Wizyta u psychiatry ma dla wielu z nas wydźwięk negatywny. Jednym z powodów takiego podejścia może być brak wiedzy o wskazaniach do odbycia takiej wizyty oraz o samym jej przebiegu.

Rozważasz konsultacje psychiatryczną lub dostałeś takie zalecenia od lekarza rodzinnego, ale masz szereg wątpliwości, czy na pewno tego potrzebujesz? Dowiedz się jakie są różnice pomiędzy psychiatrą i psychologiem oraz jak może przebiegać wizyta psychiatryczna.

Psychiatra jest lekarzem, psycholog terapeutą

Ludzka psychika to wątek niezwykle złożony. W grę wchodzą zarówno aspekty doświadczeń życiowych, traumatyczne wydarzenia w życiu, problemy w dzieciństwie lub zaburzone relacje rodzinne. Ale to także aspekty chemiczne, dotyczące przebiegu procesów w mózgu. W zależności od przyczyny zaburzeń, z którymi się spotykasz, inny będzie sposób leczenia ich, jak też diagnostyki.

Psycholog jest terapeutą. Oznacza to, że pomaga w ustabilizowaniu emocji, których rozchwianie wynika przede wszystkim z sytuacji, których doświadcza lub doświadczył w przeszłości pacjent. Terapia psychologiczna polega przede wszystkim na samodzielnym zidentyfikowaniu przez pacjenta problemu oraz znajdowaniu sposobów jego rozwiązania. Odbywa się to przez dłużej lub krócej trwający cykl spotkań z terapeutą, podczas których, za pomocą pytań i odpowiedzi, wyciągane są wnioski. Bywa, że terapeuta wspiera pacjenta dając mu do realizacji określone zadania, mające pomóc w odnalezieniu odpowiedzi na pytania i tym samym, poprawie własnego samopoczucia. Nie może jednak wdrożyć samodzielnie leczenia farmakologicznego, ani wystawiać skierowań na konsultacje specjalistyczne.

Terapia jednak nie zawsze przynosi pożądane efekty. Czasami niezbędne jest lub wskazane, wzmocnienie terapii poprzez wdrożenie odpowiednich leków. To zadanie nie dla psychologa, a dla psychiatry.

Psychiatra z kolei jest lekarzem. Tak, jego praktyka znacznie różni się od praktyki chirurga czy dermatologa. Niemniej, aby osiągnąć tytuł lekarza psychiatry, konieczne jest ukończenie studiów medycznych i odbycie praktyki lekarskiej oraz stażu. Lekarz psychiatra ma wiedzę o procesach chemicznych zachodzących w mózgu. Wie także, jakie symptomy mogą dawać zaburzenia tych procesów i jaką terapię podjąć. Nie jest wykluczone, że psychiatra zleci terapię psychologiczną lub zamiast wdrażania leczenia farmakologicznego, sam rozpocznie leczenie terapeutyczne. Ma jednak możliwość rozszerzania diagnostyki o specjalistyczne badania i zalecanie przyjmowania odpowiednio dobranych leków.

Jaki jest przebieg wizyty u psychiatry?

Idąc na wizytę do lekarza dowolnej specjalizacji, gdy nie jest to wizyta kontrolna, ale mająca dopiero rozpocząć diagnostykę, w pierwszej kolejności musisz powiedzieć lekarzowi z jakim problemem się do niego zgłaszasz i dlaczego potrzebujesz jego pomocy. Czasami nie wiesz z czego problem wynika, ale wiesz, jaki dyskomfort mu towarzyszy. Wówczas to lekarz ustala kierunek diagnostyki i wskazuje właściwe leczenie lub kieruje Cię do odpowiedniego specjalisty.

Pierwsza wizyta u psychiatry wygląda dokładnie tak samo. Nawet, jeżeli zgłaszasz się do niego na podstawie skierowania wypisanego przez innego lekarza, wizytę zaczynasz od zaprezentowania problemu, z którym przychodzisz. Lekarz uważnie słucha tego, co mówisz, robiąc notatki, a następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, zadaje pytania uzupełniające lub parafrazuje Twoją wypowiedź, aby upewnić się, że dobrze Cię zrozumiał.

Dalszy przebieg wizyty zależy już od problemu z którym się zgłaszasz. Może bowiem okazać się, że wcale nie potrzebujesz terapii psychiatrycznej albo, że już od pierwszej wizyty lekarz wdroży najlepsze jego zdaniem leczenie.

Stres przed wizytą u psychiatry

Nie ma złotego środka na powstrzymanie stresu przed wizytą psychiatryczną ani uniwersalnego sposobu na dodanie sobie odwagi. Świadomość, że podczas wizyty można dowiedzieć się o problemach psychicznych, nikomu raczej nie sprawi przyjemności. Z całą pewnością nie powinien być to jednak powód do rezygnacji z rozmowy z psychiatrą. Bardzo wiele zaburzeń w procesach chemicznych w mózgu jest łatwych do ustabilizowania, dzięki czemu terapia przynosi trwały efekt i nie trzeba jej powtarzać. Ze względu na specyfikę zawodu, psychiatrzy w największej mierze są osobami o wysokim poziomie empatii i zrozumienia. Psychiatra nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, ani nie komentuje. Psychiatra ma na celu zrozumieć Twój problem i pomóc Ci w jego rozwiązaniu, poprawiając tym samym jakość Twojego codziennego życia.

Najważniejsza, podczas wizyty u psychiatry jest szczerość – zarówno wobec siebie, jak i wobec samego lekarza.

Żródło: Gabinet Psychologiczny – Rodziceidzieci.com