Poprzez zakładkę Toalety można sprawdzić ogólnodostępne toalety w mieście. Na mapie znajdują się zarówno toalety publiczne stacjonarne i przenośne, jak i toalety w obiektach użyteczności publicznej i obiektach prywatnych udostępnione dla wszystkich mieszkańców. Po kliknięciu w punkt na mapie wyświetla się dokładny adres toalety, godziny otwarcia, informacje o odpłatności (jeśli występuje), dostępnych przewijakach czy dostosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych.

360 toalet w wyszukiwarce

W aplikacji wskazanych jest 360 lokalizacji toalet. Są one zlokalizowane np. na terenie parków, przy ciągach komunikacyjnych, w przejściach podziemiach, jak również na bulwarach oraz przy stacjach Metra Warszawskiego. Wskazane w aplikacji toalety znajdują się w bibliotekach, urzędach, domach kultury. Dodatkowo wskazane są automatyczne szalety dostępne w 22 punktach stolicy.

Toalety publiczne i automatyczne toalety przy skwerach zieleni są otwarte i serwisowane codziennie przez cały czas trwania epidemii. To samo dotyczy pomieszczeń sanitarnych na stacjach metra. Tam ekipy porządkowe na bieżąco dbają o czystość toalet i ich bezpieczne użytowanie – stosują środki myjące i dezynfekujące.

Dodatkowo toalety są udostępniane przez centra handlowe oraz niektóre lokale gastronomiczne. Obecnie ze względu na epidemię koronawirusa część obiektów może być niedostępna, np. w restauracjach.

Jedna aplikacja, wiele funkcji

Aplikacja Warszawa 19115 jest jednym z pięciu kanałów komunikacji z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Jest dostępna w platformie App Store oraz Goople Play. Wyszukiwarka ogólnodostępnych toalet to nie jedyna funkcjonalność Warszawa 19115.

Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa 19115:

  1. szybko i łatwo poinformujesz nas o problemie dotyczącym funkcjonowania miasta
  2. ocenisz jakość realizacji tego problemu
  3. zgłosisz wolny wniosek – swój pomysł na zmiany w mieście
  4. zazielenisz Warszawę – wskażesz lokalizację, w której chcesz posadzić drzewo
  5. sprawdzisz projekty w budżecie partycypacyjnym
  6. sprawdzisz Warszawski Indeks Powietrza – dostaniesz informacje o aktualnym stanie powietrza oraz związane z nim zalecenia dla czterech grup ryzyka zdrowotnego
  7. otrzymasz powiadomienia o bieżących zmianach i wydarzeniach w mieście
  8. sprawdzisz terminy odbioru śmieci pod wskazanym adresem
  9. sprawdzisz jak prawidłowo segregować odpady