Podejmując decyzję o stacjonarnych studiach warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak praktyki, które mają za zadanie pokazać studentom, jak to jest pracować w zawodzie. Najczęściej organizowane są one w okresie wakacji, tak aby każdy student miał wystarczalną ilość czasu, aby poświęcić się na wdrożenie do pracy. Niektóre uczelnie oferują swoim uczniom miejsca gdzie można odbywać praktyki, jednak najczęściej to studenci starają się o jakość posady oraz decydują się gdzie dokładnie chcą odbywać praktyki zawodowe. Zdarza się, że młodzi, ze względu na wymogi uniwersytetu, nie chcą lub nie mają możliwości wykonania zadania i starają się na bakier prawu zdobyć podpisy i rekomendację w dzienniczku praktyk. Dla osób, które są szczere i podeszły odpowiedzialnie do sytuacji przedstawiamy przykład sprawozdania z praktyki zawodowej.

Pierwszą rzeczą, którą widzi osoba sprawdzająca jest strona tytułowa. Powinna znajdować się na niej kolejno, nazwa uczelni z konkretnym kierunkiem wydziału. Następnie warto wstawić, pogrubionym i powiększonym tekstem, aby wyróżnić, słowa „sprawozdanie z praktyki zawodowej”. Po lewej stronie na dolę tytułowej strony umieszczamy swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, specjalność, rok, semestr, grupę oraz numer albumu. Natomiast na dole po prawej stronie wypisujemy miejsca, w których odbywaliśmy praktyki, wraz z dokładnym adresem, opiekunem praktyk oraz terminem odbywania szkolenia. Na koniec dodajemy datę stworzenia sprawozdania.

Sprawozdanie z praktyk zawodowych – wzór

Zaczynając pisać warto wstępnie zebrać najważniejsze informacje na temat placówki, w której odbywaliśmy praktyki. Kto jest właścicielem, gdzie się ona znajduje, co się na niej robi, ilu ma pracowników, jak funkcjonuje cała firma? W sprawozdaniu student ma za zadanie opisać miejsce w taki sposób, aby profesor sprawdzający to mógł dokładanie zapoznać się ze strukturą oraz organizacją placówki. Podstawowe wiadomości pozwolą na uwierzytelnienie odbywanych praktyk oraz przybliżenie sytuacji oraz posady, którą sprawował praktykant. Następnie warto opisać plan dnia, z wyszczególnieniem konkretnych godzin, podczas których wykonywało się określone czynności. W dzienniczku praktyk wymagane jest podanie czasu oraz liczby godzin przepracowanych w ciągu dnia. Warto, aby w sprawozdaniu znajdowały się zajęcia oraz wyzwania jakim musiał sprostać praktykant. Jeżeli w firmie był podział na działy lub sektory, ważne aby były one dokładnie opisane wraz z zadaniami wykonywanymi na nich. Do opisów warto wstawić zdjęcia wraz z podpisami, co one przedstawiają.

Oddzielną stroną sprawozdania powinien być opis zakresu działań jakie podejmował praktykant. Szczegółowy opis każdego zadania oraz czas w jakim były one wykonywane. Może to znacząco wpłynąć na końcową ocenę. Względem wymogów, jeżeli praktyki mają odbywać się przez okres 8 tygodni, czyli 2 miesięcy. W każdym miesiącu osoba zatrudniona jako praktykant powinna pracować we wzorcu pełnego etatu. Co oznacza wyrobionych 160h miesięcznie, 40h/tydzień. Oczywiście nie zabrania to studentowi odrabiania godzin w weekendy lub po oficjalnych godzinach pracy. Potwierdzeniem odbycia odpowiedniej ilości czasu w danej placówce jest dokument zatrudnienia, wystawiany przez pracodawcę. Możliwości odbywania praktyk jest bardzo dużo. Najczęściej są one darmowe, jednak w niektórych firmach staże są płatne, co powoduje dodatkowy pretekst do odbywania tam praktyk.

Sprawozdanie z praktyki zawodowej – o czym pamiętać

Na ostatniej stronie powinny się znajdować podsumowania oraz wnioski wyciągnięte po przepracowaniu konkretnej ilości godzin. Wystawienie subiektywnej opinii przez studenta, na temat placówki oraz powierzonych mu zadań, stanowi podstawę do końcowej oceny. Daje to też obraz na znaczenie praktyk w toku nauczania. Wiele osób po tak zdobytym doświadczeniu dochodzi do wniosku, że te studnia nie są dla niego odpowiednie. Inni natomiast jeszcze bardziej przekonują się w fakcie, iż dokonali odpowiedniego wyboru co do kierunku i widzą się w nim w przyszłości.

Przedstawiony powyżej przykład sprawozdania z praktyk zawodowych to tylko zarys tego co możemy przedstawić na zakończeniu. Każdy student inaczej odbiera zderzenie wiedzy teoretycznej z praktyką i warto mieć to na uwadze.

pozycjonowanie stron warszawa