Miasto rozpoczęło porządkowanie zaniedbanego terenu, czego efektem będzie oddanie mieszkańcom boiska bocznego jeszcze w tym roku. Niebawem rozpoczną się negocjacje warunków umowy z pracownią architektoniczną, która przygotuje projekt pierwszego etapu przebudowy obiektu. Na jego realizację oraz prace budowlane zarezerwowano w budżecie stolicy 25 mln zł.

Zaczynamy przywracać należny blask kompleksowi Skry. Ten początek jest jednocześnie końcem wieloletniej– z uwagi na długość trwania oraz stopień determinacji miasta – batalii o odzyskanie Skry, w którą osobiście od początku mojej pracy jako zastępca prezydenta byłam zaangażowana – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

13 lat walki w sądzie Zielone światło do przywrócenia Skry mieszkańcom i sportowcom dał wyrok sądu apelacyjnego z 28 stycznia tego roku, który prawomocnie nakazał Stowarzyszeniu RKS „Skra” wydanie miastu zajmowanego przez ponad 40 lat terenu. Mimo pozytywnego dla Warszawy orzeczenia do odzyskania ponad 20 hektarów terenu wraz ze znajdującym się przy zbiegu ulic Wawelskiej oraz Żwirki i Wigury stadionem niezbędna była interwencja komornika. Niespełna dwa tygodnie temu „klucze” do Skry komornik przekazał miastu, a zarządzanie nieruchomością przejęło Stołecznemu Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Jest to finał wieloletnich starań, które podejmowało m.st. Warszawa. Od samego jej początku założeniem władz miasta było przejęcie nieruchomości w sposób polubowny, który w możliwie najmniejszym stopniu wpłynie na sportową działalność podmiotów działających na terenie Skry. Z uwagi na bezprecedensowy upór RKS „Skry”, rozmowy przeniosły się na salę sądową, gdzie klub kolejno przegrywał. W różnych instancjach sprawy toczyły się ponad 13 lat. Obecnie cały kompleks na mocy decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest wyłączony z użytkowania, gdyż obiekty budowlane grożą zawaleniem, a pozostała infrastruktura może być niebezpieczna dla uprawiających sport. Miasto dobrze przygotowane, 25 mln w budżecie Pierwszym krokiem do przywrócenia dawnej świetności kompleksowi Skry będzie sporządzenie dokumentacji projektowej. W tym celu Aktywna Warszawa rozpoczyna rozmowy o warunkach współpracy z pracownią architektoniczną.

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu negocjacji, gdyż – nie zważając na przeszkody piętrzone przez RKS „Skra” – jako miasto ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji Skry – podkreśla wiceprezydent Kaznowska. 16 października 2018 roku wspomniany konkurs wygrała warszawska pracownia Aleksandra Wadasa. Wybór koncepcji przebudowy kompleksu został dokonany z niezależnymi przedstawicielami środowiska projektantów, architektów oraz świata sportu. Zmiany na Skrze wspiera m.in. wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę mają potrwać nie dłużej niż 15 miesięcy. Termin ten będzie zależeć m.in. od negocjacji z projektantami. W czasie, gdy będzie powstawała dokumentacja, Aktywna Warszawa z pomocą Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg zajmie się nieprowadzoną na terenie Skry od lat inwentaryzacją całej infrastruktury oraz zieleni, a także oczyszczeniem terenu z gromadzonych tu przez lata śmieci i nieczystości, uporządkowaniem tego co się da i wyburzeniami zrujnowanych budowli. Zakres prac jest szeroki, ale ma jeden główny cel – zapewnienie bezpieczeństwa przyszłym użytkownikom, tak aby do czasu modernizacji mogli korzystać z niektórych funkcji kompleksu.

Jako miasto wykonaliśmy wszystkie możliwe, zgodne z prawem działania, które pozwalają nam przystąpić do przywracania kompleksowi sportowemu Skra jego zasłużonego i oczekiwanego przez mieszkańców kształtu i przeznaczenia. Mamy zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie pierwszego etapu modernizacji kompleksu i na prace porządkowe, którymi się właśnie zajmujemy – wyjaśnia wiceprezydent Kaznowska. Na dokumentację oraz prace budowlane pierwszego etapu przebudowy obiektu w budżecie zarezerwowano 25 mln zł.

Stadion, trasy biegowe, siłownie i dużo więcej Według koncepcji, która zwyciężyła w konkursie, Skra zostanie otwarta na Pole Mokotowskie, co pozwoli przywrócić ją zarówno sportowcom, jak i mieszkańcom. Powstanie stadion treningowy z zapleczem oraz strefa rekreacyjno-sportowa łącząca park z kompleksem. Planowane są tu m.in.: trasa biegowa, trasy treningów interwałowych czy siłownie plenerowe. Zimą z kolei znajdzie się tam miejsce dla saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa.

Rada miasta od lat konsekwentnie wspiera działania urzędu miasta w trudnej walce, aby w przestrzeni Skry stworzyć możliwość spotkania wybitnych sportowców z innymi grupami mieszkańców miasta – mówi Paweł Lech radny, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

Chcemy, aby Skra stała się wielkim centrum różnych aktywności fizycznych i promocji zdrowego stylu życia. Uważam, że – po modernizacji – miejsce to będzie miało zasadnicze znaczenie dla pokonania barier związanych z rozpoczęciem aktywności fizycznej wśród młodzieży, jak i dla rozwoju młodych talentów. Dzięki temu stanie się wzorem dla innych, popieranych przez radę miasta, działań inwestycyjnych na terenie Warszawy oraz innych miast Polski – dodaje.

Na początek boisko Jeszcze w tym roku udostępnione zostanie sportowcom trawiaste boisko boczne, z którego będą mogli korzystać, dopóki nie obejmie go modernizacja. Obecnie usuwane tam są niebezpieczne przedmioty jak wystające pręty i gwoździe oraz zabezpieczana jest niestabilna instalacja elektryczna. Trwa też inwentaryzacja zieleni niepielęgnowanej od kilkudziesięciu lat. Pozwoli ona ustalić, czy zaniedbane drzewa i inne elementy krajobrazu nie zagrażają użytkownikom kompleksu. W drugiej kolejności, po przeprowadzeniu niezbędnych wyburzeń, w połowie 2022 roku planowane jest udostępnienie mieszkańcom przestrzeni po dawnych basenach. Będą to miejsca otwarte, naturalnie łączące się z parkiem na Polu Mokotowskim. Stadion za 300-400 mln zł Na końcu zmieni się sam stadion. Aktualne informacje wskazują, że obiekt grozi katastrofą budowlaną. Powstanie nowego stadionu odbędzie się w drugim etapie modernizacji kompleksu Skry, nieobjętym aktualnie planowanymi pracami projektowymi. Do czasu jego rozpoczęcia obiekt zostanie zabezpieczony i wygrodzony. Koszt stadionu nie jest jeszcze znany, ale wstępne szacunki wskazują na kwotę rzędu 300-400 mln zł. Wartość prac budowlanych będzie możliwa do szczegółowego określenia dopiero po przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz wyborze i podpisaniu umowy z wykonawcą robót.