Ministerstwo Rozwoju Pracy i
Technologii przyznało 307 600 zł nagrody specjalnej za osiągnięcie
założonych wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej w 2019 roku.
Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu, przedstawiciele rządu
zarzucali Urzędowi Pracy m.st. Warszawy opieszałość czy wręcz blokowanie
wsparcia dla przedsiębiorców. Ministerialna nagroda jest dowodem na to, że było
zupełnie inaczej, niż próbowano wmawiać. Podobnie jak w 2019 roku, również w
2020 roku poradził sobie z efektywnością przy realizacji tarczy antykryzysowej.

1 mld zł wypłaciliśmy przedsiębiorcom 

To w Warszawie zostało złożonych
najwięcej wniosków w całej Polsce – ponad 170 tys., a wartość wypłaconej pomocy
przedsiębiorcom wyniosła ponad 1 mld złotych. We własnym zakresie
zautomatyzowaliśmy system do rozpatrywania wniosków w ramach tarczy
antykryzysowej. Dzięki połączeniu z zasobami rządowymi, takimi jak Krajowy
Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
czy dane REGON, codziennie rozpatrywaliśmy ponad 3 tys. wniosków.

Oddelegowaliśmy
150 pracowników

W Warszawie zarejestrowanych jest
ponad 460 tys. firm, które były uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach
tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych
metropoliach (Kraków – 142 tys., Wrocław – 120 tys., Poznań – 111 tys., Łódź –
90 tys., Gdańsk – 77,5 tys.).

Warszawski Urząd Pracy ma mniej
urzędników niż np. trzykrotnie mniejsza Łódź. Rozpatrywaniem wniosków w
Urzędzie Pracy zajmowały się 73 osoby. Urząd m.st. Warszawa oddelegował do
pomocy 150 pracowników wraz ze sprzętem komputerowym, na zakup którego
przeznaczyliśmy z budżetu miasta 0,5 mln zł.

Pomagamy
również sanepidowi

To nie jedyne wsparcie warszawskiego
samorządu w realizacji zadań rządowych. Do końca bieżącego roku ok. 40
pracowników Urzędu m.st. Warszawy – jako wolontariusze – wspiera inspekcję
sanitarną w związku z epidemią Covid-19. Pomoc wolontariuszy polega na
kontakcie telefonicznym z osobami, które podlegają kwarantannie i
przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do skierowania na kwarantannę.
Wolontariusze otrzymali od pracodawcy telefon służbowy i komputer, a pracę
wykonują zdalnie, bez konieczności wizyty w sanepidzie.