– Budżet obywatelski jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zależy
nam, aby mieszkańcy współdecydowali o Warszawie, zgłaszali swoje pomysły i
zagłosowali, na co przeznaczyć ponad 93,5 mln zł w 2022 r. Wierzymy, że
zdecydują oni rozważnie – w poprzedniej edycji oddano ponad 100 tys. głosów, co
pokazuje, że warszawiacy chcą współtworzyć Warszawę i wyznaczać kierunki jej
rozwoju. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co należy zmienić
lub poprawić w naszym mieście
– mówi
Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu
społecznego. – Jak co roku, ogromnie liczymy na
kreatywność mieszkańców, ich niesłabnące zaangażowanie i kolejne tysiące
pomysłów.
Hasło tegorocznej akcji to „Ty też możesz
zmienić Warszawę”. Dzięki zaangażowaniu warszawiaków, w ciągu ostatnich kilku
lat zrealizowaliśmy już ponad 3 tys. projektów
.

Jak zgłosić projekt?

Podobnie
jak w dwóch poprzednich edycjach, również i w tym roku będzie można zgłaszać
projekty dzielnicowe, dotyczące najbliższej okolicy oraz projekty
ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem obejmują całą Warszawę lub kilka
dzielnic. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec – nie trzeba być
zameldowanym w mieście ani pełnoletnim.

Projekt można zgłosić na dwa sposoby:

• przez Internet – na stronie
app.twojbudzet.um.warszawa.pl,

• w formie papierowej – wypełniony
formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy
właściwego ze względu na lokalizację projektu, z dopiskiem „Budżet
obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać
także na adres Centrum Komunikacji Społecznej (00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2).

Wsparcie oferowane
mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów

Aby
dokładnie wyjaśnić warszawiakom zasady i harmonogram nowej edycji, 1 grudnia
odbędą się tzw. spotkania otwarcia – w tym roku wyjątkowo, ze względu na
pandemię COVID-19, z mieszkańcami spotkamy się online:

– o
godz. 17.00 rozpocznie się spotkanie dotyczące poziomu ogólnomiejskiego,

– o
godz. 18.30 – dotyczące projektów dzielnicowych.

Pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dopracowaniu
pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji będzie można uzyskać podczas
dyżurów konsultacyjnych pracowników urzędu. Kontakty do urzędników pełniących
dyżury telefoniczne i mailowe będzie można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.

Skąd
bierze się kwota na budżet obywatelski?

Magdalena
Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy: – Zasady budżetu obywatelskiego w
Warszawie określili stołeczni radni, jednak należy pamiętać, że część kwestii
została narzucona w przepisach ustawowych. W związku z nowelizacją ustawy o
samorządzie gminnym, do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota w
wysokości 0,5% wydatków z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu. W tej
edycji będzie to rekordowa kwota ponad 93,5 mln zł.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, kwotę dla
tej edycji liczymy ze sprawozdania za 2019 r., a więc za rok, w którym wpływy,
jak i wydatki były wyższe, niż obecnie – to oznacza, że pomimo trudnej sytuacji
finansowej miasta przeznaczamy na realizację pomysłów mieszkańców o 10 mln zł więcej niż w dwóch poprzednich edycjach
– wyjaśnia Karolina Zdrodowska.

Dla przypomnienia – z inicjatywy prezydenta Warszawy
realizowaliśmy budżet obywatelski już pięć lat wcześniej przed wprowadzeniem
obowiązku ustawowego. Od 2018 r. coroczne przeprowadzenie budżetu
obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe – reguluje to
art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

Oznacza
to, że Warszawa nie miała prawa ewentualnego zawieszenia przeprowadzenia
budżetu obywatelskiego. Jesteśmy zobligowani ustawowo, żeby taki proces
przeprowadzić.

Kolejne
etapy budżetu obywatelskiego w Warszawie

Od
jutra (tj. od 1 grudnia) do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje
pomysły. Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów każdy z nich zostanie przez
nas zweryfikowany formalnie i merytorycznie – nastąpi to do 4 maja 2021 r.
Przedstawiciele urzędu sprawdzą m.in. czy pomysł został zgłoszony w terminie, czy
jest zgodny z obowiązującym prawem, możliwy do zrealizowania w ciągu jednego
roku oraz czy jego koszt nie przekracza określonego limitu wartości jednego
projektu.

Po
etapie składania i rozpatrywania odwołań, projekty zweryfikowane pozytywnie
zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców od 15 do 30 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie wyników planujemy 15 lipca 2021 r. W ten sposób warszawiacy wybiorą,
co powstanie w  mieście w 2022 r.

Harmonogram 8. edycji
budżetu obywatelskiego:

– zgłaszanie projektów: od 1 grudnia
2020 r. do 25 stycznia 2021 r.;

– ocena zgłoszonych projektów: od 26
stycznia do 4 maja 2021 r.;

– składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021
r.;

– rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja
2021 r.;

– głosowanie na projekty: od 15 do 30
czerwca 2021 r.;

– ogłoszenie wyników:15 lipca 2021 r.;

– realizacja projektów: 2022 r.

Koszt
projektów z budżetu obywatelskiego

W
poprzednich edycjach spotykaliśmy się z zarzutami, że projekty przeprowadzane w
ramach budżetu obywatelskiego są bardzo drogie. Wyjaśniamy, że jako jednostka
samorządu terytorialnego realizujemy swoje zadania – w tym również te z budżetu
obywatelskiego – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (m.in. prawem
zamówień publicznych).

Dla
przykładu, przedstawiciel urzędu nie może kupić w sklepie budowlanym najtańszej
ławki, ponieważ elementy małej architektury umieszczane w przestrzeni
publicznej muszą być odpowiedniej jakości, spełniać standardy określone w
przepisach. Wiele inwestycji wymaga również atestów czy gwarancji, które wpływają
na koszt projektu.

Natomiast
wykonawcy są wybierani w przetargach – w ramach zapytania ofertowego lub
konkursu dla organizacji pozarządowych. Koszty realizacji projektów często
obejmują również opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż czy koszty
utrzymania obiektu, np. codziennego sprzątania i dezynfekcji toalety
publicznej. Często pomimo, że tytuł projektu odnosi się do jednego
działania, to w swoim opisie zawiera szereg komponentów, których skala
powoduje, że jest on drogi.

Należy
także pamiętać o tym, że zarówno ceny surowców, jak i prac budowlanych stale
rosną, co również musi być brane pod uwagę przy szacowaniu kwoty, za jaką
miasto będzie zobligowane zrealizować dany projekt.

W
ostatnich tygodniach, w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowaliśmy m.in.
pomysł ustawienia stołów  do gry w szachy w parku Skaryszewskim, plenerową
ściankę  wspinaczkową we Włochach, rzeźby w konarach chorych drzew na
Kępie Potockiej, a także nowy, naturalny plac zabaw w parku Praskim czy edukacyjny
tor rowerowy dla dzieci na Woli.

Więcej
informacji o spotkaniach otwarcia, a także szczegółach związanych z kolejną
edycją budżetu obywatelskiego, można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.
oraz bo.um.warszawa.pl/site/faq.

Projekty zrealizowane i zgłoszone w budżecie partycypacyjnym
są dostępne w aplikacji Warszawa 19115, dzięki której można również brać udział
w głosowaniu na najlepszy pomysły mieszkańców: warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej