Jednym, z jakich przywilejów mogą oczekiwać najlepsi studenci, na uczelni jest stypendium. Jest ono przyznawane przez rektora danego uniwersytetu. Kto może uzyskać stypendium rektora? Ile wynosi taki profit? Właśnie na te i inne pytania postaram się dzisiaj państwu odpowiedzieć.

Stypendium rektora

Nazywane też stypendium naukowym jest przeznaczone dla najlepszych studentów danej uczelni. Jest to świadczenie, które jest wypłacane dla najlepiej uczących się studentów. W większości przypadków taki przywilej zarezerwowany jest dla osób, które ukończyły pierwszy rok, bądź starszych. W przypadku spełniania określonych przez uczelnię warunków stypendium może być przyznane osobom uczącym, się na pierwszym roku. Stypendium rektora wypłaca się na wniosek określonego studenta. Istnieje różne rodzaje takich świadczeń, może być ono wypłacane na pełny rok akademicki bądź tylko jeden semestr. W przypadku tej drugiej opcji możemy wnioskować o ponowienie stypendium w następnym półroczu.

Stypendium rektora – kto może je uzyskać?

Stypendium naukowe otrzymują najlepsi studenci, którzy podczas pierwszego roku bądź kolejnych lat studiów wykazali się ściśle określonymi oraz szczególnymi osiągnięciami. Pod słowami wyjątkowego sukcesu może kryć się na przykład: bardzo wysoka średnia ocen, różnego rodzaju osiągnięcia artystyczne, naukowe czy sportowe, a także udział w zawodach krajowych lub międzynarodowych. Jeśli mówimy o osobach studiujących się na pierwszym roku, to osoba ubiegająca się o stypendium także musi spełnić kilka warunków. Taka osoba musi być laureatem bądź finalistą krajowej olimpiady przedmiotowej, bądź laureatem międzynarodowej olimpiady. Wymagane jest także świadectwo maturalne zdobyte rok wcześniej.

Stypendium rektora – jak je otrzymać?

Zdecydowana większość uczelni znajdujących się w Polsce podaje wytyczne dotyczące stypendiów jeszcze podczas wakacji. Możemy je znaleźć na stronie internetowej uczelni i dobrze się z nim zapoznać. W celu uzyskania stypendium powinniśmy udać się do wydziałowego dziekanatu właściwego i tam złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli mamy do czynienia z elektronicznym naborem wniosków to musimy złożyć odpowiednie dokumenty poprzez stronę internetową. W celu znalezienie informacji na ten temat powinniśmy udać się na stronę internetową naszej uczelni. Najczęściej nie będziemy musieli dołączyć wykazu ocen z naszego studenckiego indeksu. Uczelnie same sprawdzają osiągnięcia osoby wnioskującej i jej średnią ocen. Dlatego same dane osobowe, rok studiów, kierunek i dane do przelewu są jak najbardziej wystarczające.

Przykładowa procedura

Pod lupę weźmiemy Uniwersytet Warszawski. Na tej uczelni, wniosek będziemy musieli złożyć, korzystając z serwera centralnego, o nazwie USOS-web. Musimy znaleźć się w zakładce „Dla wszystkich”, a następnie przejść do zakładki Wnioski. Następnie musimy wypełnić odpowiedni dokument. Wniosek musimy wydrukować oraz podpisać. Do 15 października obecnego roku akademickiego, musimy go dostarczyć do dziekanatu, sekretariatu bądź odpowiedniej komisji stypendialnej.

Stypendium rektora – ile wynosi ?

Na kwotę stypendium wpływa wiele czynników. Takich jak ilość studentów, wielkość dotacji państwowych otrzymywanych przez uczelnię czy procent ze środków funduszu, jaki uczelnia przeznaczany na stypendia. Stypendia rektora, zaliczamy do świadczeń uczelnianej pomocy materialnej, są one przyznawane najlepszym studentom. Fundusze na takie stypendia, każdego roku są zasilane przez dotacje państwowe.

Każda uczelnia, każdego roku może wykorzystać maksymalnie 60% funduszu na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Pozostałe pieniądze powinny zostać przekazane na stypendia socjalne i zapomogi. Warto też zauważyć, że te 60% funduszu nie może zostać przekazane na więcej niż 10% liczby osób studiujących dany kierunek. W przypadku gdy mamy do czynienia z kierunkiem, na którym znajduje się mniej niż dziesięciu studentów, tylko jeden z nich może otrzymać stypendium.

Stypendium rektora to dość skomplikowany temat. Jedno jest jednak pewne, za rzetelną i sumienną naukę, na pewno zostaniemy wynagrodzeni.