Wszystkie prace budowlane związane ze stawianiem nowych obiektów wymagają przeprowadzenia robót ziemnych. Do tego celu wykorzystuje się koparki, które zasadniczo przyspieszają realizację takich prac. 

Do jakich robót ziemnych wykorzystuje się koparki?

Koparki wykonują prace ziemne w sposób zmechanizowany. Charakter tych robót uzależniony jest od rodzaju i charakteru budynku czy warunków lokalnych. Do robót ziemnych zalicza się zarówno wykop fundamentów pod budynki, jak i wykonanie wykopów pod sieci techniczne — np. sieci wodociągowe czy kanalizacyjne. Generalnie roboty ziemne można podzielić na: roboty ziemne podstawowe, roboty wykończeniowe, roboty przygotowawcze oraz prace porządkowe. 

Do najpopularniejszych prac ziemnych należą wykopy fundamentów pod budynki. Tu koparki potrafią nie tylko wykonać precyzyjny wykop uwzględniający kąty czy głębokość wykopów wskazane w projekcie, ale również znacząco przyspieszają pracę — mogą ją skrócić nawet do 1-2 dni roboczych. Warto podkreślić, że od precyzji wykonanych robót zależy realizacja dalszych prac budowlanych. Właściwie wykonane wykopy pod fundamenty są gwarancją późniejszej stabilności postawionej konstrukcji wynikającej z braku pęknięć fundamentów.

Koparki doskonale sprawdzą się również przy wykopach pod sieci techniczne — np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne itp. Maszyny wykorzystywane są również do wykopów pod przyłącza wodno-kanalizacyjne, szamba, a także pod miejsca rekreacji — baseny, sauny, oczka wodne itp. 

Wykopy i nasypy — podstawowe prace wykonywane przy użyciu koparki

Koparki mogą wykonywać zarówno wykopy, jak i nasypy. Wykopy to prace ziemne realizowane pod powierzchnią gruntu. W ich ramach koparki mogą wykonywać niwelację gruntu, wykopy szerokoprzestrzenne — czyli takie, których długość i szerokość dna przekraczają 1.5m czy wykopy jamiste, których wymiary w każdym kierunku nie przekraczają 1.5m. Koparki wykorzystywane są również do wykopów pod drogi, rowy i instalacje. 

Koparki mogą również realizować prace polegające na tworzeniu nasypów. Sprawdzą się równie dobrze w budowie nasypów kontrolowanych (np. nasypy kolejowe, które wymagają budowy warstwowej i zagęszczania dla uzyskania pełnej wytrzymałości) i nasypów niekontrolowanych, które zazwyczaj są odkładami zwałowymi lub pryzmowymi. 

Koparki sprawdzą się także w pracach porządkowych i wykończeniowych. Maszyny te są doskonałym narzędziem do przygotowania terenu pod budowę. W tym celu koparki stosuje się do usuwania darni, pni, drzew i krzewów. W przypadku zbyt spoistego gruntu koparki mogą być wykorzystane do jego spulchnienia. Będą niezastąpione również w przypadku konieczności odprowadzenia nadmiaru wód opadowych. W przypadku robót wykończeniowych koparki sprawdzą się do wyrównania i wyprofilowania nasypów czy ciężkich prac ogrodowych typu ułożenie darni, czy kształtowanie małej architektury. 

Wynajem koparki — ekonomiczny sposób na przyspieszenie prac

Wykorzystanie koparki na budowie nie musi wiązać się z koniecznością zakupu tej drogiej maszyny. Koparkę o dostosowanych do potrzeb parametrach technicznych można wynająć w firmach, które specjalizują się w wynajmie sprzętu budowlanego. To ekonomiczne i wygodne rozwiązanie. Z jednej strony możesz pożyczyć koparkę wyłącznie na czas, kiedy jej będziesz potrzebować — np. na 2 dni na czas wykopu fundamentów i na kolejny 1 dzień, kiedy będziesz kopać zagłębienie pod szambo. Co więcej, firmy, które wynajmują koparki, udostępniają maszyny zawsze z operatorem. Warto sprawdzić, czy firma, od której chcesz pożyczyć koparkę, dysponuje doświadczonymi operatorami, którzy będą w stanie wykonać precyzyjne wykopy zgodnie z przedstawionym projektem budowy. Możliwość skorzystania z koparki wraz z operatorem skraca także czas poszukiwania doświadczonej osoby, która dysponuje uprawnieniami do obsługi koparki. 

Wynajem koparki od firmy ma także inne zalety — klient otrzymuje maszynę w pełni sprawną i gotową do działań. Co więcej, małe firmy budowlane, które także korzystają z usług wynajmu koparek, mogą odliczyć sobie taką usługę od przychodów.