Kursy na operatora wózka widłowego są jednymi z najpopularniejszych rodzajów szkoleń zawodowych w Polsce. Powodem tej popularności jest duża ilość miejsc pracy dla tak wykwalifikowanych pracowników. Wynika ona z dynamicznego wzrostu przestrzeni magazynowych i innych miejsc z zapotrzebowaniem na takich pracowników.  Na czym dokładnie polega ta praca i jakie wymagania muszą spełnić osoby zainteresowane taką ścieżką rozwoju zawodowego?

Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu?

Jeszcze niedawno możliwe było uzyskanie zezwolenia na obsługę wózków widłowych na dwa sposoby. Pierwszym z nich było zezwolenie wystawione przez pracodawcę. Dawało ono prawo do ich obsługi, ale tylko na terenie danego zakładu pracy. Drugim było uzyskanie uprawnień poprzez zdanie egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ten rodzaj uprawnień jest uznawany w całym kraju, a także w wielu innych państwach, więc daje także możliwości pracy za granicą. Jednak w 2018 roku miała miejsce nowelizacja ustawy i uprawnienia do jazdy wózkami widłowymi uzyskać obecnie można tylko w jeden sposób – zdając egzamin państwowy.

Wymagania, jakie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu, to ukończenie szkoły podstawowej, pełnoletniość, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku i uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Sam sprawdzian składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Sprawdzane są na nim zarówno umiejętności manewrowania wózkiem, jak i znajomość jego budowy i obowiązujących regulacji prawnych. Przystąpienie do egzaminu poprzedza najczęściej zaliczenie kursu w jednym z funkcjonujących na rynku ośrodków szkoleniowych, podczas którego kursanci nabywają wymaganych umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów.

Rodzaje wózków widłowych

Ważną decyzją, którą muszą podjąć wszystkie osoby przed zdobyciem uprawnień, jest wybór odpowiedniej kategorii. W przepisach wyróżnione zostały trzy kategorie:

  • I WJO,
  • II WJO,
  • III WJO.

Każda z nich daje prawo do prowadzenia innych rodzajów pojazdów. III WJO pozwala tylko na obsługę wózków prowadzonych i zdalnie sterowanych, w których kierowca znajduje się poza pojazdem. Nie należy ich mylić z wózkami ręcznymi, czyli popularnymi paleciakami, które nie wymagają pozwoleń. II WJO to najczęściej zdawana kategoria umożliwiająca dodatkowo jazdę standardowymi wózkami podnośnikowymi, ale z wyłączeniem specjalistycznych. Do obsługi pojazdów specjalistycznych konieczne jest zdanie egzaminu I WJO.

Gdzie znaleźć zatrudnienie?

Najwięcej ofert pracy dotyczy miejsc rozładunku i załadunku towarów, czyli przede wszystkim wszelkiego rodzaju magazynów i centrów logistycznych. Do zadań operatorów może należeć zarówno załadunek i rozładunek tirów, jak i przewożenie towarów po hali magazynowej. W większości zakładów produkcyjnych również potrzebni są operatorzy wózków widłowych. Pracownicy z takimi kwalifikacjami zatrudnienie mogą znaleźć także między innymi w hurtowniach, sklepach wielkopowierzchniowych i na budowach.

Dodatkowe umiejętności ważne w tym zawodzie

Jeśli chodzi o dodatkowe predyspozycje do pracy na tym stanowisku, to przydatna jest wyobraźnia przestrzenna pozwalająca na manipulowanie przeważonymi ładunkami i dobra koordynacja ruchowa. Szczególnie ważna jest przy tym zdolność do dobrej oceny odległości, która jest konieczna do bezpiecznego manewrowania wózkiem. Praca często odbywa się pod presją czasu, dlatego potrzebna jest również odporność na stres i zdolność do utrzymywania koncentracji przez wiele godzin.