Zadaniem sorbentów jest pochłanianie substancji zanieczyszczających, takich jak oleje, farby, płyny, substancje ropopochodne, kwasy, zasady czy chemikalia.  Produkty te powinny posiadać wysoką chłonność zapewniającą skupienie substancji i zabezpieczenie przed wyciekami. Sorbenty można używać w sytuacji usuwania węglowodorów ze środowiska wodnego czy podłoża stałego. Sorbenty olejów i chemikaliów to zarówno materiały pochodzenia naturalnego i syntetycznego, jak i organicznego oraz nieorganicznego. Cechuje je zdolność absorpcji substancji toksycznych na zewnątrz powierzchni albo wewnątrz w porach.

Sorbenty pochodzenia organicznego

Sorbenty pochodzenia organicznego dzielimy na: naturalne i syntetyczne. Do naturalnych zaliczamy słomę, siano, trzcinę, trociny, torf, otręby, trzcinę, sieczkę czy wysuszone liście oraz zmielone kolby kukurydzy. Natomiast wśród syntetycznych wyróżnić można pianki poliuretanowe, polieterowe, włókna nylonowe, polipropranowe, polistyrenowe i polipropylenowe.

Pierwszy rodzaj sorbentów chłonie zarówno substancje ropopochodne, jak i roztwory wodne. Ich chłonność mieści się w przedziale od 70% do 400%. Nie stosuje się ich do agresywnych cieczy, takich jak stężone kwasy czy substancje utleniające. Należy pamiętać, że ten rodzaj sorbentów jest palny, dlatego trzeba przechowywać je w odpowiednich warunkach. Są lekkie i wolno chłoną rozlane ciecze.

Drugi rodzaj sorbentów powstaje w efekcie polimeryzacji, polikondensacji, poliaddycji albo przekształcania produktów chemicznych, między innymi przez zmielenie na wióry zużytych opon samochodowych. Występują one najczęściej w postaci pianek, włókien, granulek, wiór i płyt.

Sorbenty pochodzenia nieorganicznego

Sorbenty pochodzenia nieorganicznego dzielimy na pływające i tonące. Do pływających zaliczamy wełnę szklaną, mineralną i pumeks. Wśród tonących natomiast wskazać można wernikult, łupaną mikę, popiół, glinę, piasek i cement.

Na gruntach stosowane są zarówno sorbenty pływające jak i tonące, a na wodach tylko sorbenty pływające.

Sorbenty pochodzenia chemicznego

Sorbenty pochodzenia chemicznego powstają najczęściej w drodze prowadzonych eksperymentów. Ich główną zaletą jest uniwersalność. Jednym z najczęściej stosowanych sorbentem tego rodzaju jest Compact, który jest doskonały do pochłaniania paliw, zasad czy kwasów. Co ważne – bardzo szybko działa i może być wielokrotnie stosowany.

Jak wybierać sorbenty?

Przy wyborze sorbentów warto zwrócić uwagę na wskazane poniżej kryteria:

  • chłonność – oznacza zależność między masą wchłoniętej substancji a masą luźnego sorbentu;
  • efektywność wykorzystania – oznacza ciężar zebranej substancji do zużytego sorbentu;
  • pływalność – jest w szczególności istotna przy usuwaniu substancji w wodzie; mniejsze znaczenie posiada na lądzie;
  • oddziaływanie na środowisko naturalne – sorbenty nie mogą się rozpuszczać w wodzie, tonąć czy uwalniać związki toksyczne;
  • dostępność – im jest większa w pobliżu pola operacyjnego, tym koszt prowadzonych działań jest mniejszy.

Do usuwania rozlewisk na wodzie (olejów, substancji ropopochodnych, cieczy, które nie mieszają się wodą) stosuje się lekkie hydrofobowe sorbenty – po wchłonięciu substancji pozostają one na powierzchni wody. Sorbenty stosowane na wodzie muszą spełniać następujące cechy:

  • niewchłanialność,
  • wysokochłonność,
  • niezatapialność,
  • łatwość zebrania.

Z kolei do usuwania rozlewisk na powierzchni utwardzonej można stosować wiele typów  sorbentów. Ich dobór zależy od rodzaju substancji do pochłonięcia oraz miejsca użytkowania (wewnątrz czy na zewnątrz).

Źródło: Odzież robocza – Glovex