Biegunka u prosiąt jest bardzo częstym zjawiskiem, wręcz nieodłącznie związanym z hodowlą tych zwierząt. Na dłuższą metę nie sposób jej uniknąć, dlatego warto wiedzieć, jakie są przyczyny pojawiania się luźnych stolców. Pozwoli to na zminimalizowanie ilości biegunek u trzody oraz uniknięcie odwodnienia i osłabienia. Warto również wiedzieć, w jaki sposób wspierać zwierzęta w dochodzeniu do zdrowia.

Czynniki żywieniowe, które sprzyjają biegunkom u trzody chlewnej

Biegunki u prosiąt mają wiele źródeł. Już sama specyfika działania układu trawiennego u młodych zwierząt sprzyja powstawaniu luźnych stolców. Organizmy prosiąt cechuje niska aktywność enzymów trawiennych, a także słabe wydzielanie kwasów żółciowych oraz niewielka produkcja kwasu solnego w żołądku. Jedną z przyczyn są też błędy żywieniowe popełniane przez hodowców. Biegunki może powodować podawanie młodym zbyt dużej ilości wysokobiałkowej paszy, z którą rozwijający się dopiero układ pokarmowy nie jest w stanie sobie poradzić. Kluczowy jest tutaj moment odsadzania prosiąt od lochy i karmienie mieszankami o odpowiednim składzie. Nieumiejętne przechodzenie z jednego preparatu na drugi również może powodować problemy trawienne. Aby tego uniknąć, przed odsadzeniem powinno się podawać zgranulowany pokarm z dużą zawartością laktozy, aminokwasów limitujących i białka strawnego, a także paszę z większą ilością włókna. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym biegunkom może być nadmierna zawartość tłuszczu w mleku lochy.

Drobnoustroje i patogeny w układzie pokarmowym prosiąt

Kolejną przyczyną biegunek są infekcje bakteryjne lub wirusowe. Bardzo ważna jest w tej sytuacji dbałość o jakość i sposób przechowywania mieszanek, tak aby uniknąć ich zepsucia i produkcji toksyn. Błędy na tym polu mogą skutkować namnażaniem się w paszy rozmaitych drobnoustrojów i patogenów. Ich obecność w układzie pokarmowym powoduje uszkodzenie kosmków jelitowych w jelicie cienkim. Dochodzi wówczas do złuszczania nabłonka i upośledzonego wchłaniania substancji odżywczych. Jedną z powszechnych przyczyn biegunki u prosiąt jest kokcydioza, czyli choroba wywoływana przez pasożytnicze pierwotniaki z rodzaju Eimeria i Isospora. Również nieumiejętne przechodzenie z jednej paszy na drugą może być źródłem biegunek. Jest to związane z zachwianiem równowagi kwasowej i zwiększeniem ilości toksyn produkowanych przez coraz liczniejsze drobnoustroje.

Warunki środowiskowe i ich wpływ na powstanie biegunek

Troska o dobre warunki bytowe może znacznie ułatwić walkę z tym zjawiskiem. Należy zadbać o to, aby stężenie amoniaku w miejscu przebywania zwierząt nie było zbyt wysokie. Kluczowe jest również wietrzenie pomieszczenia i dopływ świeżego powietrza. Prosięta po odsadzeniu nie powinny być trzymane w skupiskach – należy zapewnić im odpowiednią przestrzeń, a także zachowanie zasad higieny i właściwej temperatury. Niewskazane jest trzymanie młodych okazów ze starszymi. Warto też pamiętać o dodawaniu do paszy substancji zakwaszających układ pokarmowy, co znacznie ograniczy ryzyko pojawienia się biegunki. Niezbędna jest dbałość o wysoką jakość pokarmu, a także prawidłowe jego przechowywanie i konserwację. Należy odżywiać młode stosownie do ich wieku i związanego z tym etapu rozwoju układu pokarmowego.

Nawet wzorowy hodowca nie jest w stanie w stu procentach uchronić swojej trzody przed pojawieniem się biegunek. Warto jednak, aby każdy możliwie dobrze poznał najczęstsze przyczyny biegunki u prosiąt. Dbałość o jakość paszy, dobre warunki do życia i odpowiedni sposób karmienia pozwolą zminimalizować negatywny wpływ biegunek na zdrowie.