Powszechność chińskich towarów w Europie to powód szukania optymalnych rozwiązań w zakresie transportu relacji Chiny – kraje europejskie. Dla przedsiębiorców szczególną rolę w tej materii ma czas przewozu oraz jego cena.

Jakie mamy możliwości?

Transport towarów to nieodzowna gałąź gospodarki światowej. W dobie produkcji skoncentrowanej w regionach o niskiej stawce roboczo/godzinowej (kraje dalekowschodniej Azji) i konsumpcjonizmie społeczeństw zachodnich staje się on elementem kluczowym umożliwiającym powszechny dostęp do towarów importowanych w Europie i dynamiczny rozwój gospodarek azjatyckich.

Tradycyjne podejście do transportu na dużych odległościach nie jest odpowiedzią na rosnące potrzeby importu i eksportu towarów. Indywidualnie rozpatrywany przewóz koleją, samolotami, morskimi transportowcami czy samochodami ciężarowymi nie daje optymalnych rozwiązań pod względem kosztów i czasu przewozu. Dlaczego? I czy istnieją rozwiązania umożliwiające stosunkowo szybki i bezpieczny przewóz w konkurencyjnej cenie?

Transport lotniczy

Transport lotniczy to niewątpliwie najszybszy sposób na przewiezienie towarów na dużych odległościach. To jego główna zaleta doceniana przez niektórych klientów. Jest to także jeden z bardziej bezpiecznych rodzajów przewozu.

Jego główną wadą jest wysoka cena, która często sprawia, że przewóz towarów w ten sposób staje się zupełnie nieopłacalny. Co więcej, transport lotniczy ogranicza ilość przewożonych towarów.

Podsumowując – transport lotniczy warto wykorzystywać jedynie do błyskawicznych, niewielkich przesyłek w sytuacjach awaryjnych.

Transport samochodowy

Niewątpliwie transport samochodowy jest niezastąpiony na stosunkowo niewielkich odległościach. Co więcej, jego zaletą jest także dowóz towarów bezpośrednio do klienta, co zasadniczo poprawia dostępność i płynność przewozu. Z powodzeniem może być wykorzystywany w terenie o wysokiej urbanizacji, gdzie sieć dróg jest gęsta.

Jednakże ten transport samochodowy ma również swoje cienie – nie sprawdza się na dużych odległościach – na przykład relacji Chiny-Polska. Zasady bezpieczeństwa pracy kierowców wymuszają systematyczne postoje przeznaczone na wypoczynek. Co więcej, odprawy celne, przeprawy przez granice, wahające się ceny paliwa to kolejne elementy wskazujące na nie do końca przewidywalny transport w zakresie czasu trwania i ceny. Transport samochodowy przeznaczony jest do przewozu niewielkiej ilości towarów – 1-2 kontenerów, co sprawia, że z powodzeniem może być łącznikiem pomiędzy centrum multimodalnym a klientem końcowym.

Transport morski

Transport morski to skuteczne rozwiązanie pozwalające na jednoczesny transport ogromnej ilości towarów. Przystosowane do przewozu kilku-kilkunastu tysięcy kontenerów transportowce doskonale odpowiadają na potrzeby dostarczania towarów z miejsc produkcji do krajów odbioru. Niewątpliwą zaletą tego rodzaju transportu jest jego cena – wśród wszystkich modeli przewozu oferuje on najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki czemu jest popularny w relacjach handlowych pomiędzy Polską a Chinami.

Jednakże to w zasadzie wszystkie jego zalety. Transport morski jest uzależniony od morza – zatem nie dociera bezpośrednio do klientów. Oferuje także niezwykle długi czas dostarczenia towarów obejmujący okres nawet do 60 dni. To zdecydowanie dyskwalifikuje go w zakresie przewozu niektórych dóbr (np. spożywczych). Co więcej, wśród dostępnych modeli przewozu jest najbardziej narażony na negatywne skutki warunków pogodowych.

Transport kolejowy

Transport kolejowy to jedno z rozwiązań dostępnych do przewozu towarów na dużych odległościach. Jego zaletą jest bezpieczeństwo przewożonych towarów oraz stosunkowo niska cena. Co więcej, przewożenie produktów koleją odbywa się stosunkowo szybko, zakładając, że spedycja przebiega z wykorzystaniem ekspresowych pociągów towarowych. Takie rozwiązania zastosowano m.in. w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, co pozwala w zasadniczy sposób skrócić czas przewozu towarów z Chin do Europy w stosunku do popularnego transportu morskiego.

Zaletą transportu kolejowego jest także możliwość przewiezienia dużej porcji towarów. Szeroka gama dostępnych kontenerów sprawia, że obecnie bez problemu można przewozić zarówno towary sypkie, jak i paletowane. Transport kolejowy umożliwia przewóz wszystkich towarów – od środków spożywczych przez odzież po produkty wielkogabarytowe.

Wadą transportu kolejowego jest mała elastyczność, która bezpośrednio związana jest z siecią kolejową, która często uniemożliwia transport towarów bezpośrednio do klienta.

Optymalne rozwiązanie

Porównując podstawowe rodzaje transportu, czas dostawy towarów, ich cenę oraz bezpieczeństwo przewożonych dóbr wyłania się obraz różnorodnych rozwiązań, które w pojedynkę mogą nie dać oczekiwanych rezultatów. Rozwiązaniem staje się łączenie różnych środków transportu w ramach jednego przewozu. Taki model umożliwia elastyczne dostosowanie charakteru przewozu do indywidualnych potrzeb klientów.

Transport multimodalny, wykorzystujący co najmniej 2 różne środki transportu – na przykład kolej z transportem samochodowym, czy przewóz towarów drogą morską i samochodami ciężarowymi, umożliwia dostosowanie transportu do oczekiwań klientów. Warunkiem podstawowym podnoszącym zasadniczo efektywność tego rozwiązania jest przewóz towarów w kontenerach.

Doskonałym przykładem transportu multimodalnego jest oferowany przez SYMLOG – specjalistów od organizacji transportuprzewóz towarów z krajów azjatyckich do Europy. Firma opiera swoją ofertę na koordynacji przewozu towarów z multimodalnego centrum Zhengzhou w Chinach do Europy (przez centrum multimodalne zlokalizowane w okolicach Warszawy). Osią centralną tej oferty są ekspresowe pociągi towarowe uzupełnione przez transport morski (np. promy pomiędzy wyspami) i transport samochodami ciężarowymi wykorzystywanymi do dostarczenia klientowi zamówionego towaru „pod drzwi”. Efektem  tego połączenia jest elastyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta transport produktów w konkurencyjnej cenie i czasie.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog.eu