Zmiany mają na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych o
minimum 55 proc. do 2030 (w porównaniu z 1990 r.). Jest to zasadniczy warunek
do tego, by Europa osiągnęła neutralność klimatyczną i wprowadziła w życie Europejski
Zielony Ład
. Wytyczne przedstawione 14 lipca
przez Komisję Europejską umożliwią szybszą redukcję emisji gazów cieplarnianych
w najbliższym dziesięcioleciu.

Propozycja KE obejmuje: zaostrzenie zasad obecnego unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz jego rozszerzenie na nowe sektory;
większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; wyższą efektywność
energetyczną; szybsze wprowadzanie niskoemisyjnych środków transportu oraz
infrastruktury i paliw, które je wspierają; dostosowanie polityki podatkowej do
celów Europejskiego Zielonego Ładu; działania zapobiegające ucieczce emisji
gazów cieplarnianych, czyli przenoszenia się poza UE przez firmy dla uniknięcia
ostrzejszych norm emisyjnych oraz narzędzi służących ochronie i rozwojowi
naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Stolica troszczy się o klimat

Warszawa realizuje ambitne projekty i wdraża rozwiązania, które
mają na celu zatrzymanie zmiany klimatu. Są one kompleksowe, mają na celu
dbanie zarówno o środowisko i klimat, jak i jakość życia mieszkańców.

Jednym z przykładów takich działań jest projekt Zielonej
Wizji Warszawy
. Jest on realizowany w
ramach programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone
Miasta” (GCAP), do którego Warszawa przystąpiła w 2020 roku. Projekt Zielonej
Wizji Warszawy został rozszerzony o komponent klimatyczny (CAP – Climate Action
Plan), który jest realizowany we współpracy z organizacją C40 i ma na celu
dążenie do neutralności klimatycznej.

W ramach tego projektu tworzony jest długoterminowy plan
zrównoważonego rozwoju. Pozwoli on m.in. na ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych i nakreśli ścieżkę dojścia do neutralności klimatycznej
miasta najpóźniej w 2050 roku. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na
specjalnej wirtualnej
platformie informacyjnej
. Za jej pomocą
każdy mieszkaniec może również przedstawić własne pomysły na Zieloną Wizję
Warszawy – każda propozycja zostanie przeanalizowana przez zespół projektowy.

W 2020 roku odbył się Warszawski
Panel Klimatyczny
, w którym udział wzięło 90
panelistek i panelistów, którzy zostali wylosowani spośród wszystkich mieszkańców
Warszawy. Panel obywatelski to modelowy przykład demokracji partycypacyjnej i
włączania mieszkańców w proces planowania i podejmowania decyzji w
mieście. Paneliści i panelistki przegłosowali 49 odważnych rekomendacji,
których realizacja już trwa. Dotyczą one m.in. zarządzania energią w budynkach,
odnawialnych źródeł energii czy zielonych standardów projektowych dla budynków.

Wśród zaleceń przyjętych przez Komisję Europejską w pakiecie Fit
for 55 jest też plan zasadzenia trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030
roku. W Warszawie co roku sadzone są tysiące drzew, a warszawskie Lasy Miejskie
od początku swojej działalności posadziły 523 tysiące sadzonek drzew i krzewów.
Obszar lasów miejskich zwiększył się w 2019 roku o 50 ha, a aktualnie
prowadzone są prace nad tym, by ponownie przekazać działki pod zalesienie. Warszawa
rozwinęła też nowoczesne metody zarządzania zielenią, np. Karta Praw Drzew,
Mapa Koron Drzew, System Kategoryzacji Terenów Zieleni czy aplikacja
MoDrzew do inwentaryzacji zieleni wysokiej.

Od kilku lat  Warszawa
pomaga mieszkańcom w realizacji inwestycji, które chronią środowisko. Można
skorzystać z atrakcyjnych dotacji na instalację
odnawialnych źródeł energii, likwidację przestarzałych pieców i kotłów (tzw.
kopciuchów), czy zbiorniki i urządzenia retencyjne.

Wśród innych działań Warszawy, które wpisują się w zalecenia KE, znaleźć
można także:

  • stworzenie
    standardu zielonego budynku;
  • modernizacja energetyczna
    budynków miejskich;
  • wymiana ok. 40 tysięcy opraw
    oświetleniowych na warszawskich ulicach na energooszczędne.

Warszawa od lat wymienia autobusy na
nowoczesne pojazdy. Miejskie Zakłady Autobusowe eksploatują autobusy gazowe już
od 2015 roku. Aktualnie w taborze znajduje się 160 autobusów elektrycznych, 4
hybrydowe i 215 napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), których liczba do
końca 2022 roku wzrośnie do 345. Warto pamiętać, że Warszawa jest jednym z
europejskich liderów w dziedzinie eksploatacji autobusów zeroemisyjnych.

Warszawa jest i będzie liderem zielonej transformacji

Pakiet dyrektyw Komisji Europejskiej to silny impuls, który przyspieszy
zieloną transformację całej Unii Europejskiej. Warszawa już teraz jest liderem
zmian w Polsce i w regionie. Nowe wytyczne i idące na nimi możliwości
finansowania zielonych projektów mogą stać się katalizatorem dla gospodarki
naszego miasta. Pokazują one również, że zielona transformacja jest
kierunkiem, który powinien być postrzegany jako priorytetowy i
najkorzystniejszy dla mieszkańców.

pozycjonowanie stron warszawa