Spośród 93 rekomendacji dopuszczonych do głosowania, 49 uzyskało poparcie co najmniej 80 proc. uczestników. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się, że te rekomendacje zostaną przez stolicę wdrożone.

Czym jest panel obywatelski?

Panel
obywatelski to stosunkowo młoda metoda partycypacji. W Polsce zastosowały ją
nieliczne miasta, między innymi Warszawa, Gdańsk, Lublin i Wrocław. Jest to
demokratyczna forma włączania mieszkańców w proces wytyczania kierunków
polityki danego miasta lub państwa. W Warszawie – ze względu na temat, którego
panel dotyczył – odbywał się pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny.

Zadaniem
panelistów było zadecydowanie o kierunku rozwoju Warszawy w obszarze
efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w
bilansie energetycznym miasta.

Wybór uczestników

Paneliści
wybierani byli losowo. Najpierw z bazy warszawskich gospodarstw domowych losowo
wybrano 18 000 adresów i wysłano na nie zaproszenie do udziału w panelu. Spośród
osób, które odpowiedziały na to zaproszenie, dokonano ponownego losowania, tym
razem uwzględniając: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie –
wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał strukturę
demograficzną Warszawy.

Rezultaty prac

Kierunek działań
został wytyczony poprzez głosowanie nad rekomendacjami zaproponowanymi przez
ekspertów, mieszkańców, strony biorące udział w panelu i przez samych
panelistów.

Przegłosowane
zostały rekomendacje związane z:

 • zarządzaniem energią w budynkach,
 • lepszą wentylacją w szkołach,
 • efektywnym wykorzystaniem ciepłej
  wody,
 • planowaniem przestrzennym,
 • zielonymi standardami, w tym
  standardem energetycznym dla budynków,
 • odnawialnymi źródłami energii, w
  tym wspólnotami energetycznymi,
 • współpracą z sąsiadami Warszawy,
 • edukacją.

Wśród wybranych
rekomendacji znalazły się m.in. poniższe działania:

 • wdrożenie systemu zarządzania
  energią we wszystkich miejskich budynkach użyteczności publicznej, w oparciu o
  normę PN-EN ISO 50001 Zarządzanie energią,
 • stworzenie warszawskiego
  standardu zielonego budynku,
 • uruchomienie miejskiego systemu
  doradztwa energetycznego dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych,
 • uruchomienie inwestycji
  modernizacji systemu wentylacyjnego szkół (w tym rekuperacji), poczynając od
  tych o najgorszej jakości powietrza i wcześniej termomodernizowanych,
 • utworzenie rankingu
  energochłonności budynków, ciągły monitoring zużycia energii oraz
  przeprowadzenie audytu energetycznego, a także głęboka termomodernizacja w
  nieruchomościach miasta,
 • zainstalowanie do roku 2030
  paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków należących do miasta, w
  tym parkingów P+R oraz zajezdni miejskich,
 • przygotowanie projektu uchwały w
  sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części
  podłączonych do instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.
 • wprowadzenie do 2022 roku
  procedur climate-proofing, czyli weryfikowania wszystkich istotnych działań
  inwestycyjnych i dokumentów miasta pod kątem zasad adaptacji Warszawy do zmian
  klimatu.

Ponadto,
uczestnicy panelu przegłosowali kilka rekomendacji dotyczących Warszawskiego
Panelu Klimatycznego:

 • zaplanowanie monitoringu
  wdrażania rekomendacji panelu,
 • aktywne włączanie się miasta w
  promowanie przegłosowanych rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego w
  ramach Green City Action Plan (czyli
  planu tworzonego, by do roku 2030 zredukować emisje o 40 proc., a do roku 2050
  osiągnąć neutralność klimatyczną).

Pełna lista
przegłosowanych rekomendacji znajduje się na stronie um.warszawa.pl/panel.

Co dalej?

Po
przeanalizowaniu wybranych rozwiązań zostanie przygotowany wstępny plan
realizacji. Zostanie on publicznie zaprezentowany w lutym.