W ostatniej edycji Barometru Warszawskiego czystość i porządek w mieście dobrze ocenia 92% ankietowanych. To efekt codziennej pracy służb oczyszczania miasta.

– Stolica jest postrzegana jako czyste miasto dzięki regularnie i
kompleksowo prowadzonym pracom porządkowym, wspomaganym systemem kontroli. To
duża przyjemność słyszeć głosy zadowolonych mieszkańców i turystów, którzy
ponownie coraz liczniej odwiedzają Warszawę. Słowa uznania należą się
pracownikom służb oczyszczania miasta oraz wszystkim tym mieszkańcom, którzy
swoją postawą wpisują się w hasło „Czysta Warszawa – wspólna sprawa –
mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.   

Ulice sprzątane na mokro

Warszawskie ulice, którymi zajmuje się Zarząd Oczyszczania Miasta
(ZOM), zostały w tym roku posprzątane już średnio 17 razy. Od wiosny do jesieni
każda jest czyszczona na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Zamiatarki i
polewaczki wyczyściły ponad 22 tysiące kilometrów jezdni. W wakacje – podobnie,
jak w zeszłym roku – w ramach współpracy z miejskimi pływalniami, do prac
porządkowych w mieście wykorzystywana jest woda z basenów, spuszczana
podczas przerw technicznych. Regularne czyszczenie ulic na mokro pozytywnie
wpływa nie tylko na estetykę, ale także na bezpieczeństwo użytkowników dróg
oraz jakość powietrza, więc również na zdrowie mieszkańców.

Czyste przystanki

Regularnemu zamiataniu podlega 3,4 mln m2 chodników i
ok. 4 tysięcy przystanków komunikacji miejskiej. Ekipy porządkowe na
przystankach pojawiają się codziennie, m.in. po to by usunąć śmieci z koszy. Wiaty
przystankowe regularnie przechodzą kompleksowe czyszczenie wodą pod ciśnieniem.
W pierwszej połowie roku każda z nich była myta już przynajmniej raz, a te na
najbardziej uczęszczanych przystankach – nawet 3 razy. Łącznie daje to ponad
2000 umytych wiat.

Śmieci zawsze do kosza

W Warszawie jest ok. 27 tys. ulicznych koszy na śmieci, z których
12 tys. znajduje się pod opieką ZOM. To pojemniki, które stoją przy przejściach
dla pieszych, wejściach do metra i na przystankach komunikacji miejskiej.
Z każdego z nich śmieci są zabierane co najmniej raz dziennie, są miejsca, gdzie
opróżnia się kosze nawet 5 razy w ciągu dnia. To w sumie daje liczbę 3,5 mln
opróżnień od początku roku. Dodatkowo śmietniki są regularnie myte, a 170
pojemników zostało gruntownie wyczyszczonych z pseudograffiti. Przypadki
pomazanych koszy mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego
Centrum Kontaktu Warszawa 19115
.

Zawsze w gotowości

Oprócz regularnych prac, sprzątanie odbywa się także
interwencyjnie, czyli w sytuacji, kiedy dochodzi do nagłego zaśmiecenia.
Chodnikami i przystankami opiekują się grupy interwencyjnego sprzątania ZOM, a
przy zanieczyszczeniach na ulicach reaguje Pogotowie Porządkowe ZOM. W
pierwszym półroczu interweniowało ono ponad 3000 razy. Ekipy Pogotowia działają
przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Usuwają z jezdni pozostałości po
wypadkach i ładunki, które spadły z samochodów, plamy z olejów i paliw oraz
wszystko to, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu. Pod kątem
porządku zabezpieczają też święta państwowe, imprezy sportowe czy manifestacje.

Kontrola czystości

Kontrolerzy Zarządu Oczyszczania Miasta codziennie monitorują
Warszawę pod kątem czystości i bezpieczeństwa. Sprawdzają, jak zarządcy terenów
wywiązują się z obowiązków utrzymania porządku. Jeżeli zauważą nieprawidłowości
– interweniują. Przez 6 miesięcy tego roku ZOM przeprowadził ponad 10 tys.
kontroli na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Najwięcej zgłoszeń
dotyczy śmieci pozostawionych w nieodpowiednim do tego miejscu. Są to np.
meble, sprzęt AGD i RTV, pozostałości po remoncie. Kontrolerzy ZOM informują
także zarządców dróg i infrastruktury o uszkodzonych znakach drogowych, ławkach
czy studzienkach. Po podjęciu interwencji patrole ZOM wracają z ponowną
kontrolą na miejsce zgłoszenia, by sprawdzić, czy sprawa została właściwie
zrealizowana. Jeśli nieprawidłowości nie zostały usunięte, straż miejska może
wystawić mandat lub skierować sprawę do sądu. Przypadki do kontroli może
zgłosić każdy mieszkaniec poprzez Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115
.