Wielu z nas na co dzień boryka się z wieloma problemami natury prawnej. Poza możliwością popadnięcia w konflikt z prawem każdej osoby mogą dotyczyć sprawy spadkowe, mieszkaniowe czy rodzinne. Szukamy wtedy informacji od znajomych, współpracowników lub szukamy pomocy u kompetentnych osób, jednak nie zawsze możemy takie osoby znaleźć. Panuje przekonanie, że fachowa pomoc prawna jest droga i nieosiągalna dla większości obywateli. Również mimo ogromnej dostępności wiedzy w Internecie wiele osób obawia się korzystania z tego źródła, ze względu na zawiłość i specyficzny język przepisów prawa. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest skorzystać z jednej z wielu dostępnych form pomocy prawnej, dedykowanej dla konkretnych problemów.

Ogólna pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna Ministerstwa Sprawiedliwości – Z 1500 punktów pomocy prawnej przy MS mogą skorzystać osoby uprawnione – między innymi młodzież do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby pobierające świadczenia socjalne, weterani. W ramach tej inicjatywy uzyskać można poradę dotyczącą wszystkich gałęzi prawa.

Kliniki i poradnie prawa na wydziałach prawa uczelni wyższych (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński) – w tzw. Klinikach prawa porad udzielają studenci prawa pod nadzorem merytorycznym praktykujących prawo wykładowców. Działalność takich jednostek skierowana jest głownie do osób ubogich których nie stać na ponoszenie kosztów związanych z profesjonalną pomocą prawną. Poza poradami można liczyć na sporządzenie pism i wniosków prawnych.

Pomoc obywatelska

W przypadku naruszenia naszych praw przez organy władz publicznych możemy zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Instytucją, która także prężnie działa na rzecz respektowania swobód obywatelskich i oferuje pomoc prawną jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Prawa kobiet i dzieci

Centrum Praw Kobiet oferuje pomoc ofiarom przemocy oraz dyskryminacji. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego w związku z przemocą domową, rodzinnego w przypadku spraw rozwodowych, alimentacyjnych czy związanych z opieką nad dziećmi. Pomoc w zakresie problemów dzieci i młodzieży należy do zadań Rzecznika Praw Dziecka.

Organizacje pozarządowe

Mimo, że wiele z nich nie prowadzi bezpośredniej działalności mającej na celu pomoc prawną w większości sytuacji pomogą one rozwiązać problem, lub skierują do odpowiedniej instytucji. W przypadku problemów warto wyszukać w swoim mieście fundację, której działalność jest związana z naszą sprawą i zasięgnąć tam rady.

pozycjonowanie stron warszawa