Powszechnie wiadomo, że broń palna wymaga konserwacji i czyszczenia, ale jak częstego? Niektórzy upierają się, że broń palną należy czyścić za każdym razem, gdy się jej użyje, a także co kilka miesięcy, niezależnie od tego, czy była używana, czy nie. Inni twierdzą, że można pozostawić karabin lub pistolet bez czyszczenia, nawet gdy użyje się go wiele razy. Kto ma rację? Zależy to od rodzaju broni palnej, w jaki sposób jest używana oraz od rodzaju amunicji i czynników zewnętrznych, na które była narażona.

Czasami należy czyścić broń za każdym razem zaraz po jej użyciu. Jeśli strzelasz z korozyjnej amunicji (amunicja korozyjna, to taka amunicja, w której używa się podkładu, który zawiera związki chemiczne, które po zapaleniu pozostawiają resztki soli korozyjnych. Najczęściej te primery mają chloran potasu lub chlorowodorek sodu, który po spaleniu rozkłada się na chlorek potasu lub chlorek sodu), lub gdy broń palna jest narażona na działanie wody, wilgoci lub innych szkodliwych czynników- wtedy zawsze należy czyścić broń tak szybko, jak to możliwe. Korozyjna amunicja, woda, sól, kurz i brud mogą prowadzić do rdzy, korozji, nadmiernego zużycia i ostatecznie do wczesnej awarii karabinu lub pistoletu.

Jeśli ma się zwykły pistolet, który służy tylko do okazjonalnego strzelania w normalnych warunkach, można sobie pozwolić na użycie go kilka razy, bez dogłębnego czyszczenia. Natomiast powinno się nadal zdawać sobie sprawę, że półautomatyczna broń palna może zacząć wykazywać problemy z wydajnością i niezawodnością przez nadmierne zanieczyszczenie.

Z drugiej strony, jeśli strzela się z broni osobistej, która jest przeznaczona do obrony własnej, zawsze powinno się ją utrzymywać w czystości, naoliwioną i gotową do użycia. Jak wspomniano powyżej, zanieczyszczenie, brud i kurz mogą powodować problemy z niezawodnością w półautomatycznej broni palnej.

W przypadku pistoletów osobistych większość półautomatów pracuje bardziej precyzyjnie i niezawodnie, gdy jest czysta. Niektóre strzelnice nie pozwalają na czyszczenie broni na strzelnicy, ale to nic, można ją wyczyścić w domu i przechowywać bez strzału kontrolnego, ale pamiętaj, że lufa będzie wymagała strzału próbnego, przed użyciem właściwym.

W zależności od tego, jak często jest używana, każda broń palna powinna okresowo podlegać szczegółowemu czyszczeniu, w którym broń powinna zostać rozłożona, dokładnie oczyszczona, naoliwiona i ponownie złożona. To, jak często jest to konieczne, zależy od liczby pocisków wystrzelonych przez pistolet i przeznaczenia, w jakim zwykle jest używana, natomiast powinno się szczegółowo wyczyścić całą broń co najmniej raz w roku, niezależnie od tego, czy ją użyto, czy nie. Doroczne czyszczenie nie tylko zapewnia, że broń jest czysta i przechowywana prawidłowo, ale także daje możliwość sprawdzenia jej pod kątem problemów, których normalnie nie można zauważyć. Podczas gdy broń jest rozłożona, trzeba szukać pęknięć, rdzy, korozji, erozji lub innych oznak zużycia. Czasami należy wymienić szpilki, sprężyny i inne małe części, które mają na sobie oznaki zużycia, aby zapobiec niespodziewanej awarii.

Podczas czyszczenia broni zawsze należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny i zawsze czyścić ja w dobrze oświetlonym i dobrze wentylowanym miejscu. Niektóre chemikalia i rozpuszczalniki są niebezpieczne i tworzą opary, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Właściwa ochrona oczu i rękawice są zawsze zalecane podczas pracy z chemikaliami do czyszczenia broni.

Inspirowane: Protechguns.com – elaboracja