Produkcja własnej linii kosmetyków to ciekawy pomysł na biznes. Promocji tego typu produktów sprzyja rozwój mediów społecznościowych i popularność tematyki beauty w serwisach takich jak YouTube czy Instagram. Droga od stworzenia produktu do jego sprzedaży jest jednak bardzo zawiła. Co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na opracowanie własnego produktu?

Produkcja kosmetyków – podstawa prawna

Osoba zdecydowana założyć manufakturę kosmetyczną powinna rozpocząć od lektury aktów prawnych, które będą mieć wpływ na funkcjonowanie firmy. Produkcję i sprzedaż kosmetyków reguluje kilka ustaw: ustawa z dnia 4.10.2018 roku o produktach kosmetycznych, ustawa z dnia 6.09.2001 roku – prawo farmaceutyczne, ustawia z dnia 25.02.2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Istotne są również ustawy tj.: prawo celne, o podatku akcyzowym, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych i inne.

Własna manufaktura kosmetyków krok po kroku

Produkowane kosmetyki mogą mieć różne właściwości: jedne spełniają normy produktów ekologicznych, inne są przeznaczone do różnych rodzajów skóry – normalnej, suchej, tłustej itd. Można wytwarzać produkty dla kobiet i mężczyzn czy odpowiednie dla delikatnej skóry dzieci. Kosmetyki mogą przyjmować też różne formy, tj. mydło, masło do ciała, kremy do rąk, balsamy, szampony, wcierki, kremy do twarzy, peelingi, maseczki. Istotne by produkty były bezpieczne dla użytkowników, spełniały najwyższe standardy i wymogi prawne.

Działalność należy rozpocząć złożeniem wniosku w wpis do wykazu zakładów, nie później niż 30 dni po rozpoczęciu produkcji kosmetyków. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub przez internet, powinien on zawierać: dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zakładu) oraz oznaczenie rodzaju i zakresu produkcji kosmetycznej. Wytwórca otrzyma zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne.

Osoba pragnąca stworzyć własną linię kosmetyków jest zobowiązana opracować dokumentację produktów, zlecić ich testy w specjalistycznym laboratorium, które wyda Raport bezpieczeństwa kosmetyku, zadbać o odpowiednie opakowania. Towary kosmetyczne dostępne na polskim rynku udostępnia się do upływu minimalnej daty trwałości i oznacza się je w języku polskim.

Warunki i urządzenia do produkcji kosmetyków

Do produkcji kosmetyków należy wydzielić oddzielne pomieszczenie, kolejne do przechowywania surowców, inne do magazynowania gotowych wyrobów, dodatkowe na opakowania. Produkcja musi spełniać wysokie wymagania co do sterylności, a każdy kolejny etap pracy z produktem należy wykonywać z zachowaniem zasad higieny. Normy obowiązujące w pomieszczeniach produkcyjnych regulowane są przez szczegółowe rozporządzenia. Być może już na tym etapie należy zadbać o odpowiednie moce produkcyjne, decydując się na zakup homogenizatora przemysłowego. Na początek warto zainteresować się mieszalnikiem homogenizującym o stosunkowo niedużej pojemności wsadu – np. 5 litrów. Urządzenie pozwoli obniżyć koszty stworzenia nowych receptur kosmetycznych, które następnie na zasadach scale-up będzie można wykorzystać do produkcji masowej. To łatwy i tani sposób na opracowanie i testowanie składów poszczególnych kosmetyków.

Kontrole

Pieczę nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa (każda z instytucji w zakresie swoich kompetencji). Przed wprowadzeniem kosmetyku do sprzedaży, należy zgłosić go w CPNP, tj. Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych.

Warto także mieć na uwadze, że Główny Inspektor Sanitarny tworzy rejestr informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych, gdzie gromadzi się i przetwarza dane o niepożądanych skutkach stosowania produktów.

Produkcja kosmetyków – kary za nieprzestrzeganie przepisów

Ustawodawca rygorystyczne podchodzi do kwestii bezpieczeństwa produkcji i wprowadzania kosmetyków na rynek. W ustawie o produkcji i sprzedaży kosmetyków wymieniony został szeroki katalog kar, które grożą przedsiębiorcy za stwierdzone uchybienia. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy należy liczyć się z mandatem od 10 do 100 tys. zł, który może zostać nałożony zarówno na zakład, jak i konkretną odpowiedzialną w danym zakresie osobę. Kontrolę przeprowadzić mogą zarówno Powiatowy Inspektor Sanitarny, jak i Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, a jej przedmiotem jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcji, badanie pod względem bezpieczeństwa produktów oraz dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych.

Własna manufaktura kosmetyków to marzenie wielu osób. Jak widać, by prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem, należy przejść długą drogę związaną z załatwianiem formalności i spełnieniem wielu wymagań. Jest to jednak jak najbardziej wykonalne, a praca wykonywana z pasją przynosi radość i ogromną satysfakcję.

źródło: urlinski.com.pl – technologia produkcji kosmetyków