Wahania napięcia i przerwy w zasilaniu zdarzają się często i jest to normalne zjawisko, jednak użytkownicy sieci elektrycznej starają się unikać jakichkolwiek zakłóceń w odbiorze. Jednak jest to  problematyczne w placówkach takich jak szpitale, sklepy, hotele, fabryki i inne miejsca, gdzie potrzebne jest stabilne zasilanie, a wszelkie opóźnienia skutkują poważnymi następstwami. Na szczęście jest prosty sposób na wyeliminowanie przerw w zasilaniu przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia, którym jest przełącznik faz. Czym jest? Jak działa przełącznik faz?

Innowacyjne przełączniki faz

Firma Pollin wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie problemów z przerwami w zasilaniu w postaci przełączników faz. Pierwsze tego typu urządzenie powstało w 1995 roku i od tego czasu jego konstrukcja znacząco się zmieniła. Obecnie większość przełączników faz jest produkowana w obudowach, które są przeznaczone do montażu na szynie. Oferta firmy Pollin zawiera zarówno uproszczoną i bardziej korzystną cenowo wersję oraz rozbudowany przełącznik faz, który umożliwia regulację progu zadziałania i podłączenie zewnętrznych styczników.

Automatyczne przełączniki faz zostały stworzone do  zapewniania ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych (z użyciem sieci trójfazowej albo trzech oddzielnych  źródeł napięcia o wspólnym zerze „N”), a także do przeciwdziałania niepożądanym spadkom napięcia w sieci. Gdzie najbardziej przydadzą się przełączniki faz? Wszędzie tam, gdzie przerwy w zasilaniu są niedopuszczalne, czyli w wentylacji oraz klimatyzacji, przy zasilaniu aparatury medycznej, oświetleniu (również oświetleniu awaryjnym), przy zasilaniu systemów awaryjnych oraz sieci komputerowych i wielu innych miejscach.

Działanie przełączników fazowych

Korzyści z używania przełączników fazowych są bardzo duże. Dzięki nim można bez obaw o nieplanowane przerwy w zasilaniu korzystać z sieci elektrycznej. Przełączniki fazowe zajmują się kontrolowaniem wartości napięcia na poszczególnych fazach. W momencie kiedy zostanie wykryty spadek napięcia an danej fazie (poniżej wartości, którą można ustalić) albo całkowitego barku napięcia, przełącznik fazowy przełącza obciążenie na fazę, która posiada wystarczające parametry. Jest to bardzo prosta zasada działania i jednocześnie niesamowicie skuteczna. Przełącznik fazowy  może działać z priorytetem fazy L1. Oznacza to, że przełącznik automatycznie wróci do przełączenia obciążenia na fazę L1 od razu, kiedy tylko ta faza będzie zdolna do zapewnienia odpowiednich parametrów. Przełącznik fazowy może też pracować w trybie bez żadnego priorytetu, który polega na zasilaniu odbiornika z dowolnej fazy, a kiedy napięcie spadnie poniżej założonego poziomu – następuje przełączenie. Dzięki temu ten tryb pracy ogranicza liczbę przełączeń faz.

Szybkość przełączania

W trakcie zaniku albo spadku napięcia przede wszystkim liczy się reakcja oraz to, czy urządzenie działa na tyle szybko, żeby nie odczuwać żadnych przerw w dostawie zasilania. Z tego względu przełączniki fazowe firmy Pollin ma w swojej ofercie przełącznik fazowy AZF-10S. Jest to urządzenie gwarantujące skrócenie czasu przełączania do < 100 ms . Taki czas przełączania pozwala także na skasowanie nastaw różnego typu urządzeń programowalnych.

Chcąc uniknąć kłopotliwych i kosztowych przerw w dostawie zasilnia, warto zainwestować w prosty przełącznik fazowy, kory wyeliminuje ten problem.

Źródło: Pollin.pl – Kontrola sieci, automaty schodowe, automatyczne przełączniki faz.