Automatyzacja urządzeń w zakładach pracy to powszechny proces, który pozwala zaoszczędzić koszty produkcji i odciążyć pracowników dzięki wykorzystaniu maszyn. Robotyzacja stanowiska pracy tyczy się również obróbki blachy poprzez automatyzację m.in. pras krawędziowych, czyli urządzeń do gięcia blachy.

Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę podczas decyzji o zautomatyzowaniu zakładu pracy zajmującego się obróbką blach?

Wydajność stanowiska pracy

Decydując się na zamontowanie zrobotyzowanej krawędziarki, należy wziąć pod uwagę ilu operatorów pracuje przy dotychczasowej maszynie, w jakich zmianach pracują i przez ile dni w roku. Na podstawie tych informacji można określić koszty, jakie ponosi zakład pracy, uzyskując daną wydajność. Robotyzacja stanowiska pracy powinna wpływać korzystnie na budżet firmy, dlatego należy sprawdzić, czy dzięki temu procesowi koszty produkcji zostaną zredukowane, przy zachowaniu dawnej wydajności uzyskiwanej w wyniku manualnej obróbki blach.

Rodzaj produkowanych dóbr

Zautomatyzowane stanowiska pracy sprawdzają się doskonale w przypadku produkcji wymagającej minimalnych zmian programu oraz zmian narzędzi. Należy wziąć pod uwagę złożoność produkowanych elementów oraz ilość korekt programu i konfigurację narzędzi. Czynności te pochłaniają czas, podczas którego linia produkcyjna nie jest w stanie obrabiać arkuszy blachy, a to przyczynia się do zmniejszenia efektywności zautomatyzowanego układu produkcji.

Rodzaj robota

Decyzja o automatyzacji linii produkcyjnej obrabiającej arkusze blach powinna być podjęta w oparciu o rodzaj robota, który będzie dokonywał obróbek. Należy wziąć pod uwagę, jak długo maszyna może pracować bez nadzoru, co potencjalnie umożliwiałoby produkcję dóbr poza normowanymi godzinami pracy. Ponadto stopień zaawansowania robota, jego zasięg oraz udźwig wpływa na ilość zagięć blachy w danym okresie czasu, jakie jest w stanie wykonać maszyna, oraz czas potrzebny na wymianę komponentów takich jak chwytak. Informacje na temat możliwości przerobowych maszyny dostarcza integrator, bądź producent robota, który zazwyczaj zajmuje się również produkcją elementów wspomagających takich jak torowiska czy pozycjonery.

Opłacalność automatyzacji

Zautomatyzowanie prasy krawędziowej jest wskazane w przypadku procesów powtarzalnych, które nie wymagają częstej zmiany konfiguracji maszyny pod kątem jej programowania i wymiany komponentów. Roboty do obróbki blach wykorzystywane są w momencie, gdy ilość obrotów blachy jest bardzo duża, przez co pracownicy fizyczni nie są w stanie w odpowiednio krótkim czasie dokonać odpowiednich zagięć. Należy też pamiętać, że blacha przeznaczona do obróbki może posiadać sporą masę, przez co stanowisko pracy musi obsługiwać kilku pracowników. Problem ten może być rozwiązany poprzez automatyzację linii produkcyjnej, co prowadzi do odciążenia osób zatrudnionych i zwiększenia wydajności produkcji.

Działanie zautomatyzowanej linii produkcyjnej

Oprócz samej prasy krawędziowej oraz robota, zautomatyzowana linia produkcyjna potrzebuje pola poborowego i odkładczego lub taśmociągu, który umożliwia transport blachy, stołu pozycjonującego i przechwytu. Dopiero odpowiednio obrobiony materiał trafia do prasy krawędziowej, której działanie nadaje ostateczny kształt produktu.

Automatyzacja pras krawędziowych pozwala zwiększyć wydajność produkcyjną firmy i odciążyć pracowników zajmujących się manualną obróbką blachy. Przy wyborze robota należy brać pod uwagę szereg czynników, które wpływają na wydajność oraz ostateczne zyski bądź straty płynące z decyzji o zrobotyzowaniu stanowiska pracy.