28 października,
na ostatnim posiedzeniu Sejmu, została uchwalona ustawa, która przekazuje
pieniądze z podatków obywateli do budżetu państwa, uniemożliwiając tym samym
wydawanie  ich na potrzeby lokalnych społeczności. Ustawa jest obecnie
procedowana w Senacie i niebawem wróci do Sejmu.

Docierają do nas same złe informacje. Wszyscy
właśnie przygotowujemy budżet na przyszły rok, a niestety – w związku z
decyzjami rządu – mamy coraz mniej pieniędzy do rozplanowania. Tych złych
decyzji dotyczących finansów samorządów było więcej – obniżki podatku PIT,
decyzje dotyczące przejścia na ryczałt, które pozbawią budżety samorządowe 1,5
mld zł rocznie
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Jeżeli do
tego dołożymy bardzo trudną sytuację związaną z epidemią, okazuje się, że
budżety samorządów są w bardzo trudnym, wręcz dramatycznym stanie. Z powodu
działań rządu zagrożone są również fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na
rekonstrukcję finansów państw członkowskich. Ta sytuacja, niestety, będzie
miała wpływ na mieszkańców
– podkreśla prezydent Trzaskowski.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego: – Widzimy
jak na naszych oczach rosną koszty funkcjonowania w wielu obszarach, zwłaszcza
w ochronie zdrowia. Bardzo ciężko jest zbudować budżet, jeśli jest tak dużo
niepewności. Jeśli nie wiadomo, jaki będzie wzrost gospodarczy, jaki będzie
poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Chcemy zaprotestować przeciw zmianom wprowadzanym
przez władze centralne w budżetach samorządów. Jedną z form protestu będzie
częściowe wyłączenia 1 grudnia oświetlenia. Najpierw ostrzegawczo, potem w
całych miastach i gminach, aby pokazać mieszkańcom, czego może im zabraknąć w
konsekwencji zabierania przez rząd środków dla lokalnych wspólnot
– mówi
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Samorządy dla Polski”
w apelu do parlamentarzystów:

Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski” na ręce
Marszałka Senatu RP, Tomasza Grodzkiego, złożyło projekt ustawy zwiększającej
udziały samorządów w podatku PIT z 38,16 proc. do 48,16 proc., co w kwotach
rzeczywistych zaplanowanych na 2020 roku daje kwotę 11 336 421 000 zł
zwiększenia dochodów gmin w naszym kraju. Należy podkreślić, że chodzi tak
naprawdę o wyrównanie wpływów z PIT w stosunku do bieżących obciążeń, czyli o
konstytucyjną adekwatność środków do zakresu nałożonych na samorządy zadań.
Podobne zapisy ustawowe powinny dotyczyć podniesienia dochodów powiatów i
województw. Oczekujemy zaniechania przez Parlament procesu legislacyjnego nad
ustawą z 28 października oraz podjęcia inicjatywy złożonej przez Samorządy dla
Polski na ręce marszałka Grodzkiego.