Odnotowaliśmy zakażenia w ponad 33 proc. szkół podstawowych, w kilku z nich COVID-19 ma kilkunastu nauczycieli. Jeśli szybko nie zmienimy trybu, za chwilę placówki zostaną sparaliżowane. Już teraz dyrektorzy mają ogromne problemy z układaniem planów, zapewnieniem opieki dzieciom i zastępstw. A dodatkowo mamy jeszcze sezon grypowy i nauczycieli na zwolnieniach – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Od poniedziałku, 19 października, po wprowadzeniu obostrzeń przez rząd i wprowadzaniu strefy czerwonej w stolicy, szkoły ponadpodstawowe nauczają zdalnie. W Warszawie w tym trybie pracuje obecnie 166 szkół ponadpodstawowych (z 447 szkół dla dzieci i młodzieży). Sytuacja w 253 szkołach podstawowych (w tym specjalnych), uczących stacjonarnie, staje się jednak coraz trudniejsza. Większość placówek jest bowiem przepełnionych po ostatniej reformie oświaty (likwidacji gimnazjów) i trudno zachować w nich ścisły reżim sanitarny – dystans na korytarzach, w szatniach. Narasta lęk wśród nauczycieli i obsługi po decyzji GIS-u o niewykonywaniu testów uczniom i pracownikom z bezpośredniego kontaktu, którzy kierowani są na kwarantannę. Ponad 2 tys. nauczycieli jest też na zwolnieniach. A liczba zakażeń systematycznie wzrasta. Od 1 września w stolicy odnotowano 374 pozytywne wyniki na obecność koronawirusa wśród uczniów i pracowników oświaty. Pomimo wprowadzonych środków bezpieczeństwa COVID-19 dotarł już do 199 placówek w siedemnastu warszawskich dzielnicach (w tym do 84 szkół podstawowych). Od 1 września w Warszawie odnotowano: • 374 zakażenia u 175 nauczycieli, 171 uczniów oraz 28 pracowników administracji i obsługi, • 16 placówek miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 197 placówek częściowo, • kwarantanną objęto 2553 osoby (2101 uczniów, 397 nauczycieli, 55 pracowników administracji i obsługi). Obecnie 2 placówki mają całkowicie zawieszone zajęcia, a 35 placówek częściowo. Na kwarantannie przebywa 1457 osób (1185 uczniów, 242 nauczycieli, 30 pracowników administracji i obsługi).

Nasze statystyki w odróżnieniu od MEN są rzetelne. Pokazują nie tylko liczbę zakażonych, ale i osób na kwarantannie oraz na zwolnieniach lekarskich z innych powodów. To wszystko uniemożliwia normalne, sprawne realizowanie nauczania. Dlatego oczekujemy szybkich działań i decyzji – dodaje wiceprezydent.

Warszawa oczekuje m.in. wprowadzenia: obowiązkowych testów dla nauczycieli i uczniów wracających z kwarantanny, nauczania hybrydowego w szkołach podstawowych dla klas 5-8 (o sposobie przejścia w porozumieniu z organem prowadzącym decyduje dyrektor), uprawnień dla dyrektorów SP do zawieszania zajęć i przechodzenie na naukę zdalną adekwatnie do potrzeb szkoły (kwarantanny, zwolnienia lekarskie, nie tylko koronawirus) oraz zwiększenia subwencji oświatowej celem doposażenia szkół, uczniów i nauczycieli w komputery i laptopy. Podjęte działania Stolica zrobiła wszystko co możliwe w dobie pandemii. Zadbała o osobiste bezpieczeństwo nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty. W maju, za ponad 2,6 mln zł zakupiono środki ochrony osobistej dla ponad 39 tys. nauczycieli i pracowników oświaty: 1,3 mln par rękawiczek, 330 tys. maseczek, 20,2 tys. przyłbic, 2,6 tys. fartuchów ochronnych i 2 tys. dozowników na płyny do dezynfekcji. Tylko w placówkach oświatowych na przeciwdziałanie pandemii wydano dodatkowo aż 6 mln zł. Opracowaliśmy też szczegółowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli. Przypomnijmy. Od 1 września we wszystkich stołecznych szkołach przed wejściem do szkoły i szatni trzeba dezynfekować dłonie. Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi. Sale są wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany. Wyłączono wszelkie źródełka i fontanny wody pitnej. W łazienkach są instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Zajęcia są organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny zajęć na boisku, jak najrzadsza zmiana sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy). Od razu zaleciliśmy też noszenie maseczek na korytarzach szkolnych. Co z nauką zdalną i hybrydową? Warszawa przygotowała się do prowadzenia nauki w trybie zdalnym oraz hybrydowym w roku szkolnym 2020/2021. Już w kwietniu rozpoczęliśmy proces budowania platformy edukacyjnej Eduwarszawa.pl, która docelowo obejmie 30 tysięcy nauczycieli oraz 260 tys. uczniów. Koszt jej wdrożenia i zakupu licencji MS Office365 dla nauczycieli i uczniów to 12 mln zł. W wakacje przeprowadziliśmy też ankiety jak wyglądała nauka zdalna (w ponad 360 placówkach) oraz przeszkoliliśmy nauczycieli do pracy na nowej platformie. Ponieważ dyrektorzy zgłaszali nam brak spójnych, jasnych i precyzyjnych wytycznych rządowych i MEN w tym zakresie, przygotowaliśmy „Warszawskie wytyczne edukacyjne – nauka w czasie pandemii”, które zawierają rekomendacje dla dyrektorów wszystkich rodzajów placówek jak uczyć m.in. w trybach mieszanym i zdalnym. Zadbaliśmy też o sprzęt komputerowy (zakupy i wypożyczenia) – dla 5 tys. nauczycieli i uczniów (2,4 mln zł łącznie z projektami unijnymi). Podejmujemy już kolejne działania – przygotowujemy materiały i poradniki dotyczące funkcjonowania placówek w czasie pandemii. Będziemy podnosili kompetencje cyfrowe kolejnych nauczycieli, a do platformy jak najszybciej zostaną przyłączone następne szkoły.