Pod względem wartości sprzedanych towarów Francja jest dla Polski 5 najważniejszym rynkiem eksportowym. Oznacza to, że wielu polskich przedsiębiorców podpisało umowy z francuskimi klientami, którzy uznawani są za najgorszych płatników w Europie. W momencie powstania zatorów płatniczych francuskie firmy często w pierwszej kolejności regulują długi u rodzimych wierzycieli, pozostawiając pozostałe podmioty na sam koniec. Może to oznaczać znaczne wydłużenie procesu zwrotu należności. Jak wygląda windykacja we Francji i jakie czynniki najbardziej utrudniają odzyskanie należności?

Weryfikacja kontrahenta, czyli zanim podpiszemy umowę

Wielu problemów z odzyskaniem należności można uniknąć jeszcze przed podpisaniem umowy i dokonaniem transakcji. W tym celu warto wykonać weryfikację kontrahenta. Jest to ważny etap doboru klientów, który powinno się przeprowadzać w pierwszej kolejności. W przypadku przedsiębiorstw z Europy pierwszym etapem weryfikacji jest sprawdzenie bazy danych europejskiego portalu e-sprawiedliwość. Jest to rejestr, w którym przechowywane są takie informacje o podmiotach gospodarczych jak status prawny, siedziba główna czy kapitał. Kolejnym etapem weryfikacji może być sprawdzenie bazy danych europejskich podatników VAT. W ten sposób sprawdzimy czy konkretny podmiot jest zarejestrowany jako firma prowadząca handel w Unii Europejskiej. Możemy także skontaktować się z polską placówką dyplomatyczną we Francji lub innym kraju, która nieodpłatnie udzieli informacji na temat opinii o danej firmie. Ponadto placówki dyplomatyczne prowadzą rejestr podmiotów, które nie wywiązują się ze zobowiązań wobec polskich kontrahentów.

Jak wygląda windykacja we Francji?

Windykacja należności we Francji znacząco różni się od przebiegu tego procesu w Polsce. Wynika to z odmiennego systemu prawnego, który w wielu przypadkach jest korzystniejszy dla wierzycieli. Proces ten dzieli się na 2 etapy. Pierwszy z nich to etap polubowny, który odbywa się bez udziału sędziego, a strony starają się osiągnąć porozumienie w drodze negocjacji, mediacji lub arbitrażu. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte pozostaje wejście na drogę sądową. Większość spraw udaje się zakończyć w pierwszym etapie jednak nie zawsze jest to możliwe. Należy liczyć się wtedy z wydłużeniem całego procesu oraz wzrostem kosztów.

Etap pozasądowy

Pozasądowy proces windykacji należności od francuskich podmiotów rozpoczyna się od wysłania wezwania do spełnienia świadczenia, zazwyczaj w formie pisemnej z potwierdzeniem odbioru. Jest to ważne ponieważ od momentu odbioru zaczynają biec odsetki ustawowe. W zależności od reakcji dłużnika francuskie prawo przewiduje kilka możliwości. Istnieje możliwość zwrócenia się o mediację lub arbitraż do Centrum Mediacji i Arbitrażu w Paryżu lub Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego. Zaletą tego rozwiązania jest szybkość działania i duża skuteczność, jednak należy liczyć się z opłatami. Innym sposobem odzyskania należności może być skorzystanie z usług francuskiego komornika, który osobiście dostarczy wezwanie do zapłaty. Ponadto będzie on mógł przeprowadzić wywiad i ustalić przyczynę zwłoki. Francuskie prawo przewiduje również możliwość zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika.

Windykacja sądowa

Jeżeli odzyskanie należności na drodze polubownej okaże się niemożliwe, rozpoczyna się windykacja sądowa. Istnieje kilka sposobów dochodzenia roszczeń przed sądem. Może to być nakaz zapłaty we Francji, czyli szybkie i stosunkowo niedrogi postępowanie pozwalające na wymuszenie zwrotu należności przez francuskich adwokatów. W bardziej skomplikowanych przypadkach konieczne będzie skorzystanie z procedury zwykłej. Proces może odbyć się w całości bez udziału wierzyciela, który będzie reprezentowany przez adwokata. W innych przypadkach konieczne może okazać się wystosowanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Ma on zastosowanie tylko do spraw, w których nie istnieje spór co do roszczenia.

Proces windykacji we Francji zdecydowanie różni się od tego w Polsce. Warto zapoznać się z przepisami prawnymi, jakie obowiązują na terenie Francji, żeby być świadomym naszych praw. W idealnym przypadku każdorazowo powinno się sprawdzać kontrahenta pod kontem wiarygodności i wypłacalności. W ten sposób unikniemy wielu stresujących sytuacji.

źródło: straetus.pl – windykacja