Leki zawierają substancje, które wpływają negatywnie na środowisko naturalne, a także na zdrowie i życie ludzi. Wchodzące w skład lekarstw związki chemiczne niszczą wodę i glebę, trują rośliny i zwierzęta i to przez wiele lat. Dlatego też nie należy wyrzucać leków razem z innymi odpadami do zwykłych koszy na śmieci. Wymagają one odrębnej i kontrolowanej zbiórki, gdyż powinny być w odpowiedni sposób unieszkodliwiane.

Leków nie należy również wyrzucać do toalety czy odpływu i to niezależnie od ich formy (syropy, krople). Oczyszczalnie nie są bowiem w stanie odfiltrować chemicznych związków zawartych w lekach. Rozpuszczone leki trafiają więc do rzek i wód gruntowych.

Gdzie można wyrzucić stare leki?

W coraz większej liczbie gmin organizowane są specjalne punkty zbiórek, w których można za darmo i zupełnie legalnie oddać przeterminowane leki (w ramach standardowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych). Również w wielu aptekach stoją pojemniki na przeterminowane lekarstwa. Leki można też zostawić za darmo w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do specjalnie oznaczonych pojemników można wrzucać zarówno leki wydawane na receptę jak i te bez recepty czy wyroby medyczne i suplementy diety. Wyrzucane lekarstwa mogą mieć oczywiście różną formę:

  • maści i kremy wyrzuca się w tubkach,
  • syropy wyrzuca się w butelkach, ale tak, aby nie potłukły się one w czasie wyrzucania,
  • tabletki i kapsułki wyrzuca się w blistrach lub w pojemniczkach zbiorczych, rzadziej luzem,
  • aerozole wyrzuca się w nieuszkodzonych opakowaniach,
  • zastrzyki wyrzuca się w ampułkach.

Tekturowe opakowania oraz ulotki można natomiast wyrzucić do standardowego kosza na śmierci bądź oddać do punktu zbioru makulatury. W niektórych aptekach nie ma specjalnych pojemników na przeterminowane leki. Można wówczas zapytać farmaceutę czy nie może przyjąć starych leków i oddać ich odpowiedniej firmie. Nie musi on tego zrobić, ale niekiedy apteki współpracują z podmiotami utylizującymi leki. W razie potrzeby można również skontaktować się ze swoją gminą. Powinna ona udzielić informacji, gdzie stare leki można oddać.

Warto przy tym pamiętać, że do pojemnika na stare leki nie należy wrzucać zużytych środków opatrunkowych, papierowych opakowań  z leków, strzykawek czy igieł oraz termometrów rtęciowych. Są jednak punkty, które przyjmują takie termometry oddzielnie.

Na jakich zasadach działają punkty przyjmujące stare, przeterminowane leki?

Specjalne punkty starych, przeterminowanych leków są organizowane przez gminy lub na ich zlecenie na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z roku 1996. W większości miast Polski w aptekach znajdują się specjalne pojemniki przeznaczone właśnie na stare leki. Na ogół ich obecność w aptekach jest wynikiem porozumienia zawartego przez daną aptekę z gminą. Warto pamiętać, że to nie apteka zbiera przeterminowane leki, ale gmina tylko, że na terenie apteki.

Pojemniki ze starymi lekami opróżnia oraz utylizuje stare lekarstwa odpowiednia firma, która została do tego celu wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez gminę. Warto więc informować gminę o wszystkich niedogodnościach, które związane są z odbiorem leków na przykład ze zbyt rzadkim opróżnianiem pojemników na leki. W praktyce zdarza się to czasami, a nie wszystkie nieprawidłowości da się wychwycić podczas rutynowych kontroli.

Starych leków pod żadnym pozorem nie wolno nigdy wyrzucać do zwykłego kosza na śmierci czy spuszczać w toalecie. Wymagają one bowiem specjalnej utylizacji i unieszkodliwienia.

Źródło: EkoEmka.com.pl – odpady medyczne

pozycjonowanie stron warszawa