Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną. Bez względu na jej wielkość zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Jak wygląda pełna księgowość w spółce z o. o.? Jakie korzyści płyną z prowadzenia pełnej rachunkowości w spółce?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości jest dość skomplikowane i czasochłonne. Wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy księgowej, która jest aktualizowana wraz z nowymi przepisami czy ustawami.

Plusem prowadzenie pełnych ksiąg jest to, że doskonale znamy sytuację finansową przedsiębiorstwa. W przypadku uproszczonej księgowości nie mamy takiej informacji. Analiza finansowa pozwala na zaplanowanie ewentualnych inwestycji. Prowadzenie księgowości powierza się zwykle biuru księgowemu lub wykwalifikowanej księgowej. Księgowość prowadzona przez wykwalifikowane jednostki pozwala zminimalizować koszty i czas. Przekazując sprawy księgowości do wyspecjalizowanego biura przedsiębiorca nie ponosi ryzyka związanego z błędnymi rozliczeniami.

Pełna księgowość w spółce z o.o.

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości są objęte spółki z o.o. zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości. Prowadzenie takiej formy księgowości jest skomplikowanym i złożonym procesem dla wielu przedsiębiorców. Pełna księgowość oznacza większą ilość obowiązków księgowych niż prowadzenie księgowości w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Należy zgodnie z ustawą o rachunkowości przygotowywać dokumenty i sprawozdania. Pełna rachunkowość obejmuje m.in.:

 • prowadzenie dziennika,
 • sporządzania bilansu oraz sprawozdania finansowego,
 • prowadzenia kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • przygotowywania zestawień obrotów i sald księgi głównej, zestawienia sald ksiąg pomocniczych,
 • opracowywania wykazu aktywów i pasywów.

Korzyści prowadzenia pełnej księgowości

Pomimo tego, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowane oraz czasochłonne, ma również wiele plusów. Pełna rachunkowość daje wspólnikom i zarządowi pełen obraz kondycji finansowej spółki. Daje również możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy ponoszonych wydatków oraz zysków, a co za tym idzie pozwala na zaplanowanie przyszłych inwestycji. Profesjonalnie prowadzona księgowość pozwala na bieżąco oceniać kondycję finansową oraz zaplanować rozwój przedsiębiorstwa.

Prowadzenie pełnej księgowości przez biuro księgowe

Spółka z o.o. może samodzielnie prowadzić księgowość lub zlecić ją wyspecjalizowanej jednostce. Prowadzenie księgowości przez biuro niejednokrotnie jest tańsze i posiada wiele zalet. Pełna księgowość w PIK obejmuje między innymi:

 • księgowanie dokumentów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald;
 • sporządzanie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • weryfikacja sald księgowych;
 • sporządzanie raportów dla GUS;
 • sporządzanie deklaracji ZUS.

Outsourcing księgowości – korzyści

Każde przedsiębiorstwo, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązane jest do prowadzenia księgowości. Nie musimy zatrudniać księgowej, możemy delegować księgowość zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w pełnej księgowości dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Outsourcing taki:

 • generuje mniejsze koszty, niż zatrudnienie pracownika na etat w przedsiębiorstwie;
 • pozwala skupić się na rozwijaniu spółki, nie musimy się martwić o sprawy księgowe, którymi zajmuje się wyspecjalizowane biuro;
 • możemy powierzyć przechowywanie dokumentów księgowych zewnętrznej firmie, nie musimy tego robić w naszym biurze;
 • biuro księgowe ponosi odpowiedzialność ze ewentualne błędy, biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej;
 • nie musimy inwestować w sprzęt komputerowy oraz drogie, specjalistyczne programy finansowo-księgowe;
 • otrzymujesz wsparcie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rachunkowości, płac i kadr oraz podatków;