Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kolejnym celem wielu studentów są studia magisterskie. Niewątpliwie, otwierają one wiele perspektyw, niemniej jednak bardzo często możemy czuć niedosyt. Szansą na poszerzenie swojej wiedzy i kompetencji są studia podyplomowe. Nie da się ukryć, iż na przestrzeni lat zdobyły one ogromną popularność. Pozwalają wyróżnić się na rynku pracy a tym samym na tle konkurencji. Studia podyplomowe skupiają się głównie na aspektach praktycznych, dlatego też są kluczowe w wypracowaniu konkretnych umiejętności. Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe? Czy warto w nie inwestować? Gdzie najlepiej ukończyć podyplomowe studia? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Czym są studia podyplomowe?

Studia podyplomowe to rodzaj kształcenia przeznaczony dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia z otrzymaniem tytułu inżyniera lub licencjata. Oczywiście mogą się na nie zdecydować się również absolwenci studiów stopnia drugiego. Zajęcia trwają najczęściej od dwóch do czterech semestrów, w ciągu których studenci nabywają niezbędne umiejętności i kwalifikacje do wykonywania danego zawodu. Studia odbywają się zwykle w trybie niestacjonarnym – tak, aby studenci mogli bez trudu połączyć edukację z codziennymi obowiązkami. Kształcenie zostaje zakończone egzaminem lub w niektórych przypadkach – obroną pracy dyplomowej. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminów końcowych studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych będący potwierdzeniem zdobytej wiedzy.

W obecnych czasach studenci mogą wybierać z rozmaitych kierunków, które jednocześnie są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Studia menedżerskie bez wątpienia umożliwiają poszerzenie wiedzy i kwalifikacji, dzięki którym pracownik w szybkim tempie może otrzymać upragniony awans. Oprócz tego są również formą hobby dla pasjonatów określonych dziedzin. Studia podyplomowe z pewnością będą przepustką do osiągnięcia postawionego sobie celu.

zajęcia na uczelni

Dla kogo?

Studia menedżerskie przeznaczone są przede wszystkim dla osób głodnych wiedzy. Umożliwiają one podniesienie kwalifikacji zawodowych, co bardzo często wiąże się z otrzymaniem wyższego stanowiska w miejscu zatrudnienia. Ponadto są doskonałym narzędziem biznesowym i pozwalają wyróżnić się spośród konkurencji na rynku pracy. Studia podyplomowe zdecydowanie sprawiają, że nasza osoba staje się atrakcyjna i wartościowa w oczach potencjalnego pracodawcy. Ten rodzaj kształcenia wybierany jest także przez osoby, które zdobyły niewystarczającą wiedzę na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, koniecznych do wykonywania określonego zawodu.

Warto wiedzieć, iż studia podyplomowe można rozpocząć będąc na studiach drugiego stopnia. Jedynym warunkiem jest posiadanie tytułu inżyniera bądź licencjata. Jak już zostało wspomniane zajęcia zwykle odbywają się w trybie niestacjonarnym, dlatego też dodatkowy kierunek nie powinien kolidować z pozostałymi. Menedżerskie studia stwarzają także świetną okazję do zdobycia nowych kompetencji przez wieloletnich pracowników. Na studia podyplomowe mogą wybrać się lekarze, nauczyciele, inżynierowie oraz inne, ambitne osoby. Dzięki nim możemy nieustannie rozwijać swoją karierę i zdobywać nowe umiejętności. Studia menedżerskie są doskonałym wyborem dla osób bezrobotnych. Bez wątpienia uzyskanie określonych kompetencji zwiększa szansę na zatrudnienie.

Czy warto iść na studia menadżerskie?

To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu studentów. Odpowiedź jest prosta – warto. Studia menedżerskie sprawiają, że pracownik staje się cenny w oczach pracodawcy. Świadczy to o jego zapale do wykonywania obowiązków, chęci zdobywania nowych kompetencji oraz inwestowania w rozwój osobisty. Wiedza i doświadczenie zdobywane są pod okiem najlepszych profesorów. Forma kształcenia na studiach podyplomowych jest nieco bardziej praktyczna, co pozwala nie tylko zdobyć wiedzę, ale również ją utrwalić.

Studium podyplomowe pozwala na szybki rozwój kariery zawodowej. Dzięki nim zdobędziemy bardzo dużo wiedzy w możliwie najkrótszym czasie. Niekwestionowaną zaletą studiów menedżerskich jest fakt, iż możemy rozpocząć je w każdym wieku – tuż po ukończeniu studiów 1 lub 2 stopnia, a nawet w trakcie ich trwania, jak i po wielu latach spędzonych w określonej branży. Na każdym etapie naszej kariery zdobędziemy wymagane kompetencje, które z pewnością przełożą się na odniesienie sukcesu.

nauka

Jaką uczelnię wybrać?

Wybór odpowiedniej uczelni to niewątpliwie bardzo ważna kwestia. Większość z nich oferuje atrakcyjne kierunki studiów, które są najbardziej pożądane na rynku pracy. Dodatkowo ukończenie prestiżowej i uznawanej szkoły zwiększa szanse na zdobycie wymarzonego zatrudnienia. Jedną z najbardziej renomowanych szkół w Warszawie jest niewątpliwie Szkoła Menedżerska Collegium Humanum.

Szkoła Główna Menedżerska Collegium Humanum oferuje szereg atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych, jak również innych specjalizacji. Bez wątpienia ukończenie studiów na Collegium Humanum w Warszawie otwiera wiele możliwości i perspektyw. Zajęcia odbywają się pod pieczą wybitnych profesorów, co z pewnością podnosi prestiż uczelni. Ponadto program jest bardzo zróżnicowany, praktyczny, a nade wszystko interesujący. Studia podyplomowe umożliwiają swobodne przekwalifikowanie się oraz obranie całkiem innej, nowej ścieżki kariery zawodowej. Zdecydowanie jest to ogromna szansa zarówno dla poszukujących zatrudnienia, jak i pracowników.

Studenci mogą wybierać spośród kierunków tj. m.in: administracja, zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, psychologia, grafika, mediacja, poradnictwo rodzinne, ochrona środowiska oraz wielu innych. Absolwenci studiów podyplomowych Szkoły Głównej Menadżerskiej Collegium Humanum w Warszawie z pewnością mogą liczyć na szerokie perspektywy zatrudnienia.

Podsumowanie

Studia podyplomowe to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą inwestować w samorozwój. Pozwalają dokształcić się w niemal każdym kierunku. Za ich przyczyną pracownik może również całkowicie się przekwalifikować, co bez wątpienia jest szansą na zdobycie wymarzonego zatrudnienia lub lepszego stanowiska. Ponadto wybór renomowanej uczelni ma wpływ na pozycję, jaką zajmuje pracownik na rynku pracy. Dzięki studiom podyplomowym możemy bez przeszkód pogłębiać swoją karierę zawodową w niemal każdej dziedzinie.