Jedne z podstawowych zadań strażników to profilaktyka i edukacja w zakresie ochrony środowiska. Straż Miejska aktywnie działa na tym polu, przeprowadzając rocznie w sumie kilkadziesiąt tysięcy interwencji.

W ubiegłym roku praca strażników zyskała dodatkowo nowe wyzwania,
związane z pandemią koronawirusa. Ze względu np. na odbywane przez mieszkańców
kwarantanny nie wszystkie interwencje związane z ochroną środowiska mogły dojść
do skutku.

Ekopatrol

Gdy zwierzęta potrzebują specjalistycznej pomocy, na miejsce udaje
się Ekopatrol. Pracuje w nim 43 wyszkolonych strażników. Dysponują oni 13
radiowozami – w tym 5 elektrycznymi – przystosowanymi do bezpiecznego
transportu zwierząt (przewożonych np. do schroniska dla bezdomnych zwierząt czy
miejskiego ogrodu zoologicznego).

W 2020 roku strażnicy z tej jednostki przeprowadzili 16 785
interwencji. Nieśli pomoc nie tylko zwierzętom bezdomnym, porzuconym czy
rannym, ale także zwierzynie dziko żyjącej, która przedostała się na teren
Warszawy. Zdarzały się interwencje dotyczące zwierząt egzotycznych, które uciekły
hodowcom lub zostały wyrzucone z prywatnych hodowli.

Działania Ekopatrolu wspierają strażnicy z oddziałów terenowych,
którzy podjęli w tym zakresie w minionym roku 3 273 interwencje.

Spalanie odpadów

W
2020 roku, w związku z podejrzeniem spalania odpadów w instalacjach do tego
nieprzeznaczonych, strażnicy przeprowadzili 14 656 kontroli. W większości
dotyczyły one podejrzenia spalania substancji niedozwolonych. W 13 322
przypadkach funkcjonariusze nie potwierdzili nieprawidłowości.

Podczas interwencji przeprowadzonych w
minionym roku i po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia przepisów prawa
dotyczących spalania, strażnicy nałożyli 672 mandaty karne, 910 razy
zastosowali środki oddziaływania wychowawczego, sporządzili też 9 wniosków o
ukaranie.

Realizacja zadań w tym zakresie głównie ukierunkowana była na
kontrole domów jednorodzinnych usytuowanych na obrzeżach miasta. Są to obszary
o mniejszym stopniu zurbanizowania, gdzie dostępność do ciepła systemowego i
sieci gazowej jest w znacznym stopniu ograniczona.

Kładziemy też duży nacisk na edukację mieszkańców, informujemy ich
o negatywnych konsekwencjach spalania śmieci, wyjaśniamy również liczne
wątpliwości w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Pojazdy usunięte – wraki

W 2020 roku Warszawę oczyszczono z 3 356
pojazdów–wraków. 1 976 z nich trafiło na specjalnie do tego przeznaczony
parking. W 1 380 przypadkach wyegzekwowano usunięcie aut przez właścicieli lub użytkowników.

Pojazdy-wraki blokują miejsca parkingowe, szpecą
miasto i są niebezpieczne dla środowiska (np. gdy wyciekają z nich płyny
eksploatacyjne). Wobec takich właśnie aut – zdewastowanych, porzuconych,
nieużytkowanych, spalonych czy pokolizyjnych – strażnicy podejmowali
przewidziane prawem czynności. Wszystko po to, by jak najszybciej zniknęły z
parkingów czy ulic miasta.

Najwięcej pojazdów usunięto z dzielnic: Mokotów,
Targówek, Praga-Południe, Wola, Bielany, Białołęka, Ursynów (łącznie 65 proc. pojazdów).

Kontrola gromadzenia odpadów

Strażnicy miejscy podejmują również działania
mające na celu ujawnianie terenów zanieczyszczonych. Gdy tak się stanie,
właściciel terenu jest obligowany do uprzątnięcia śmieci i zanieczyszczeń.
Strażnicy sprawdzają później, czy zastosował się do ich poleceń.

Kontrolują
również podmioty gospodarcze – szczegółowo sprawdzają, jak pozbywają się oni
odpadów.

W 2020 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 15 963
takich kontroli. Podczas interwencji, w trakcie których stwierdzono
nieprawidłowości, nałożono 483 mandaty karne oraz zastosowano 696 środków
oddziaływania wychowawczego (np. polecenia, pouczenia).

Najwięcej kontroli wykonano w dzielnicach: Mokotów,
Wawer, Białołęka, Wola – łącznie 40 proc.

Raport
roczny obejmujący wszystkie pola działania Straży Miejskiej znajduje się na stronie internetowej.