Posiadanie matury w XXI wieku wciąż jest ważne z punktu widzenia przyszłej kariery i podjęcia studiów, niemniej wartość zdanego egzaminu maturalnego uległa mocnej dewaluacji. Co więcej poziom wiedzy sprawdzanej na maturze także uległ okrojeniu. Mimo wszystko dla większości osób egzamin maturalny to coś więcej niż semestralna klasówka, to wstęp do egzaminów jakie czekają nas na studiach i w dorosłym życiu. Pomóc sobie w zdaniu matury można na wiele sposobów. Przede wszystkim pomocna jest wiedza, rozległa, wszechstronna, wykraczająca poza program minimum, jednak nie tylko wiedza.

Bardzo ważne jest podejście do egzaminu. Nazbyt poważne traktowanie matury prowadzi do zupełnie niepotrzebnego stresu, chociaż za duże rozluźnienie i traktowanie matury na zasadzie co ma być, to będzie, również nie jest wskazaną postawą. Bezwzględnie maturę należy potraktować adekwatnie do okoliczności. Wiele szkół średnich organizuje swoim uczniom stosowne fakultety przygotowujące do matury, niemniej są to zajęcia uniwersalne i uśrednione względem grupy uczniów, nieuwzględniające osobistych, każdego z osobna ucznia potrzeb edukacyjnych. Często przygotowanie do matury wymaga indywidualnego podejścia do ucznia, jakiego brakuje w szkole powszechnej z uwagi na liczne klasy i brak czasu. Edukacja grupowa pod tym względem jest ułomna i zmusza uczniów do pracy samodzielnej, bądź sięgania po pomoc z zewnątrz, jak korepetycje. Jeżeli na bieżąco braki będą uzupełniane, a trudności usuwane, sama powtórka do egzaminu maturalnego nie powinna nastręczać problemów, jednak jeśli w toku kilkuletniej edukacji dopuściliśmy się szeregu zaniedbań musimy je nadrobić i zdążyć przed maturą. Kluczowe jest nie tylko poznanie, ale i utrwalenie. Utrwaloną wiedzę znacznie szybciej i łatwiej jest zastosować na maturze pod wpływem stresujących czynników niżeli wiedzę, która została poznana na kilka dni przed egzaminem i nie została utrwalona w żaden sposób.

By dobrze zdać egzamin niezbędna jest motywacja, ale i pewność siebie, jaką zapewnia nam wiara we własne możliwości. Osoby o wysokiej samoocenie zdecydowanie lepiej radzą sobie ze stresem ograniczając go do minimum. Dbając o samoocenę możemy podejmować wyzwania i osiągać sukcesy bez większego trudu. Mając poczucie swej wartości i kompetencji nie denerwujemy się pytaniami maturalnymi jakie mogą paść, bo jesteśmy na nie przygotowani. Jeśli brakuje nam wiary w siebie warto jest posilić się autorytetem, który nas utwierdzi w przekonaniu naszych umiejętności. Takim mentorem może być korepetytor, po części nas mobilizujący, obiektywnie oceniający, ale i wpływający na naszą pewność siebie. Dobre słowo, pochwała i ukazanie postępów w nauce to nieodłączny element przygotowania do matury, dodający skrzydeł.

Matura to ważny egzamin w życiu każdego z nas. Co prawda we współczesnych czasach młodzież od najmłodszych lat poddawana jest sprawdzianom i licznym egzaminom, to wciąż matura pozostaje egzaminem dojrzałości. Dla wielu osób mających wprawę w byciu egzaminowanym matura nie jest ani trudna, ani też stresująca, jednak zdecydowana większość uczniów do matury przygotowuje się solennie i nie na ostatnią chwilę. W związku z  rangą matury wiąże się presja i stres, który bądź co bądź obecny jest nie tylko u tych, co matury się boją z uwagi na swój stan wiedzy. Nikt z nas nie lubi być oceniany, mimo iż na każdym kroku jesteśmy poddawani ocenie i krytyce. By otrzymać jak najwyższe noty z matury należy się dobrze przygotować pod kątem zagadnień maturalnych jak również odstresować. Niestety stres jest bardzo destrukcyjnym zjawiskiem tak w przygotowaniach do egzaminu, jak i podczas samego egzaminu. Często z winy stresu egzamin jest oblewany, gdyż paraliżujące uczucie pustki powoduje, że nie jesteśmy w stanie logicznie myśleć, przypomnieć sobie podstawowych faktów i reguł niezbędnych do wykonania zadań i odpowiedzi na pytania. Często mówi się, że mając opanowany materiał nie da się nie zdać matury, tymczasem jest to jak najbardziej możliwe. Dlatego też poza przygotowaniem się merytorycznym istotne jest przygotowanie techniczne, emocjonalne. Walka ze stresem towarzyszy nam przez całe życie, tym samym warto jest poznać kilka technik rozluźniających i pozwalających opanować stres na tyle, aby można było podjąć wyzwanie i zdać egzamin. Umiejętność rozwiązywania zadań i odpowiedzi maturalnych można ćwiczyć wykorzystując dostępne na rynku dawne arkusze egzaminacyjne, czy to te sprzed roku, czy starsze. Wbrew pozorom warto jest zapoznać się z budową arkusza, charakterem pytań i kluczem odpowiedzi. Prócz samego rozwiązania zadania należy wiedzieć jak je zaprezentować, by uzyskać jak największą liczbę punktów za zadanie. Temu służą kursy przygotowujące do matury, jak również coraz bardziej popularne korepetycje, mające formę powtórki i uzupełnienia wiedzy pod kątem zagadnień maturalnych. Podczas korepetycji jesteśmy testowani, przepytywani ćwicząc nieustannie opanowanie i trzeźwość myślenia, spontaniczne wypowiedzi na każdy temat.

Korepetycje indywidualne pozwalają skupić się na tych zagadnieniach, które są dla ucznia z różnych powodów trudne, omówić je szczegółowo, przećwiczyć, utrwalić. Dzięki poczuciu dobrego przygotowania, posiadania wiedzy i należytego przygotowania poziom stresu spada, chociaż wciąż jest stres obecny. Niemniej mając pewne doświadczenia w symulacji egzaminu maturalnego możemy wiedzieć, czego się spodziewać, jak się zachować i korzystać z doświadczeń już nabytych. Pobierając korepetycje u osób będących jednocześnie egzaminatorami doskonale wiemy jak nauczyciele pytają, czego oczekują i jak należy się zachować. Dodatkowo sam fakt nauki z nauczycielem, nie zaś kolegą z klasy jest elementem mobilizującym.

Przygotowanie do matury warto jest zacząć możliwie jak najwcześniej, by na wszystko starczyło nam czasu, materiał jaki obejmuje egzamin maturalny jest bardzo rozległy i trudno jest go opanować, a nawet powtórzyć w tydzień czy kilka tygodni. Warto jest zatem zacząć naukę na kilka miesięcy przed majem. Systematyczne spotkania, zajęcia pozwalają sukcesywnie posuwać się z materiałem do przodu nie pomijając najdrobniejszych niejasności. Porządek i cykliczność korepetycji pozytywnie wpływają na poziom stresu, kiedy doskonale wiemy ile materiału już opanowaliśmy, ile nam jeszcze do powtórzenia zostało, ja jakim jesteśmy etapie i jakie postępy poczyniliśmy. Wiedząc, iż nie brakuje nam czasu doz realizowania powtórki możemy czuć się swobodnie i bezpiecznie. Nauka pod presją nie jest sprzymierzeńcem dobrych wyników, stąd też warto traktować przygotowanie jako formę inwestycji w swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko być, albo nie być pod postacią zdania egzaminu maturalnego – podaje Preply.

By bez stresu przyswoić wiedzę warto zadbać o zrozumienie tematu, czemu sprzyja zarówno nauka z korepetytorem, jak i odpowiednie warunki nauki. Ucząc się w małych dawkach, sukcesywnie i przy każdej okazji można opanować materiał bardzo szybko i bez nadmiernego wysiłku. Wbrew legendom rozsiewanym głównie przez starsze pokolenie nie trzeba nauce poświęcać wielu godzin każdego dnia. Wystarczy sięgnąć po nowoczesne pomoce dydaktyczne jak aplikacje mobilne, serwisy edukacyjne, by uczyć się skuteczniej. Łącząc przyjemność z nauką zyskujemy nie tylko na czasie, ale i rozładowujemy stres jaki gromadzi się w nas na myśl o maturze

Autor: Preply.com, korepetycje online i w Warszawie. Zapraszamy zobacz stronę i poznaj Preply