Plac Zbawiciela będzie jeszcze piękniejszy. Dzięki inicjatywie Pomaluj pl. Zbawiciela betonowe zapory na placu, widoczne od strony jezdni, ozdobią wyjątkowe grafiki. Komisja konkursowa właśnie wybrała najlepsze projekty.

Wszyscy jesteśmy spragnieni spotkań z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Dlatego wzorem ubiegłego roku, powiększamy strefę ogródków kawiarnianych na Placu Zbawiciela. Branża gastronomiczna szczególnie mocno odczuła skutki pandemii, dlatego tez restauratorzy płacą niższe stawki za zajęcie pasa drogowego. Mamy nadzieje, że specjalnie pomalowane wygrodzenia umilą mieszkańcom czas na spotkaniach, a zwycięska praca przypadnie im do gustu – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Zwycięzcami konkursu, którzy przedstawili najlepsze projekty do danej części wygrodzenia, zostali:

  • Pan Igor Chołda – dla części A wygrodzenia
  • Pani Monika Prus – dla części B wygrodzenia
  • Pan Krzysztof Woć – dla części C wygrodzenia

Każdy zwycięzca za jeden projekt otrzyma zaproszenie do zawarcia umowy przeniesienia praw autorskich, której równowartość jest planowana na kwotę 3300 zł brutto. Od wskazanej kwoty zostanie odliczony właściwy podatek.

W konkursie wyłoniono projekty, które przedstawiają wyłącznie geometryczne formy abstrakcyjne i wykorzystują każdorazowo nie więcej niż 5 kolorów, bez wykorzystania tekstów, znaków graficznych, używania haseł i symboli z wyjątkiem znaku promocyjnego m.st. Warszawy. Przy ocenie prac komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność estetyczna, pomysłowość i oryginalność oraz zgodność proponowanej kompozycji z zastanym otoczeniem urbanistycznym. 

Pliki do ściągnięcia

  1. regulamin_konkursu_pomaluj_pl._zbawiciela.pdf (plik: regulamin_konkursu_pomaluj_pl._zbawiciela.pdf, rozmiar pliku: 159.8 KB)
  2. zalacznik_nr_1_zapora_wymiarowanie.pdf (plik: zalacznik_nr_1_zapora_wymiarowanie.pdf, rozmiar pliku: 90.71 KB)
  3. zalacznik_nr_2_wizualizacje_wygrodzen.pdf (plik: zalacznik_nr_2_wizualizacje_wygrodzen.pdf, rozmiar pliku: 143.97 KB)
  4. zalacznik_nr_3_umieszczenie_znaku_promocyjnego.pdf (plik: zalacznik_nr_3_umieszczenie_znaku_promocyjnego.pdf, rozmiar pliku: 170.04 KB)
  5. zalacznik_nr_4_karta_zgloszenia.pdf (plik: zalacznik_nr_4_karta_zgloszenia.pdf, rozmiar pliku: 245.05 KB)
  6. zalacznik_nr_5_karta_zgloszenia_dla_osob_ponizej_18_roku.pdf (plik: zalacznik_nr_5_karta_zgloszenia_dla_osob_ponizej_18_roku.pdf, rozmiar pliku: 303.8 KB)
  7. zalacznik_nr_6_zapisy_dot._praw_autorskich.pdf (plik: zalacznik_nr_6_zapisy_dot._praw_autorskich.pdf, rozmiar pliku: 156.54 KB)
pozycjonowanie stron warszawa