Doskonalenie już posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności to nie tylko dobry sposób na rozwój osobisty, ale także większe szanse na znalezienie zatrudnienia w upragnionym zawodzie. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie z dostępnych na rynku kursów i szkoleń, także tych online, jest jednakowo przydatna. Na które z nich warto się zdecydować? Oto lista kilku najpopularniejszych i pewnych szkoleń oraz kursów wartych zainwestowania czasu i pieniędzy. Układ listy nie odzwierciedla faktycznej popularności wymienionych pozycji.

Kurs ochrony

Ukończenie takiego kursu sprawia, że absolwent może starać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Praca w ochronie cieszy się dość dużą popularnością i często stanowi dodatkowe źródło dochodu, po które często sięgają np. studenci. Dzięki temu kursowi zdobywa się teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu  technik interwencyjnych, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.1688). Kursy i szkolenia tego typu są więc przeprowadzane w profesjonalnej formie przez wykwalifikowany personel.

szkolenie

Obsługa i programowanie maszyn CNC

Jeden z najpewniejszych kursów — ukończenie go właściwie gwarantuje zatrudnienie jako programista i operator maszyn numerycznych. Sprzęt tego typu można znaleźć np. w wielu zakładach produkcyjnych. Program kursu podstawowego obejmuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu programowania i obsługi obrabiarek CNC oraz współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Szkolenia o wyższym stopniu zaawansowania służą zaś rozszerzeniu kwalifikacji o bardziej skomplikowane urządzenia.

Specjalista Ds. Ochrony Danych Osobowych

Wprowadzenie tzw. RODO i zmiany w przepisach prawnych Unii Europejskiej otworzyły nowe możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie pojawiają się dane osobowe — w organizacjach pozarządowych, urzędach, a nawet w prywatnych firmach. Szkolenie tego typu pozwala zdobyć umiejętności i wiedzę dotyczącą bezpiecznego przechowywania danych osobowych, ich klasyfikacji oraz zakresu, w jakim mogą być one udostępniane i przetwarzane. Zaznajamiają także z przepisami dotyczącymi danych osobowych oraz prawami osób, do których one należą. Dzięki temu można uniknąć złej interpretacji zapisów prawnych i związanych z tym nieprzyjemnych konsekwencji. O szczegółach możesz przeczyta tutaj: https://wsbio.waw.pl/kursy-i-szkolenia/.

Operator wózka widłowego

Kurs ten pozostaje w czołówce popularności od wielu lat. Na rynku pracy wciąż bowiem jest spore zapotrzebowanie na osoby obsługujące wózki widłowe. Szkolenia tego typu pozwalają zdobyć stabilne zatrudnienie w szeroko pojętej branży produkcyjnej i dystrybucyjnej, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zdobywa się dzięki nim uprawnienia do obsługi różnego typu wózków widłowych. Kursy te kończą się egzaminem przed komisją UDT, a otrzymane po jego zdaniu certyfikaty są respektowane przez liczne kraje na całym świecie.

Certyfikowany audytor bezpieczeństwa

Kurs ten przygotowuje do planowania, realizacji i raportowania audytów w zakresie bezpieczeństwa w aspekcie realizowanej ochrony fizycznej/technicznej, w organizacjach stosujących się do Ustawy o ochronie osób i mienia, jak i prywatnych. Często zlecane jest wykonywanie audytu otwarcia/zerowego przy przejmowaniu obiektu lub organizacji. Po odbyciu tego szkolenia uczestnik będzie miał w ręku narzędzia do przeprowadzania audytów oraz wiedzę umożliwiającą dostosowanie ich do danej firmy.

Kursy komputerowe

Wciąż postępująca cyfryzacja sprawia, że na rynku pracy istnieje nieprzerwane zapotrzebowanie m.in. na programistów i grafików komputerowych. Są to bardzo dobrze płatne zawody, dające spore możliwości rozwoju. Warto więc sięgać po kursy programowania, obsługi programów graficznych, a także obsługi sieci. Choć specjaliści w dziedzinie danego języka programowania (np. Java lub C++) są wysoce cenieni, warto także rozszerzać swoją wiedzę o większą ich liczbę. Da to szersze pole do manewru i może przyczynić się do znalezienia atrakcyjniejszego zatrudnienia.

kurs komputerowy

Kurs detektywistyczny

Pozwala nabyć umiejętności i wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów prawa i obowiązków detektywa oraz ochrony informacji niejawnych, potrzebne do pracy w zawodzie detektywa. Po jego ukończeniu będziesz mógł rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Mogą do niego przystąpić osoby, które:

– posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– ukończyły 21 lat,

– posiadają wykształcenie co najmniej średnie,

– mają pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie toczy się przeciwko nim postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nie zostały zwolnione dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat.

Kursy językowe

Ciągły proces globalizacji wielu firm sprawia, że znajomość kilku języków jest dużym atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Dla przykładu znajomość angielskiego jest obecnie podstawowym wymogiem w wielu przedsiębiorstwach. Jest on bowiem uważany za język międzynarodowy. Warto jednak mieć na uwadze, że klienci międzynarodowych firm przychylniej patrzą na osoby porozumiewające się z nimi w ich ojczystym języku. Często więc można znaleźć zatrudnienie, gdy zna się jakiś mniej popularny lub niestandardowy język. Zwłaszcza w momencie, gdy firma otwiera się na nowe rynki, np. azjatycki. Warto więc sięgać po kursy językowe, gdyż nie tylko zwiększają kwalifikacje, ale mogą się także przydać w życiu codziennym lub przy okazji wyjazdów zagranicznych. Zwłaszcza że materiały szkoleniowe są obecnie bardzo łatwo dostępne także online.

Szkolenia SEP

Obejmują montaż, obsługę, konserwację, remonty oraz prace kontrolno-pomiarowe urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Występuje tutaj podział na trzy grupy — elektryczną, cieplną i gazową. Zwieńczeniem kursu jest egzamin przed Komisją powoływaną przez Prezesa URE: Stowarzyszenia Elektryków Polskich lub Komisją Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Uzyskane w ten sposób uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat.

Podstawy księgowości

Prowadzenie dokumentacji jest wymogiem stawianym przed każdym przedsiębiorstwem. Prawidłowe prowadzenie ksiąg wymaga znajomości przepisów oraz kwestii podatkowych. Szkolenia dotyczące księgowości są więc realną szansą na zatrudnienie we właściwie dowolnej firmie. Ponadto przydają się także osobom prowadzącym własną działalności gospodarczą, szczególnie gdy jest to jednoosobowa firma.

Opiekun osób starszych

Ogłoszenia o pracę dotyczące tej dziedziny pojawiają się stosunkowo często i w dużej liczbie. Spora ich część pochodzi zza granicy. Kursy tego typu dają teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu opiekuna i pozwalają pracować nie tylko z pojedynczymi osobami, ale także m.in. w szpitalu, domu opieki lub spokojnej starości. Trzeba jednak mieć świadomość, że jest to zawód dość specyficzny i nie każdemu będzie odpowiadał.

Kierowca samochodu ciężarowego

Ciągły rozwój branży transportowej sprawia, że stosunkowo łatwo jest znaleźć zatrudnienie jako kierowca samochodów ciężarowych. Zasadniczo wymagane jest tylko obycie kursu prawa jazdy kat. C (około 190 godzin) lub C+E (230+ godzin). Ten drugi daje oczywiście większe możliwości.

Podsumowanie

Szkolenia i kursy to nie tylko dobry sposób na zwiększenie swoich kwalifikacji, ale także dobry pomysł na rozwój osobisty i zawodowy. Trzeba jednak pamiętać o dokonaniu właściwego wyboru i dokładnym przemyśleniu tej kwestii. Zbyt pochopne rzucenie się w wir szkoleń może bowiem skutkować zbędnymi w dłuższej perspektywie wydatkami. Powinno się przede wszystkim stawiać na praktyczne umiejętności, które rzeczywiście wykorzystamy. Robienie kursów dla samego zapełnienia CV mija się bowiem z celem i często jest tylko sztuką dla sztuki.