Ekologia jest coraz istotniejszą kwestią w dzisiejszym świecie. Fundacje proekologiczne i naukowcy różnych narodowości przekonują, że zmiany klimatu są realnym zagrożeniem i postępują zdecydowanie szybciej, niż się spodziewano jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Trzeba więc sięgać po wszelkie możliwe środki, aby wspomóc środowisko naturalne i nie obciążać go dodatkowymi zanieczyszczeniami. Spaliny z domowych pieców są zmorą każdego większego miasta, gdy tylko nadchodzi zima. Dobrym sposobem na obniżenie zanieczyszczeń z niskiej emisji jest przejście na ogrzewanie gazem propan.

Jak ekologicznie ogrzewać dom – zainwestuj w propan

Nieustannie szukamy coraz nowszych, tańszych i bardziej efektywnych metod ogrzewania domów. Spore znaczenie ma również ekologia konkretnych rozwiązań. Coraz więcej miast na własną rękę wdraża programy gwarantujące dofinansowania dla gospodarstw domowych wybierających ekologiczne formy ogrzewania domu. Warto wiedzieć, jakie są możliwości i jakie rozwiązania warto wybrać, by być bardziej eko. Doskonałym przykładem ekologicznego ogrzewania domu jest wykorzystanie do tego celu gazu propan.

Paliwo to, jako materiał opałowy, ma realny wpływ na redukcję zanieczyszczeń niskiej emisji, czyli ciężkich węglowodorów aromatycznych. Dodatkowo nie powoduje powstawania sadzy, co w połączeniu ze zmniejszoną niską emisją ma realny wpływ na redukcję smogu, który jest poważnym problemem wielu polskich miast.

Cechy gazu propan gwarantujące ekologię

Gaz propan już w swej budowie strukturalnej gwarantuje czystość spalania. Dzięki dużemu zróżnicowaniu w budowie strukturalnej jest on wysoce wydajny. Warto zaznaczyć, że wydajność gazu to nie tylko oszczędność dla użytkownika, ale także korzyść dla środowiska. Ponadto gaz propan jako paliwo opałowe jest gazem nietoksycznym, łatwopalnym, bezbarwnym i bezzapachowym. Pozbawiony jest także domieszek szkodliwych substancji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko. Co ważne, nie zawiera siarki, dlatego też jego spalanie jest takie bezpieczne. Już na etapie wydobycia nie jest on obciążający dla środowiska. Wynika to z faktu, iż powstaje jako produkt uboczny rafinacji ropy naftowej. Tym samym będzie on uzyskiwany w tym procesie niezależnie od tego czy postanowimy go wykorzystywać, czy pozbywać się go jako spalin.

W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę na przechowywanie ciekłego gazu propan. Dzięki wykorzystaniu szczelnych zbiorników na gaz, nie ma ryzyka zatrucia gleby czy wód gruntowych, gdyż nie przedostaje się on do środowiska. I ostatecznie, spalanie gazu jako etap końcowy również pozostaje całkowicie ekologiczny. Nowoczesne kotły kondensacyjne, w których jest on spalany gwarantują wysoką wydajność. Ponadto w efekcie spalania, jako produkty uboczne tego procesu, otrzymuje się niewielkie ilości dwutlenku węgla i skroploną parę wodną w postaci czystej wody. Dwutlenek węgla uwalniany jest do atmosfery, a woda odprowadzana do ścieków. Żadne szkodliwe substancje nie wydostają się ani do powietrza, ani tym bardziej do gleby czy wód gruntowych.

Ekologia, dzięki wydajności gwarantowanej przez piece kondensacyjne

Wydajność paliwa jest ważna w kontekście ekologii. Ponieważ im bardziej wydajne jest paliwo, tym mniejsze musi być jego wydobycie, a później spalanie. Gaz propan w swojej naturze jest gazem wysokoenergetycznym i wydajnym. Jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnych kotłów kondensacyjnych wydajność ta została jeszcze dodatkowo zwiększona.

Zjawisko kondensacji nie pozwala, aby gorąca para wodna została odprowadzona w formie spalin. Nowoczesne kotły kondensacyjne zatrzymują parę wodną, a następnie odzyskują z niej maksymalną ilość ciepła. W ten sposób spalanie gazu może zostać zmniejszone nawet o 20-30%. Z pewnością ucieszy to każdego, ponieważ z jednej strony dba o środowisko, a z drugiej strony pozwala użytkownikom zaoszczędzić pieniądze. Wszystkie cechy chemiczne gazu propan mają realny wpływ na obniżenie ilości zanieczyszczeń z niskiej emisji. Natomiast wykorzystanie zjawiska kondensacji w nowoczesnych piecach do spalania gazu propan, obniża temperaturę spalin uwalnianych do atmosfery. Tym samym przyczynia się do redukcji wpływu człowieka na postępujące globalne ocieplenie.

Źródło: LPG Direct – dostawca gazu grzewczego i LPG