– 23 listopada
dostaliśmy nowe wytyczne od wojewody mazowieckiego, w jaki sposób wnioskować o
sprzęt i aparaturę medyczną dla miejskich szpitali. Tym razem zapotrzebowanie
mogą zgłaszać tylko placówki II poziomu zabezpieczenia. Jeśli chodzi o placówki
medyczne nadzorowane przez m.st. Warszawę lista dotyczy zatem tylko sześciu
miejskich szpitali: Grochowskiego, Bielańskiego, Wolskiego, na Inflanckiej,
Czerniakowskiego i Praskiego. Jednocześnie w wytycznych
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został wskazany konkretny
asortyment, o który szpitale mogą wnioskować. Odgórnie określono także limity.
Oznacza to, że nie o wszystko możemy wnioskować, a  jeśli już, to w
ograniczonej ilości – mimo pilnych potrzeb sprzętowych miejskich podmiotów
medycznych
– mówi Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy.

Wiceprezydent Kaznowska
podkreśla, że nie tylko szpitale II i III poziomu zabezpieczenia biorą czynny
udział w walce z pandemią koronawirusa: – Świadczeń opieki zdrowotnej dla
pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie COVID-19 udzielają również
szpitale I poziomu, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, w którym mamy ponad
700 podopiecznych oraz miejskie zakłady lecznictwa otwartego. Liczymy, że w
końcu zostaną one również wzięte pod uwagę i otrzymają jakże potrzebny sprzęt.
Na tę chwilę czekamy na informacje odnośnie asortymentu, który zostanie
przekazany na rzecz miejskich podmiotów leczniczych i możliwego terminu
dostawy.

W związku z nowymi zasadami
wnioskowania o sprzęt i aparaturę medyczną dla miejskich szpitali „covidowych”
wydanymi przez MUW, 25 listopada wystąpiliśmy m.in. o:

– 17 respiratorów,

– 6 respiratorów
bez sprężonego powietrza,

– 5 respiratorów transportowych,

– 92 kardiomonitory bez modułu kapnografii,

– 38 kardiomonitorów z modułem kapnografii (do łóżek na OIT-
oddziałach intensywnej terapii),

– 35 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii,

– 11 aparatów EKG,

– 323 łóżka szpitalne, w tym 18 łóżek OIT,

– 125 butli tlenowych o pojemności 50 litrów,

– 405 dozowników do tlenu,

– 80 wózków do przewożenia chorych, z podnoszonym leżem,

– 49 zestawów pomp infuzyjnych,

– 47 ssaków medycznych.