Na finansowe wsparcie mogą liczyć projekty zgłoszone przez instytucje kultury działające na terenie objętym programem rewitalizacji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 listopada. Projekty powinny angażować i aktywizować lokalną społeczność, wpływać na minimalizowanie barier (ekonomicznych, społecznych, fizycznych), rozwijać kompetencje kulturowe. Powinny też budować partnerstwo instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie objętym programem oraz wspierać małe lokalne inicjatywy o charakterze kulturalno-społecznym. Co ważne, pod uwagę należy wziąć dynamiczną sytuację związaną z pandemią Covid-19 oraz możliwości instytucji w realizowaniu działań w zmieniających się warunkach rygoru sanitarnego.

Teatr Baj po rewitalizacji
W poprzednich latach Warszawa wsparła działania Teatru Baj, Teatru Rampa, Teatru Powszechnego, Muzeum Warszawy, Sinfonii Varsovii oraz Biennale Warszawa. Powstały dzięki temu spektakle teatralne, odbywały się warsztaty, wykłady – wydarzenia kulturalne adresowane były do osób zamieszkujących obszar objęty Programem.

Rewitalizacja Pragi i Targówka
Rewitalizacja to coś więcej niż odnawianie zrujnowanych budynków i przywracanie do życia zdegradowanych obszarów. Dzięki różnego rodzaju działaniom poprawia się jakość życia, łatwiej jest też pokonywać problemy, z jakimi na co dzień borykają się niektóre części miasta. O najważniejszych potrzebach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego (patrz załączona mapa obszaru) najlepiej wiedzą sami mieszkańcy i mieszkanki. Na podstawie ich opinii, ankiet i badań diagnostycznych, powstały założenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, realizowanego w latach 2015-2022. W tej chwili przyjmowane są zgłoszenia projektów, które będą mogły zostać wprowadzone w życie w przyszłym roku.