Właściciele domowych czworonogów powinni pamiętać, że przez najbliższe dwa tygodnie psy należy prowadzić na smyczy, natomiast koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

27 kwietnia 2021
r. wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Na terenie m.st. Warszawy
obszary zagrożone znajdują się na terenie dzielnicy Wawer (część dzielnicy
ograniczona od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą
Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej
Jesieni) oraz dzielnicy Wesoła (część dzielnicy na południe od ulicy Trakt
Brzeski oraz część dzielnicy ograniczona od północy linią kolejową, od zachodu
ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski).

Szczepienie
lisów odbyło się również na terenie m. st. Warszawy. Należy pamiętać, że lis
podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po
wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty
trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
Ponadto zakazuje się organizowania
wszelakich imprez z udziałem psów oraz innych zwierząt wrażliwych na
wściekliznę. Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców danego
obszaru, jak również osoby czasowo tam przebywające.

Objawy choroby

Wścieklizna u
zwierząt objawia się m.in. w agresywnym zachowaniu, ślinotoku, połykaniu przez
zwierzęta ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. U człowieka, po dostaniu się
wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle
głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny,
śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia
jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

„Zaszczep
pupila, to tylko chwila”

Miasto zachęca
do wzięcia udziału w akcji „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, która promuje
obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa
mazowieckiego. W Polsce posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko
wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia.