Branża transportowa spotyka się z coraz większymi wyzwaniami. Przewóz kontenerów czy wielkogabarytowych i ciężkich przedmiotów wymagających dźwigu do przeniesienia sprawił, że na rynku pojawiły się samochody HDS.

Czym jest HDS?

HDS to skrót oznaczający hydrauliczny dźwig samochodowy. Zatem mówiąc o samochodzie z HDS zazwyczaj chodzi o samochód ciężarowy wyposażony w specjalny żuraw, inaczej określany mianem przeładunkowego.

Samochody z HDS są najbardziej wszechstronnymi środkami ciężarowego transportu. Znajdują zastosowanie w przemyśle i budownictwie, przy ich pomocy możliwe jest rozładowywanie towarów znajdujących się na paletach, a także różnego rodzaju ciężkich betonowych elementów.

Kto może prowadzić pojazdy z HDS?

Aby obsługiwać maszyny tego rodzaju potrzeba posiadać odpowiednie uprawnienia, których uzyskanie zostaje potwierdzone zdaniem specjalistycznego egzaminu. Osoby, obsługujące samochody z HDS muszą ponadto posiadać prawo jazdy kategorii C, a także specjalne zaświadczenie od lekarza, na którym stwierdza on, iż stan ich zdrowia umożliwia wykonywanie tego rodzaju prac.

Gdzie wykorzystuje się transport z HDS?

Transport HDS znajduje zastosowanie w wielu obszarach przemysłu, a także w budownictwie i usługach rozbiórkowych. HDS jest także technologią nierzadko używaną przez samorządy, gdzie hydrauliczne dźwigi samochodowe służą do wywozu śmieci czy wykorzystywane są przez straż pożarną. Dźwigi HDS wykorzystywane są nierzadko w pojazdach pomocy drogowej.

Najczęściej transport HDS wykorzystywany jest branżach związanych z działalnością składów i hurtowni budowlanych. Pojazdy z HDS są w stanie codziennie przetransportować znaczne ilości materiałów budowlanych, które zazwyczaj są bardzo ciężkie i charakteryzują się dużymi gabarytami. Ręczny załadunek tego rodzaju materiałów jest niezwykle trudny, a czasami praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia. Dźwigi HDS, zależnie od rodzaju i budowy, są wyposażone w panel sterowania, który ma różny stopień ładowności, a zatem może podnosić ciężary o zróżnicowanej wadze. Transport HDS umożliwia także przenoszenie dużych i ciężkich materiałów na wyższe kondygnacje budynków.

W przypadku transportu materiałów budowlanych w HDS najczęściej wyposażone są ciągniki siodłowe.

Transport HDS ma częste zastosowanie w przemyśle drzewnym, gdzie wykorzystuje się go do załadunku i rozładunku ściętych drzew. Dzięki technologii HDS możliwe jest przenoszenie całych, nie pociętych uprzednio, nawet długich na kilkanaście metrów bali. Większość tego typu żurawi wyposażona jest w specjalnie przystosowany uchwyt, umożliwiający chwytanie zaokrąglonych pni drzewnych.

HDS jest idealny do obsługi i przewożenia kontenerów. Tę technologię wykorzystuje się do układania kontenerów, przenoszenia ich, a nawet transportu na wyższy poziom magazynu. Hydrauliczne dźwigi samochodowe wykorzystuje się w każdej sytuacji, związanej z transportem kontenerowym, a zatem w na przykład w transporcie morskim, gdzie kontenery stosowane są do przewożenia towarów.

HDS – nie tylko przewożenie i rozładunek

Jednakże transport HDS to nie tylko przewóz różnorodnych towarów oraz ich rozładunek. Za sprawą wyposażenia dźwigu w różne zewnętrzne przystawki, uchwyty i inne akcesoria może on pełnić rolę koparki czy ładowarki.

W roli koparki do ramienia dźwigu HDS zostaje dołączona łyżka z zębami, która sprawia, iż może on być wykorzystywany jako koparka. Tym sposobem można z jego pomocą wykonać wykopy pod fundamenty czy różnego rodzaju instalacje. Zasięg tego rodzaju prac zależy od mocy dźwigu oraz długości ramienia.

Jako ładowarka, HDS zostaje wyposażony w zamykaną łyżkę. Takie wyposażenie pozwala na załadunek sypkich materiałów, jak żwir, piasek, a nawet śnieg.

HDS znajduje również inne zastosowanie dzięki urządzeniu określanym mianem wywrotu samowyładowczego. W praktyce część hydraulicznych dźwigów samochodowych ma zamontowany jednostronny albo trójstronny wywrot hydrauliczny. Za sprawą tego funkcjonalnego rozwiązania potrafią one w kilka sekund dokonać rozładunku materiałów sypkich w dowolnym miejscu, nie występuje zatem konieczność ręcznego rozładowywania zawartości wywrotu.

Jak można dostrzec, dźwig HDS to narzędzie bardzo funkcjonalne i wygodne, szczególnie do transportu dużych czy ciężkich ładunków. Zamontowany na ciągniku siodłowym czy innym pojeździe ma możliwość dotarcia do najbardziej niedostępnych miejsc.

Źródło: Avio-Star.pl