Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił listę zwycięzców drugiej edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Gratulujemy pięciu doktorantom uczelni warszawskich, którzy będą realizowali projekt badawczy, odpowiadający na konkretne wyzwania, związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Stypendyści
zostali wybrani na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej. Członkowie
komisji – przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, Rady m.st. Warszawy i
Urzędu m.st. Warszawy – zwracali uwagę na wartość naukową i użyteczność
zgłoszonych projektów. 

Wśród pięciu stypendystów znaleźli się doktoranci z Politechniki
Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. 

Nabór wniosków do
nowego programu stypendialnego trwał do 8 lipca br. Wpłynęło 39
wniosków od doktorantów z 9 warszawskich
uczelni. Zwycięskie projekty badawcze zostały złożone w kategoriach: 

 • Przestrzenie
  publiczne. Standard ulicy
 • Ewaluacja współpracy
  m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych 
 • Uwarunkowania prawne
  emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy
 • Ekonomia cyrkularna
 • Diagnoza kultury
  cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy. 

Stypendia
są przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na
projekt, tj. 2500 zł miesięcznie.  

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na wsparcie pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegające na
przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd
lub pomoc w załatwieniu  formalności wymaganych do
przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych
projektów badawczych znajdą zastosowanie w  kształtowaniu
polityk miejskich. 

Już dziś zapraszamy warszawskich doktorantów do udziału w kolejnej
edycji stypendiów. O naborze będziemy informowali na stronie um.warszawa.pl/sdd oraz za
pośrednictwem uczelni.