Warszawa od początku
epidemii koronawirusa, czyli już prawie 11 miesięcy podejmuje szereg działań
wspierających przedsiębiorców.


Przedsiębiorcy w dobie przedłużającej się pandemii są w coraz trudniejszej
sytuacji finansowej, dlatego proponujemy im kolejne rozwiązania, które pomogą
przejść przez ten trudny czas
– powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.

 

Waloryzacja
czynszów wstrzymana

Mimo trudnej sytuacji
budżetowej miasta, Prezydent m.st. Warszawy zdecydował o braku waloryzacji
czynszów za lokale użytkowe w tym roku.
Stawki czynszu są corocznie waloryzowane,
w przypadku wzrostu cen o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok ubiegły. Wskaźnik wzrostu za 2020 r. wyniósł 3,4 proc.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Prezydenta
m.st. Warszawy nr 121/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. (zmieniające zarządzenie nr
136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad
najmu lokali użytkowych).

Krótszy
czas najmu

Drugą ważną zmianą wprowadzoną
przez Rafała Trzaskowskiego – prezydenta m.st. Warszawy, jest możliwość
krótszego niż 10 lat okresu najmu lokali użytkowych. W przypadku lokali położonych
w parterach ciągów handlowo-usługowych najem będzie możliwy np. na 3 lata, z
możliwością przedłużenia. Zmiana ta jest efektem sygnałów, jakie otrzymujemy od
przedsiębiorców – okres 10 lat w czasie epidemii, która niesie ze sobą
trudności biznesowe i niepewność, jest za długi.

Obniżka czynszu

Jednocześnie
przypominamy, że najemcy miejskich lokali użytkowych, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu na skutek wprowadzonych ograniczeń, nakazów lub
zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii,  mogą cały czas korzystać z obniżenia czynszu
– aż do 30 dni od dnia ich zniesienia. Czasowe obniżenie czynszu
przedsiębiorca może uzyskać, zwracając się do zakładu gospodarowania
nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wynajmującej
lokal z wnioskiem o obniżkę za dany okres.

Do
chwili obecnej udzielono obniżek blisko 3500 najemcom na kwotę prawie 39,9 mln
złotych.