W dobie bardzo szybko oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy powinniśmy być stale gotowi na podejmowanie nowych wyzwań oraz ciągłe dokształcanie się, nabywanie nowej wiedzy i umiejętności. Dzięki takiemu podejściu nazywanemu lifelong learning, czyli tzw. edukacji ustawicznej o wiele łatwiej będzie nam się odnaleźć na współczesnym rynku pracy oraz znacznie lepiej dopasowywać do bardzo intensywnie zachodzących w nim zmian. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko, że zostaniemy dotknięci bezrobociem.

Studia podyplomowe to o wiele większe szanse na możliwość otrzymania awansu zawodowego oraz doskonała opcja na przekwalifikowanie się – kiedy zajęcie, które wykonywaliśmy dotychczas, przestało sprawiać nam satysfakcję lub też gdy w aktualnym zawodzie rozpocznie się redukcja lub częściowa likwidacja etatów.

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego

Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego wydaję się być bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich absolwentów kierunków społecznych, pedagogicznych, psychologicznych, antropologii społecznej, politologii czy też zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkimi kierunkami, do których niezbędne jest posiadanie wysoko rozwiniętych cech społecznych oraz umiejętności interpersonalnych.

Po ukończeniu studiów zdobędziemy kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku doradcy zawodowego, czyli osoby, która najprościej mówiąc, pomaga nie tylko dzieciom i młodzieży w zaplanowaniu dalszej ścieżki swojego kształcenia oraz w wyborze kolejnego szczebla edukacji – w zgodzie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi ,ale także osobom dorosłym – w lepszym odnalezieniu się w szybko zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy. Jeżeli mowa o osobach dorosłych to praca doradcy zawodowego głównie opiera się na prowadzeniu zarówno grupowego jak i indywidualnego poradnictwa zawodowego, którego celem jest pomoc jednostce – zwłaszcza tej długotrwale bezrobotnej w lepszym zrozumieniu samego siebie oraz swoich oczekiwań odnośnie zawodu jaki mogłaby wykonywać. Doradca zawodowy pomaga także lepiej zrozumieć oraz zgłębić osobie bezrobotnej aktualną sytuację na lokalnym i krajowym rynku pracy oraz otwiera przed nią możliwości podjęcia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Bada także jej predyspozycje i preferencje zawodowe tak, aby łatwiejszym stało się podjęcie przez nią odpowiedniej i satysfakcjonującej pracy na dłuższy czas. Doradca zawodowy nie podaje gotowych rozwiązań oraz ofert pracy, lecz wspiera swoich klientów oraz podopiecznych w aktywnym jej poszukiwaniu.

Korzyści

  • Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – dzięki uzyskaniu świadectwa ukończenia takich studiów podyplomowych będą mogli objąć w szkole nową funkcję doradcy zawodowego, a tym samym zwiększy się ich wymiar pracy oraz zarobki.
  • To także korzystne rozwiązanie dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy, którzy dzięki poszerzeniu dotychczasowych oraz zdobyciu nowych kwalifikacji będą mogli pełnić nowe funkcje w placówkach.
  • Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego są korzystne także dla pracujących w branży HR, dzięki czemu z racji posiadanych dodatkowych kwalifikacji o wiele łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie na wymarzonym stanowisku.
  • Dzięki kwalifikacjom do wykonywania zawodu doradcy zawodowego nasze możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy znacznie się poszerzą o możliwość zatrudnienia na przykład w akademickich biurach karier, agencjach pozarządowych, firmach szkoleniowych lub też bardzo dynamicznie rozwijających się agencjach pośrednictwa pracy tymczasowej i zakładach pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Biorąc pod uwagę dynamikę zmian zachodzących na rynku pracy, stanowisko doradcy zawodowego może być pewnym sposobem na znalezienie zatrudnienia, a poza tym źródłem satysfakcjonującej i pełnej wyzwań pracy.

Inspirowane: wsr.edu.pl – kursy fizjoterapia

pozycjonowanie stron warszawa