Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:

– rozprawy doktorskie – nagroda główna w wysokości 15 tys. złotych
oraz trzy wyróżnienia – po 6 tys. złotych;

– prace magisterskie – laureat nagrody głównej otrzymał 7 tys.
złotych, a autorzy trzech wyróżnionych prac – po 3 tys. złotych.

Nagrody główne 

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną
w kategorii rozpraw
doktorskich zdobył dr inż. Krzysztof
Skarżyński z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
za pracę pt.: „System oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności
energetycznej w iluminacji obiektów”. Promotorem pracy
był prof. dr hab. inż. Wojciech
Żagan, a promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian
Słomiński.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano
mgr Annie Gregorczyk z Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej za pracę pt.: „Opracowanie metodyki wyznaczania
lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Promotorką pracy była
dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska.

Wyróżnienia
w kategorii rozpraw doktorskich zdobyli:


dr Łukasz Bukowiecki z Instytutu Kultury Polskiej Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.: “Niezrealizowane
przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie
studiów miejskich”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Roch Sulima;


dr Magdalena Czarnecka z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego za pracę pt.: “Moja dzielnica – nasze miasto. Praktyki
społeczno-kulturowe warszawskich grup dzielnicowych”. Promotorką pracy była
prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, a promotorem pomocniczym
dr Piotr Zańko.


dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu Politechniki
Warszawskiej za pracę pt.: “Metoda wspomagania projektowania
litowo-jonowego akumulatora tradycyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych
środków transportu”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Piotr Tomczuk,
a promotorem pomocniczym prof. PW, dr hab. inż. Andrzej
Czerepicki.

Wyróżnienia
w kategorii prac magisterskich otrzymali:

– mgr Sylwia Magdalena
Pędziejewska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
za pracę pt.: „Miasto jako ekosystem – struktury usprawniające metabolizm
miasta na przykładzie modelowego kwartału”. Promotorem pracy był
dr inż. arch. Artur Filip, a promotorem pomocniczym
mgr inż. arch. Paweł Grodzicki.

– mgr Dawid Jan Maciuszek z Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę
pt.: „Optymalizacja formy graficznej Załącznika 14 studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego
Warszawy”. Promotorem pracy był dr Paweł Kowalski.

– mgr Emilia
Rakowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
za pracę pt.: „Biofilia XXI wieku – ponadczasowa konieczność
czy współczesny trend? Projekt obiektu upraw miejskich
w Warszawie”. Promotorką pracy była dr inż. arch. Karolina
Tulkowska–Słyk.

Kapituła konkursu

Przewodniczącym kapituły konkursu był prof. Mirosław Filiciak
z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Skład kapituły 5. edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za
najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta:


prof. Wiesław Bielawski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie;

– prof. Witold
Bielecki – Akademia Leona Koźmińskiego;


prof. Hanna Majkowska-Godlewska, Szkoła Główna Handlowa;


prof. Anna Fidelus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie;


prof. Mirosław Filiciak – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;


prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski;


dr Ewa Jarecka-Bidzińska, laureatka konkursu Nagroda Prezydenta m.st.
Warszawy w poprzedniej edycji w 2019 roku;


prof. Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;


prof. Jerzy Paweł Nowacki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
 


prof. Lidia Rudnicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

– Andrzej
Trzeciakowski, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego,


dr hab. inż. Krzysztof Urbaniak, Politechnika Warszawska;

– Ewa
Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy;

– Marcin
Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy;


dr Magdalena Wróblewska, Muzeum Warszawy.

Transmisja z gali wręczenia nagród: https://www.youtube.com/watch?v=U5DjR90rFX8