Na początku
listopada podpisaliśmy porozumienie z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie wsparcia przy zapobieganiu i zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Warszawy. W
praktyce oznacza to wsparcie pracy sanepidu w ramach Programu Wolontariatu
Pracowniczego Urzędu m.st. Warszawy.

Pomoc dla inspekcji
sanitarnej

Grupa około 40 pracowników po godzinach swojej pracy oraz
nieodpłatnie będzie wspierać sanepid. Pomoc wolontariuszy będzie polegać na kontakcie telefonicznym z osobami, które podlegają kwarantannie
i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do skierowania
na kwarantannę. Wolontariusze otrzymają od
pracodawcy telefon służbowy i komputer, a pracę będą wykonywać zdalnie, bez
konieczności wizyty w sanepidzie. Każdy z wolontariuszy zadeklarował pracę w
wymiarze 2-3 godzin w ciągu tygodnia plus dodatkowo w weekendy. Wsparcie Urzędu
m.st. Warszawy w tym zakresie potrwa do 31 grudnia br.

Obecnie wolontariusze są szkoleni, zakładane są im konta z
dostępem do systemów informatycznych inspekcji sanitarnej i podpisywane są
indywidualne porozumienia pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną a
wolontariuszami.

Szkolenia online dla seniorów

To
nie jedyne działanie wolontariuszy-pracowników UM w czasie pandemii COVID-19.
Wcześniej zostały przeprowadzone warsztaty on-line dla osób po 60. roku
życia. Łącznie wzięło w nich udział aż 127 seniorów. W nowej rzeczywistości
staramy się kształtować i rozwijać umiejętności cyfrowe osób starszych.
Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach, a także korzystają z programów do
obsługi wideokonferencji. Kolejnym działaniem wspierającym  seniorów w trakcie pandemii była akcja szycia
maseczek ochronnych przez pracowników-wolontariuszy w urzędach dzielnic.

Współpraca międzysektorowa

W
okresie letnim przy współpracy z Fundacją Citi Handlowy im. Kronenberga sadziliśmy
kwiaty w donicach dla domów pomocy społecznej i remontowaliśmy ławki ogrodowe.
Działania te były prowadzone na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganych
środków ostrożności. Dodatkowo wolontariusze Urzędu m.st. Warszawy wraz z
wolontariuszami Citi sprzątali tereny prawej strony Wisły oraz wyposażyli parki
dzielnicowe w karmniki dla ptaków.

 

Jedyny taki program w Polsce

Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy powstał z
inicjatywy pracowników w 2017 r. i zakłada różne możliwości angażowania pracowników i wspierania ich
działań przez pracodawcę. Główną formą Programu jest konkurs pomysłów na akcje
wolontariackie, w którym pracownicy-wolontariusze zgłaszają swoje propozycje
działań. Pozostałe działania wolontariackie
organizuje pracodawca z własnej inicjatywy.

W 2017
r. zorganizowano 12 akcji z inicjatywy pracodawcy oraz 5 projektów z inicjatywy
pracowników, rok później – 23 akcje i 10 projektów, a w 2019 r. – 27 akcji i 16
projektów. Dotychczas w Programie wzięło udział 489 pracowników-wolontariuszy. Aktywność wolontariacka odbywa się poza godzinami pracy.

Urząd m.st. Warszawy jest jedyną instytucją
publiczną w Polsce z tak kompleksowo przygotowanym i realizowanym
programem wolontariatu pracowniczego. Jego zasady zostały określone w
Zarządzeniu nr 560/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca
2017 r.