Ze względu na swoje właściwości materiały sypkie są trudne w transporcie. Dotyczy to zarówno przemieszczania surowców tego typu na duże odległości jak i przesyłu w obrębie danego zakładu produkcyjnego. Szczególnym typem materiałów sypkich są produkty spożywcze takie jak ziarno czy mąka. W ich przypadku poza wydajnością i szybkością transportu ważne jest także zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Jak wygląda praca z materiałami sypkimi w przemyśle spożywczym oraz jaką rolę pełni system rurowy?

Czym są materiały sypkie?

Materiał sypki, inaczej ziarnisty lub kruchy to surowiec składający się z drobnych i suchych cząsteczek, które nie są ze sobą spójne i łatwo ulegają rozpadowi. Ich stan umożliwia przenoszenie potokowe,  co w praktyce umożliwia przesypywanie. Istotną cechą surowców tego typu jest skłonność do pylenia. Z tego względu podczas ich transportu i obróbki konieczne jest zastosowanie specjalnych rozwiązań technologiczny. Podczas przewozu samochodem materiały sypkie umieszczane są w opakowaniach lub przegrodach i przykrywane plandeką. W obrębie zakładu produkcyjnego do ich rozprowadzania służy system rurowy. Do spożywczych materiałów sypkich zalicza się ziarna zbóż, cukier, mąkę, nasiona roślin, kawę czy sól.

Transport sypkich materiałów spożywczych

Materiały sypkie zalicza się do ładunków masowych, które najczęściej przewożone są luzem lub w opakowaniach takich jak worki, beczki kartony czy skrzynie. Do ich przewozu wykorzystuje się różne gałęzie transportu jednak najczęściej są to samochody ciężarowe wyposażone w silosy lub cysterny. Przewóz surowców tego typu nie wymaga zachowania tak rygorystycznych warunków termicznych jak w przypadku oleju, mleka czy czekolady. Dużo bardziej istotne jest każdorazowe mycie zbiornika po rozładunku. Niedopuszczalne jest bowiem zanieczyszczenie przewożonego produktu resztkami poprzedniego. Do opróżnienia cysterny lub silosu służy lej zsypowy lub podnośnik hydrauliczny.

Materiały sypkie w zakładach produkcyjnych

Po dostarczeniu mąki, cukru czy soli do zakładu produkcyjnego konieczne jest jego rozładownie i zdeponowanie w tymczasowym magazynie. Przebieg tego procesu zależy od sposobu w jaki był on zabezpieczony na czas transportu. W przypadku big bagów lub kartonów umieszczonych na paletach do rozładunku zazwyczaj wykorzystuje się wózki widłowe. Ładunek umieszcza się na regałach lub antresolach magazynowych. Z kolei surowce transportowane luzem są wysypywane i umieszczane w betonowych lub stalowych zbiornikach zwanych silosami. W ich wnętrzu panuje specjalny mikroklimat pozwalający zachować dotychczasowe właściwości produktu.

Do rozprowadzania surowca w obrębie zakładu produkcyjnego wykorzystuje się zazwyczaj transport pneumatyczny. Jest to system rur, w których poruszający się gaz unosi cząsteczki danego produktu, które przemieszczają się razem z nim. W ten sposób możliwe jest szybkie i bezpieczne pobranie surowca z miejsca składowania i dostarczenie go do właściwych węzłów produkcyjnych. Poza wydajnością system rurowy charakteryzuje się także brakiem pylenia i dużą higieną pracy.

Materiały sypkie w przemyśle spożywczym są w szczególności narażone na zawilgocenie czy zanieczyszczenie. Ponadto podczas ich transportu czy obróbki może dojść do nadmiernego pylenia, które jest niebezpieczne dla pracowników. Z tego względu dużą popularnością cieszy się transport pneumatyczny pozwalający na wydajne i bezpieczne przemieszczanie materiału w obrębie fabryki oraz zabezpieczenie go przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

pozycjonowanie stron warszawa