To kolejna dziwna decyzja. Epidemia trwa, szczepienia trwają i nie objęły jeszcze nauczycieli. Bezpłatne badania na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas 1-3 dopiero się rozpoczęły i potrwają jeszcze do końca tego tygodnia. Nie znamy wyników testów przesiewowych, a one mogą mieć znaczny wpływ na układanie planów lekcji. Nie wiemy czy uczniowie mają realizować podstawy programowe, skoro zaleca się, aby z jednym oddziałem pracował jeden pedagog. Nie zaszczepiono nauczycieli i zgodnie z deklaracjami rządu rejestracja tej grupy do szczepień to dopiero koniec marca, początek kwietnia. Mamy zatem uzasadnione wątpliwości czy powrót uczniów klas I-III wynika z przemyślanych, opracowanych przez ekspertów scenariuszy działań, czy powtarzamy sytuację z września – stwierdza Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Do nauki w trybie stacjonarnym, po zakończeniu ferii zimowych, wróci od poniedziałku, 18 stycznia, ponad 47 tys. uczniów klas 1-3, którzy od 9 listopada 2020 r. uczyli się zdalnie. Do końca stycznia w trybie zdalnym będą się uczyli uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych (blisko 77 tys. uczniów) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (blisko 82 tys. uczniów liceów, techników i szkół branżowych I stopnia). Jakie zasady bezpieczeństwa?
We wszystkich stołecznych szkołach podstawowych przed wejściem do szkoły i szatni trzeba będzie dezynfekować dłonie. Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.
Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko – jeden opiekun) będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
Uczniowie nie będą mogli wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.
Zostaną wyłączone wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej. W łazienkach są już instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny zajęć na boisku, jak najrzadsza zmiana sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy). Zaleciliśmy też noszenie maseczek na korytarzach szkolnych. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych w dużej mierze zawierają rozwiązania znane już z wcześniejszych dokumentów, publikowanych od początku pandemii.