Pożyczanie pieniędzy najbliższym jest kwestią kłopotliwą. Często nie chcąc urazić członków rodziny
i będąc pewnym szybkiej spłaty długu, decydujemy się na pożyczkę bez mrugnięcia okiem. Tymczasem, gdy od pożyczki mijają miesiące, a upominanie się o pieniądze nie skutkuje, zostajemy w sytuacji, rozdarcia. Odwlekanie podjęcia konkretnych kroków do odzyskania swoich pieniędzy, zmniejsza szanse na realne uregulowanie długu, a stanowcze działania, mogą spowodować prawdziwe podziały wewnątrz rodziny. W jaki sposób zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? Co zrobić, gdy prośby o zwrot pożyczonych pieniędzy nie skutkują? Tego dowiecie się Państwo z artykułu.

Podpisuj umowę nawet przy najmniejszych kwotach

Zgodnie z artykułem 720 § 2 kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, gdy jej wartość przekracza 500 zł, powinna być potwierdzona pismem. Często jednak pożyczając mniejsze kwoty ograniczamy się wyłącznie do zawarcia umowy ustnej. Nawet przy najmniejszych kwotach warto zdecydować się na podpisanie umowy pożyczki. Dokument taki, może być dowodem potwierdzającym niewywiązywanie się przez dłużnika z postanowień umowy. Jeśli nie podpisaliśmy umowy, a kwota pożyczki nie przekroczyła 500 zł sprawa nie jest stracona. W takiej sytuacji pomocny może być wydruk potwierdzający przelew bankowy lub zeznania świadków przekazania pieniędzy lub zawarcia umowy.

Spróbuj załatwić sprawę polubownie

Przede wszystkim warto przypominać o spłacie długu z dużym wyprzedzeniem. Tym sposobem unikniemy sytuacji, w której dłużnik będzie mógł tłumaczyć się brakiem spłaty długu, tym że o nim zapomniał. Ponadto mając świadomość tego, że oczekujemy na swoje pieniądze, dłużnik będzie czuł wewnętrzną presję, by oddać nam je jak najszybciej. Nie powalajmy sobie nigdy na przemilczanie opóźnienia spłaty długu. Choć taka rozmowa może być dla obu stron krępująca, jest ona konieczna, do zachowania dobry relacji rodzinnych. Podczas szczerej rozmowy warto wysłuchać argumentów dłużnika i ustalić nowy plan spłaty, spisując je na umowie.

Skorzystaj z pomocy firmy windykacyjnej

Jeśli wszystkie próby polubownego załatwienia kwestii pożyczki nie przyniosły efektów, nie należy dłużej zwlekać z podjęciem bardziej radykalnych kroków. Brak zdecydowanej reakcji na nieoddawanie pożyczonych pieniędzy przez członka rodziny, może wyłącznie doprowadzić do jeszcze większego pogorszenia się realizacji pomiędzy członkami rodziny i przedawnienia pożyczki. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem będzie sprzedaż wierzytelność firmie windykacyjnej.

Źródło: Straetus – Windykacja Warszawa