Osoby nadużywające alkoholu często uskarżają się na problemy zdrowotne – somatyczne i psychiczne. Im dłużej trwa picie, tym trudniejsze jest podjęcie decyzji o przerwaniu ciągu alkoholowego. Poddanie się odtruciu alkoholowemu często oznacza uratowanie zdrowia i życia.

Na czym polega proces odtruwania?

Pod pojęciem odtrucia alkoholowego kryje się zwykle nazwa nowoczesnej terapii, jaką jest detoks alkoholowy. Jednak w szerszym znaczeniu odtrucie alkoholowe to długotrwały proces. Rozpoczyna go detoks alkoholowy, będący radykalną terapią, mającą na celu wyrwanie pacjenta z ciągu alkoholowego. Następnie lekarz wskazuje choremu dalszą drogę wychodzenia z alkoholizmu – psychoterapię, terapię nawrotów oraz potrzebę uczestnictwa w lokalnych grupach wsparcia.

Osoba uzależniona nie potrafi sama zrezygnować z alkoholu widząc w jego spożyciu sposób na radzenie sobie z problemami zdrowotnymi, zawodowymi i rodzinnymi. Detoksykacja pozwoli usunąć z organizmu szkodliwe substancje. Pacjent musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie przerwania ciągu alkoholowego i oczyszczania organizmu. Odtruwanie odbywa się pod nadzorem lekarza, w komfortowych warunkach, zapewniających pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu najkorzystniejszy jest detoks przeprowadzony w warunkach domowych. Chory mniej denerwuje się, nie cierpi z powodu lęków, że znalazł się w obcym środowisku.

Lekarz specjalista  aplikuje choremu odpowiednie leki i płyny nawadniające podawane poprzez kroplówkę. Obecność lekarza jest niezbędna, bowiem zdarza się, że dochodzi do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, po nagłym odstawieniu alkoholu i pojawieniu się skutków zespołu abstynencyjnego. Halucynacje wzrokowe, słuchowe i dotykowe zwykle trwają około 48 godzin, jednak pacjent nie traci kontaktu z otoczeniem. Jeśli pojawi się omamica alkoholowa, przybierająca postać halucynacji, w których chory traci poczucie rzeczywistości i może targnąć się na własne życie, potrzebna będzie hospitalizacja.

Po przeprowadzeniu detoksu, organizm chorego stopniowo wraca do normy. Następuje wyraźna poprawa samopoczucia. Ustaje drżenie rąk, serce bije regularnie, ustępuje nadmierna potliwość. Najczęściej chory może spokojnie zasnąć.

Detoks przerywa ciąg alkoholowy. Pomaga choremu znów podjąć codzienne czynności i wrócić do pracy. Jednakże jest niezbędnym, ale pierwszym krokiem ku trzeźwości. Jego przeprowadzenie powaga poczuć się lepiej, ale jednak nie jest równoznaczne nie tylko z wyleczeniem, ale może dawać jedynie efekt krótkotrwały. Dlatego też niezbędne są następujące po odtruciu kolejne elementy leczenia alkoholizmu.

Co po odtruwaniu alkoholowym?

Następnym etapem leczenia jest udział w psychoterapii. Najlepsze efekty uzyskiwane są w specjalistycznych ośrodkach, w których pacjenci pozostają pod opieką medyczną i terapeutyczną. W czasie zajęć grupowych i indywidualnych pacjenci uczą się, jak rozpoznawać własne emocje i radzić sobie z głodem alkoholowym. W czasie terapii, trwającej około miesiąca, dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi uczestnikami. Świadomość, że choroba alkoholowa jest udziałem również  innych osób, pomaga wzmocnić psychikę pacjenta oraz podjąć ważną decyzję o wytrwaniu w abstynencji.

W czasie spotkań indywidualnych terapeuta opracowuje z pacjentem plan działania, omawia sposób powrotu do normalnego życia i wspiera chorego, dopasowując terapię do indywidualnych potrzeb.

Ostatnim etapem leczenia jest uczestnictwo w terapii nawrotów. Pacjent co miesiąc uczestniczy w weekendowych spotkaniach terapeutycznych, w czasie których ma możliwość podzielenia się z innymi chorymi swoimi problemami i sukcesami w utrzymaniu abstynencji. Uczestnicy pracują nad motywacją utrzymania trzeźwości oraz nad rozwojem własnej osobowości. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach pomaga odtworzyć je w konkretnej sytuacji.

Regularne uczestniczenie w mitingach organizowanych przez grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików są popularną i skuteczną metodą oddziaływania na osoby, które podjęły decyzję o utrzymaniu trzeźwości. Widoczne dobroczynne skutki przynosi realizacja Programu Dwunastu Kroków. Znakiem czasów są spotkania wsparcia przez Internet, kiedy pojawia się problem w dotarciu na spotkanie swojej grupy wsparcia.

Alkoholizm jest chorobą, która może stać się przyczyną utraty zdrowia, a nawet śmierci. Chorobę tę można kontrolować. Odtrucie alkoholowe to szansa na uratowanie własnego życia, zachowanie rodziny, pracy i realizację życiowych celów.

Źródło: Odtrucie.Warszawa.pl