Z badań naukowych wynika, że najskuteczniejszym sposobem na naukę języka obcego, jest wybór odpowiedniego momentu jej rozpoczęcia oraz zastosowanie konkretnych metod. Szacuje się, że dzieci od 6 do 8 roku życia są najbardziej podatne na rozwój swoich zdolności językowych. Dziecko w tym wieku zazwyczaj bardzo intensywnie przyswaja swój język ojczysty – głównie w zakresie morfologii, składni, artykulacji i akcentu. Z tego powodu okres ten warto wykorzystać również do nauki języka obcego. Warto podkreślić, że istotą takiego rozwiązania jest przedstawienie dziecku nowej mowy jako drugiego, a nie obcego języka[1].

Nauka poprzez oswajanie

Nauka drugiego języka w tym okresie powinna odbywać się w sposób naturalny. Co to oznacza? W naturalnym, swobodnym użyciu języka, zawsze występuje konkretny kontekst sytuacyjny. Jest to podstawa komunikacji, która powinna być stosowana zarówno podczas samodzielnej nauki w domu, jak i na specjalnych kursach językowych. Zasadniczo nie powinno się nauczać sztywnych reguł. Zalecane jest natomiast stosowanie parafraz i uproszczonych wyrażeń, które będą zrozumiałe dla dzieci. Cały proces sprowadza się przede wszystkim do nauki ze słuchu oraz poprzez konwersację. Ważne jest stosowanie form typowych dla danego języka, które powszechnie stosowane są w domu, szkole czy pracy. W klasie lekcyjnej czy też w domowym zaciszu warto więc zadawać pytania i odpowiadać na nie w obcym języku. Dobrym rozwiązaniem będzie również klasyfikowanie wszelkich elementów otoczenia oraz użycie obrazków i motywowanie dzieci do ich opisu[2].

Kursy językowe czy nauka w domu?

Osoby, które płynnie posługują się językiem obcym, jak najbardziej mogą uczyć swoje pociechy drugiego języka w warunkach domowych i podczas codziennych zajęć. Z czasem poskutkuje to tym, że dziecko potraktuje obcy język jako swój własny, naturalny sposób komunikacji. Jeśli jednak nie jest to możliwe, warto zapisać malucha do szkoły językowej, gdzie specjaliści w dziedzinie nauki języków obcych za pomocą skutecznych metod oswoją dziecko z językiem w sposób zupełnie naturalny. Istnieje również możliwość skierowania pociechy do dwujęzycznego przedszkola, w którym będzie ona mogła nawiązać z rówieśnikami pierwsze konwersacje i to w obu językach. Nawet jeśli nauczanie odbywa się w formie kursu warto, aby rodzice częściowo posługiwali się w domu również drugim językiem. Niezastąpione będą również książeczki, bajki czy audycje radiowe w obcym języku.

Drugi język – fakty i mity

Istnieje teoria, wskazująca na negatywne skutki nauki dwóch języków jednocześnie. Rozwiązanie to ma rzekomo powodować wymieszanie struktur gramatycznych i słownictwa, a w konsekwencji nieprawidłowe ich używanie przez dziecko. Liczne przykłady potwierdzają jednak, że okres zagubienia jest krótkotrwały. Natomiast pozytywne skutki wspomnianego rozwiązania są znacznie bardziej widoczne. Dziecko, przyswajając drugi język w formie oswajania się, rozwija kompetencje związane z uczeniem się języków oraz swoje zdolności poznawcze i komunikacyjne[3].
Metoda nauki angielskiego jako swojego rodzimego języka, często praktykowana jest wśród Polonii zamieszkującej Wielką Brytanię czy USA. W tym przypadku dziecko wychowywane jest w międzynarodowym środowisku – rodzice na ogół posługują się obydwoma językami, a dziecko ma stały kontakt z drugim językiem w szkole czy przedszkolu. Polacy wychowywani za granicą zwykle posługują się płynnie zarówno językiem ojczystym, jak i angielskim.
Zarówno badania naukowe prowadzone przez lingwistów, jak i codzienna praktyka, potwierdzają więc, że nauka drugiego języka w okresie od 6 do 8 roku życia, jest jak najbardziej efektywna. Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi dziecku późniejszy start w dorosłość.


[1] Werlen E., (2002), Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach I–IV, [w:] Dakowska M., Olpińska M., Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość. Materiały konferencji w Warszawie, 14–15.02.2002, Warszawa, [w:] Fus A., Wczesny początek nauki języków obcych – Ośrodek Rozwoju Edukacji;
[2] Kwiecińska U., (2014), Jak bawić się z dzieckiem przygotowując je do nauki, materiały informacyjne dla rodziców, Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie. Olpińska M., (2004), Wychowanie dwujęzyczne, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych, [w:] Fus A., Wczesny początek nauki języków obcych – Ośrodek Rozwoju Edukacji
[3] Olpińska M., (2004), Wychowanie dwujęzyczne, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych;
Olpińska M., (2009), Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych, tom 9 serii Języki. Kultury. Teksty. Wiedza (red. serii Grucza F., Lukszyn J.), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, [w:] Fus A., Wczesny początek nauki języków obcych – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

(red. serii Grucza F., Lukszyn J.), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, [w:] Fus A., Wczesny początek nauki języków obcych – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

pozycjonowanie stron warszawa