Przy pisaniu uzasadnienia do stypendium socjalnego warto umieścić informacje dlaczego nasza sytuacja materialna jest trudna, warto wspomnieć o sytuacji całej rodziny. Dlaczego nie są wstanie Ci pomóc. Jeżeli pochodzisz z innego miasta niż kontynuujesz naukę, także warto o tym wspomnieć. Także jeżeli posiadasz rodzeństwo powinieneś o tym wspomnieć.

Każda sytuacja jest inna, najlepiej zacząć od wymieniania sytuacji od najcięższej do najlżejszej.  Przykładowo jeżeli występuje ciężka sytuacja finansowa to jako pierwsze ujmiemy to właśnie; gdyż gdyby sytuacja finansowa rodziny była lepsza na pewno moglibyśmy liczyć na wsparcie finansowe. Następnie określ czy masz rodzeństwo i jaki jest dochód na jednego członka rodziny. Jeżeli występuje niepełnosprawność lub jeden z rodziców nie żyje, warto to wpisać.

Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne

Podając większą ilość faktów występujących w rodzinie masz większe szanse na otrzymanie stypendium. Wykaż w uzasadnieniu gdzie mieszkasz i jakie opłaty za to ponosisz, jak dostajesz się na zajęcia i czy podejmujesz pracę, nawet jeśli to praca dorywcza czy weekendowa. Podaj również ile zarabiasz i jaki kierunek studiujesz. Kim chciałbyś zostać. Z czego utrzymuje się twoja rodzina i jaki mają miesięczny dochód jak również ile miesięcznie na osobę. Warto dołączyć do wniosku na potwierdzenie swoich słów decyzję dochodów oraz umowę o najem pokoju. Jak również potwierdzenie karty miejskiej i/lub biletu.

Poproś w uczelni o wydanie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na danym kierunku jak również o wykaz średniej ocen. Jeśli posiadasz umowę o pracę także dołącz ją do wniosku. Jeżeli wystąpiła utrata dochodu także o tym wspomnij. Nie koloryzuj w uzasadnieniu i nie naginaj prawdy, każdy wniosek jest sprawdzany dokładnie. Staraj się utrzymać formę pisania oficjalnego stylu listu. Pamiętaj by podać tylko prawdziwe informacje o swoim stanie finansowym i rodziny.

Poniżej znajdziesz wzór uzasadnienia wniosku o stypendium socjalne, może być pomocne gdy pierwszy raz składasz wniosek i nie wiesz jak zacząć. Pamiętaj, że to tylko wzór; nie opisuje sytuacji twojej rodziny.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium, brzmiało by więc tak:

Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium socjalnego, prośbę swą motywuję tym, iż w mojej rodzinie występuje:

 • ciężka sytuacja finansowa:
 • rodzina wielodzietna,
 • niski dochód brutto na jedną osobę;
 • śmierć lub niepełnosprawność rodzica – ograniczenie dochodów,
 • chęć rozwijania pasji naukowych 

Mama utrzymuje się z renty z ZUS i zasiłków na dzieci. Łączny dochód rodziny wynosi 2000 zł miesięcznie. Dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi 400 złotych. Ojciec od 3 lat nie żyje, zaś matka 2 lata temu miała ciężki wypadek samochodowy i od tamtej pory jeździ na wózku inwalidzkim, przychodzi do niej opiekunka z MOPS. Po za mną w rodzinie jest jeszcze troje młodszego rodzeństwa; w wieku 10 , 13 , 16 lat. Rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej w Olsztynie, skąd pochodzę.
Z racji tej mama ponosi koszty edukacji rodzeństwa i ich dojazdy do szkoły.
Studiuję na dwóch kierunkach w Uczelni Warszawskiej, ( Psychologiczno – pedagogiczne oraz matematyczno – informatyczne), pracuję dorywczo jako kelner w weekendy. Z racji braku miejsc w akademiku wynajmuję pokoik przy ulicy Częstochowskiej.Za co ponoszę koszt 600 zł miesięcznie. Dojeżdżam na uczelnię komunikacją miejską. 
Chciałbym kontynuować swą naukę by w przyszłości móc pomóc swojej rodzinie. Dzięki kierunkom będę wstanie spełniać się jako nauczyciel.  Niestety moja sytuacja materialna nie pozwala mi na kontynuację nauki, brak stałej pracy i pomocy materialnej stawia mnie przed ciężkim wyborem. Bez pomocy państwa będę zmuszony przerwać naukę i zrezygnować z wymarzonego zawodu, a podjąć pracę by móc się utrzymać.

Załączniki :

 • Decyzja ZUS o rencie matki
 • Decyzja MOPS
 • Umowa o mieszkanie rodziny
 • Umowa o najem pokoju
 • Umowa o dzieło
 • Kserokopia karty miejskiej
 • Zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki
 • Zaświadczenie z uczelni – Średnia ocen
 • Akt zgonu ojca
 • Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo