Inwestycja pozwoli też kształtować z korzyścią dla mieszkańców ceny zagospodarowania śmieci.

To przełomowy dzień. Warszawa zyska spalarnię o 7-krotnie zwiększonej przepustowości. Wybudowanie poważnej instalacji miejskiej stwarza wreszcie konkurencję dla prywatnych firm i będzie mieć decydujący wpływ na kształtowanie kosztów odpadów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Co ważne, inwestycja będzie estetyczna i ekologiczna, a zastosowane technologie zabezpieczą okolicznych mieszkańców przed uciążliwościami – podkreśla prezydent stolicy.

Podpisanie umowy gwarantuje pełną realizację inwestycji w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prac. W rozbudowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej będzie termicznie przetwarzane ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – to blisko 30 proc. całego strumienia odpadów miejskich, które są najtrudniejsze i najbardziej kosztowne do przetworzenia.

Produkowana w obiekcie energia zasili stołeczną sieć ciepłowniczą i elektryczną, planowo już w 2023 r. Według ostrożnych szacunków – po uruchomieniu instalacji po rozbudowie – koszty zagospodarowania odpadów spadną poniżej prognozowanej na ten czas ceny rynkowej. To radykalna zmiana, która przełoży się na niższe rachunki dla mieszkańców.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych da gwarancję całkowitego bezpieczeństwa i neutralności obiektu zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. Rozbudowa ZUSOK wpisuje się w długofalowy plan rozwoju miejskiej spółki i jest jego bardzo ważnym elementem – mówi Włodzimierz Karpiński, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.  

Bardzo się cieszę, że jeszcze raz mamy szansę uczestniczyć w projekcie przyczyniającym się do rozwoju ekologicznego Polski. Podejmujemy decyzję o rozpoczęciu nowego projektu, pomimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem – mówi Sung-Wook Chung, starszy wiceprezes  POSCO E&C.

– Jako partnerzy strategiczni Korea i Polska rozwijają i umacniają współpra1. Mira Su Ambasador Republiki Korei w RPcę na wszelkich frontach, a nasze partnerstwo jest szczególnie silne na polu gospodarczym – mówi Mira Su, ambasador Republiki Korei w RP.

Bezpiecznie, ekologicznie i estetycznie

Zakład przy ul. Zabranieckiej będzie największą tego typu instalacją w Polsce, która znajdzie się na stosunkowo niewielkiej działce. Powierzchnia obecnie pracującej instalacji wynosi niecałe 14 tys. m2 , a po rozbudowie zajmie nieco ponad 21 tys. m2.

Odpady dostarczane do instalacji będą wyładowywane do szczelnego bunkra w hali rozładunku. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu. Najnowsze technologie wykorzystane w procesie oczyszczania spalin pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych parametrów od rygorystycznych norm, które są obecnie wymagane.

Budynek będzie posiadał zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych (magazynowanie tzw. deszczówki). Zastosowane w instalacji rozwiązania będą energooszczędne.

Projekt przewiduje także ścieżkę edukacyjną, która przebiegać będzie przez cały zakład aż do punktu widokowego znajdującego się ponad 70 metrów nad ziemią. Tam zwiedzający dowiedzą się jak wyglądają kolejne etapy utylizacji śmieci.

Przełomowa inwestycja dla Mazowsza

Instalacja od wielu lat była elementem kolejnych planów gospodarki odpadami dla Mazowsza. Przedsięwzięcie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Środowiska, a także przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Komisję Europejską. Warszawa wpisuje się nim w zalecenia z wniosków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest koreańska firma POSCO Engineering & Construction Co. Ltd., która złożyła ofertę na realizację obiektu za kwotę 1 668 062 936,99 zł netto.

Transmisję z podpisania umowy można zobaczyć na profilu FB Miasta Stołecznego Warszawy.