Epidemia to trudny okres dla osób starszych,
a pogarszająca się sytuacja epidemiczna sprawiła, że rząd zwrócił wreszcie
uwagę na osoby najbardziej zagrożone, czyli seniorów. Warszawa podjęła takie
działania już na samym początku pandemii, uruchamiając – 30 marca – miejski
system pomocy „Warszawa Wspiera”.

Dziś
spotkałem się on-line z burmistrzami, by porozmawiać o tym jak funkcjonuje nasz
system pomocy i co jeszcze możemy zrobić dla seniorów. Aktualnie wspieramy
ponad 800 osób, a liczba chętnych stale wzrasta, o kilkaset tygodniowo

mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Pomagamy
we wszystkich dzielnicach

Przypomnijmy. Warszawa we współpracy z
organizacjami pozarządowymi i dzielnicami już w marcu stworzyła system adresowany
do osób starszych i potrzebujących (przebywających w dobrowolnej izolacji).

We wszystkich dzielnicach miasta działają
dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników
urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji
pozarządowych i ich wolontariuszy (łącznie ponad 580 osób). Wyposażeni w
niezbędne środki ochrony osobistej docierają do seniorów oraz osób
potrzebujących, dla których np. robią zakupy żywności, leków na receptę,
środków higienicznych czy wynoszą śmieci. Zapewniają także wsparcie
psychologiczne.

Systemem „Warszawa wspiera” jest obecnie
objętych ponad 800 osób, a z pomocy skorzystało łącznie już ponad 1,8 tys.
mieszkańców.

Więcej o dzielnicowych zespołach „Warszawa
Wspiera” na stronie: https://ochotnicy.waw.pl/aktualnosci/40-wsparcie/502-system-warszawa-wspiera.

Pomoc
OPS i darmowe posiłki

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej
udzielają wsparcia osobom potrzebującym, w tym osobom starszym, samotnym, z
niepełnosprawnościami – m.in. pomoc psychologiczna, w zakresie wykupienia leków
i wyrzucania odpadów komunalnych. Skorzystało z niej już blisko 30 tys. osób.

Ośrodki we współpracy z dzielnicowymi
zespołami „Warszawa Wspiera” dostarczają darmowe posiłki dla potrzebujących
seniorów. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również inne osoby i rodziny
wymagające wsparcia.

Każda racja żywnościowa zawiera 10 kg
produktów, które wystarczają do przygotowania trzech posiłków dziennie przez
tydzień dla jednej osoby oraz jadłospis opracowany przez dietetyka. Ośrodki
zamówiły już łącznie ponad 2,2 tys. racji żywnościowych przeznaczonych dla osób
samotnych, starszych i rodzin.

Telefon
zaufania

Osoby starsze mogą odczuwać również inne poza
fizycznymi skutki trwania epidemii. Wiele z nich potrzebuje wsparcia
psychologicznego – dlatego miasto uruchomiło dla nich specjalną infolinię. Pod
numer telefonu zaufania 22 635 09 54 mogą zadzwonić osoby starsze, samotne,
potrzebujące wsparcia psychologicznego.

Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać
izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną
i doradczą.

Dodatkowo, fundacja im. Lesława Pagi
uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla seniorów i ich bliskich „Nie jesteś
sam”. Dzwoniący mogą uzyskać poradę dotyczącą profilaktyki zdrowia i pomoc
psychologiczną. Oprócz infolinii działa również czat online.

Bezpłatna infolinia działa pod numerem 0
800 171 800, porady psychologiczne są udzielane przez psychoterapeutów
m.in. z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu w następujące dni:

  • poniedziałek: godz. 9.00-14.00 oraz  godz.
    15.00-19.00;
  • wtorek: godz. 13.00-15.00;
  • środa: godz.12.00-15.00;
  • czwartek: godz. 9.00-17.00;
  • piątek: godz. 14.00-20.00. 

Porady dotyczące profilaktyki zdrowia
odbywają się we wtorki i środy w godz. 15.00-17.00 i udziela ich lek. Małgorzata
Ponikowska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pomoc
dla powstańców

W Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiono
specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o
aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o
pozostanie w domach.

Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z
powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i – w razie potrzeby –
przekazują informacje odpowiednim służbom.

Opiekę nad powstańcami, po zamknięciu Domu
Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 sprawują pracownicy
i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki.
Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie
pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają
zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

Grypa
65+

Sytuację epidemiczną komplikuje
rozpoczynający się sezon grypowy. Szczepienia w tym okresie są bardzo ważne. Warszawa
jest w stanie sfinansować bezpłatne szczepienia dla kilkudziesięciu tysięcy
osób z największej grupy ryzyka.

W 2019 roku z programu „Grypa 65+”
skorzystało blisko 50 tys. seniorów, w tym roku mimo trudności z zakupem
szczepionek bezpłatnie zaszczepiło się już blisko 39 tys. stołecznych seniorów.