Szkolenia przeciwpożarowe są podstawą. Szanujący się pracodawca powinien umożliwić swoim pracownikom przejście szkoleń PPOŻ. Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe, ponieważ każdy pracownik powinien wiedzieć, jak chronić swoje życie i zdrowie na miejscu pracy. Wielu pracodawców bagatelizuje ten wymóg, co może mieć niekorzystne konsekwencje.

Szkolenia PPOŻ

Do obowiązków pracodawcy należy zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przygotowanie budynku do akcji ratowniczej oraz ustalenie postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Szkolenie przeprowadza się najczęściej w zakładzie pracy. Każda firma czy instytucja powinna zatrudnić osobę odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową. Oczywiście osoby wykonujące szkolenia dotyczące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje upoważniające do szkolenia innych.

Szkolenia powinny zostać przeprowadzone w formie kursu i ćwiczeń. Wszystkie muszą zostać przygotowane według szczegółowego programu w zależności od branży.

Jak często powinno się szkolić pracowników?

Szkolenie przeciwpożarowe powinno być przygotowane indywidualnie do potrzeby danego stanowiska. Nie ma określonego zakresu szkolenia, dlatego ważne jest, aby przeprowadzając, szkolenie dopasować je do danej branży i specyfiki pracy. Zorganizowanie prawidłowego szkolenia PPOŻ należy do obowiązków pracodawcy.  Wszystkie osoby nowo-zatrudnione są zobowiązane do odbycia szkolenia. Od momentu zatrudnienia do 6 miesięcy pracodawca ma obowiązek umożliwić szkolenie PPOŻ nowym pracownikom.

Przeciwpożarowe szkolenia okresowe

Jednak bardzo często zalecane jest także tzw. szkolenie okresowe. Na szkoleniu okresowym powinny zostać przypomniane najważniejsze wiadomości. Ponadto zalecane jest także przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia praktyczne powinny oczywiście dotyczyć danych stanowisk. Sam pracodawca nie tylko powinien umożliwiać szkolenia okresowe swoim pracownikom, ale również sam je odbywać. Nie ma podstaw do zwolnienia pracodawcy ze szkoleń PPOŻ.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić szkolenia okresowe co 3 lata. Jeśli ich stanowisko kwalifikuje się do „szczególnie niebezpiecznego” według przepisów BHP, powinni odbywać takie szkolenia co rok. Pracownicy ze stanowisk administracyjnych i biurowych są zobowiązani do odbywania szkoleń okresowych co 6 lat.

Podsumowanie

Wszyscy nowo przyjęci pracownicy powinni przejść szkolenie przeciwpożarowe. Pracodawca również powinien przejść szkolenie PPOŻ. Regularnie przeprowadza się również szkolenia okresowe. Wszystkie szkolenia okresowe są uzależnione od danego stanowiska. Na stanowiskach wyjątkowo niebezpiecznych szkolenia przeprowadza się nawet co rok.

Inspirowane: odz.com.pl – szkolenia na suwnice Warszawa