Prowadzenie firmy transportowej i zarządzanie ogromną flotą pojazdów zajmuje dużo czasu, wymaga zaangażowania wielu osób i wykonania szeregu żmudnych czynności. Jest to konieczne dla zachowania zgodności z przepisami regulującymi tego typu działalność. Wypełnianie obowiązku narzuconego prawnie, jakim jest obsługa tachografu i monitorowanie długości czasu pracy kierowców, może być sprawniejsze i łatwiejsze dzięki innowacyjnym rozwiązaniom dostarczanym przez platformę WEBFLEET. Firma TomTom Telematics stworzyła dwa moduły, których celem jest automatyzacja obsługi tachografu cyfrowego.

Tachograph Manager

Pierwszym z nich jest WEBFLEET Tachograph Manager, który zapewnia łatwe pobieranie, analizę i przechowywanie danych z tachografu. Jest to ułatwienie pozwalające na wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa. Funkcje zastosowane w module pobierają informacje w sposób automatyczny i zdalny. Moduł pomaga również w przestrzeganiu terminów, np. ważności kart kierowców. System oferuje rozwiązania pozwalające na oszczędzanie pieniędzy, zasobów ludzkich oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych. Gromadzone dane są chronione i przechowywane zgodnie z RODO, z ograniczonym dostępem dla osób postronnych. Aplikacja poza automatycznym pobieraniem umożliwia także import plików pobranych ręcznie z urządzeń flotowych. Dane przechowywane przez system mogą dotyczyć naruszeń obowiązujących zasad, czasu jazdy i przerw w jeździe, analizy codziennej aktywności i są archiwizowane w centrum danych przez co najmniej dwa lata. Zaawansowane opcje modułu Tachograph Manager pozwalają na zaplanowanie automatycznego pobierania danych z urządzeń i kart kierowców oraz powiadamianie o naruszeniach, otrzymywane na bieżąco.

TachoShare

Drugą aplikacją, której celem stworzenia było zdalne pobieranie i archiwizacja oraz umożliwienie zarządzania danymi z tachografów jest TachoShare. Oprócz analogicznych funkcjonalności jak Tachograph Manager, moduł ten umożliwia integrację i ograniczenie zakłóceń. W praktyce oznacza to brak konieczności zmiany dostawcy usług analizujących informacje z urządzeń oraz przesyłanie ich bezpośrednio do aplikacji innych firm. Aplikacja czuwa nad terminowym i aktualnym przesyłaniem informacji i kontroluje postęp procesu ich importowania. Zaimportowane dane mogą zostać w prosty sposób użyte do obliczenia wynagrodzenia należnego kierowcy. Dokładne dane o pozostałym czasie jazdy w skali doby lub tygodnia pozwalają na zaplanowanie realizacji niespodziewanych dostaw.

Automatyzacja obsługi tachografu cyfrowego za pomocą platformy WEBFLEET to rozwiązanie umożliwiające oszczędność czasu i pieniędzy. Odciążą ona kierowców od konieczności zjeżdżania z trasy do bazy, aby ręcznie sczytać dane z urządzenia, a czas na to poświęcony może być, w ramach dozwolonych limitów czasu pracy, przeznaczony na wykonanie dodatkowego kursu czy nieplanowanego wcześniej zlecenia. Przekłada się to na realny zarobek dla firmy i optymalizację wykorzystania czasu pracy.

Szybki podgląd trasy, stylu jazdy czy szeroko pojętej aktywności pracowników pozwala na bieżące wprowadzanie korekt, reagowanie na zagrożenia i naruszenia oraz poprawę efektywności i wydajności kierowców. Dodatkowe opcje, jak wygodna archiwizacja, dopilnowywanie terminów przeglądów okresowych czy ważności kart kierowców, ułatwia czynności administracyjne. Natomiast integracja z zewnętrznymi aplikacjami do analizy informacji zarejestrowanych przez tachograf, znacznie usprawnia jego obsługę. Rozwiązania oferowane przez platformę WEBFLEET są doceniane przez kierowców i właścicieli firm transportowych na całym świecie.